Modernizácia trate cez Trenčín - ver. 05-2015

14.6.2015 8:00 František Smatana

Modernizácia trate cez Trenčín - ver. 05-2015

Od mojej poslednej (novembrovej) návštevy momentálne modernizovaného úseku železničnej trate č.120 cez Trenčín uplynulo už 6 mesiacov. Tak som sa bol znova pozrieť čo pribudlo, čo ubudlo a čo sa zmenilo. Na stavbe som bol 21.5. a južný koniec som videl 29.5. A tu vám predkladám moju 5. správu.

Kvôli postupu modernizačných prác som “inšpekciu” skrátil len na úsek od novobudovaného podjazdu (ulica Pred poľom, nžkm124+827) za železničnú stanicu Zlatovce (nžkm 120+689). Trať pod ňou (južný koniec) nie je dobre pristupná, bol som len pri budúcom podjazde Brnianska (nžkm120+060). Práce sa vlastnej dopravnej cesty skoro nedotkli – úsek na sever od podjazdu Pred poľom bol viac-menej hotový už pri poslednej návšteve, vlastná žst Trenčín detto, a južná časť čaká na dobudovanie prekládky trate na nový most, 3 podjazdov (Pred poľom nžkm124+827, Vlárska nžkm121+833 a v Záblatí ulica Brnianska, nžkm120+060), ako aj niekoľkých podchodov pre peších. Zaregistroval som len nové trakčné vedenie v žst Zlatovce (to nie je dorobené, povedal by som). Začiatok modernizácie (pred Zlatovcami) som navštívil po prvýkrát (mea culpa), a výsledky prác sú viditeľné.

Najväčšiu pozornosť (zaslúžene) púta stavba nového železničného mosta. Tu práce postupujú, ale jeden zádrhel tam vidím. Chýba posledný pilier (č.6), na ktorom už dlhšiu dobu nevidieť žiadny pokrok. A tento fakt by ovplyvnil všetky termíny. Na fotke č.39 vidíte, že stavebná jama je zatopená vodou. Snáď ma nikto preto neobviní zo šírenia poplašnej správy… Štetovnicovú stenu začali robiť koncom januára (foto č.43), výkop od marca (foto č.41 a 42), na aprílových fotkách už žiadna aktivita (foto č.40). Most má byť hotový vo februári 2016, teda za 9 mesiacov (oficiálny termín).

Tak sa prejdime po trati a povedzme si, aký je stav:


Obr.1 Podjazd Pred poľom (nžkm124+827). 21.5.2015 © F. Smatana

Prvou a dôležitou informáciou je tá, že tento úsek je vyňatý z finančnej podpory EU. Bude to tým, že slovenský tiger (pod vedením strany a vlády) podrástol, zmocnel a nepotrebuje cudzie peniaze. Aspoň všetci uvidia, že na to máme. A navyše daňoví poplatníci radi dajú peniaze na to, na čo nemuseli. Veď sa jedná len o úbohých 204 miliónov euro (číslom 204,000,000,-).

Na podjazde (a súvisiacich objektoch) na ulici Pred poľom sa pracuje. Podľa posledných oficiálnych správ je jeho dokončenie (opäť) posunuté na december 2015. Uvidíme. ŽSR hovoria o 9 mesačnom omeškaní.

Úsek od podjazdu do žst Trenčín na obnovu čaká. Posledne zbúrali jeden rodinný dom (kvôli budúcemu narovnaniu oblúka odhadujem), so stavbou podchodu pri Bille (nžkm124+455) sa nezačalo.


Obr.7 Opravená stanica pri pohľade zo severu. 21.5.2015 © F. Smatana

Žst Trenčín je hotová a bez stavebnej aktivity. Bolo by aj dobré dať do užívania výťahy, ktoré už sú dlhšie pripravené v šachtách, ale nefunkčné. Na čo sa čaká netuším. Zato ale máme na nástupištia dovezené nádoby na posypový materiál – jeden nikdy nevie kedy začne mrznúť a budeme ho potrebovať. Tiež by sa patrilo odstrániť tie amatérske informačné “tabule”, keď už je všetko označené oficiálnymi. Prečo špatiť takú peknú novú stanicu? Teší ma, že nové sedačky a stolíky nie sú poškodené, ako aj že idioti posprejovali len vstup do podchodu. V celkovej situácii je uvedené, že most (nad starým podjazdom na Sihoť, nžkm123+067) sa má rekonštruovať. Táto už prevdepodobne prebehla, ale viditeľné sú len nové múriky na oboch jeho stranách.


Obr.45 Panoráma nového mosta. 21.5.2015 © F. Smatana

Úsek starej trate od zhlavia po podjazd Vlárska (pri Slovliku) funguje po starom. Vedľa neho sa pracuje len na novom moste, oba násypy (severný a južný nájazd) sa nepredlžujú. Netuším, aký je tu harmonogram prác, ale oba nie sú zďaleka pripravené – chýba dorobiť podporné betónové múry, na severe tiež jeden most (ponad Mládežnícku ulicu), ako aj realizácia vlastného zásypu (výška cca 4-5m). Technická poznámka – vo svete sa po dohotovení násypu monitoruje jeho sadanie po dobu 2~3 mesiacov, vtedy sú práce vylúčené; ako je to na Slovensku? (ešte som sa tu odpovede nedočkal, ale nestrácam nádej :-)). Predpokladám, že celá táto časť bude meškať, čím by sa odložila aj realizácia bezštrkového úseku trate (Rheda). Vlastnému mostu teda chýba kompletná časť s pilierom č.6. Nad pilierom č.7 teraz dobetónovali predposledný blok mosta a bude sa chystať jeho pripojenie na oporu (č.8).


Obr.54 Podjazd Vlárska - vlaky jazdia po provizóriu. 21.5.2015 © F. Smatana

Podjazd Vlárska sa stavia. Ale aj tu už bolo jeho dokončenie odsunuté – posledná správa hovorí o otvorení na prelome septembra a októbra. Vlaky zatiaľ využívajú provizórny jednokoľajný most a permanentný pre jednu koľaj sa stavia.

V staničke Zlatovce postavili nástupištnú hranu, prístavok ku staničnej budove (pre umiestnenie nového zabezpečovacieho zariadenia), a (ako som bol spomínal) pracovali na trakčnom vedení. Nové 2 podchody (nžkm 120+923 a 121+244) na realizáciu čakajú. Inak vo vyjadrení ŽSR (odpoveď na otázku z 28.5.) je uvedený len 1 podchod.


Obr.73 Budúci podjazd Brnianska (nžkm120+060). 29.5.2015 © F. Smatana

Trať od zhlavia po začiatok rekonštrukcie je v štádiu “aj-aj”: trať pod zlatovským južným zhlavím je neopravená, ale okolo podjazdu Brnianska sú obe koľaje už vymenené aj s novým trakčným vedením; je pripravený podchod (nžkm 120+689, hotová je jeho polovica na jednej strane trate), plus pracuje sa na podjazde Brnianska (nžkm 120+060; tu mi dáko nesedí staničenie, lebo hned vedľa podjazdu je stÍp s údajom 120+083; to len na upresnenie možných rozdielov). V tejto časti sa má otvoriť ešte další podchod (nžkm 119+234, nedostal som sa tam, neviem aký je jeho stav), a opraviť železničný most (nžkm 118+636, detto). Nabudúce sa musím vybrať do týchto nepreskúmaných miest.


Obr.29 Trenčiansky hrad nad starou traťou. 21.5.2015 © F. Smatana

Poznámky na záver:

  • Fotky sú tentoraz zoradené podľa staničenia zostupne, teda od severu na juh.
  • Mostný pilier starého mosta je stále nechráneny, ale ako písali na webe ŽSR, situácia je monitorovaná.

Ako novinku pridám výber z oficiálnych informácii z posledného obdobia:

Odkazy:

  • Mestský web venovaný rekonštrukcii železničnej trate stále funguje. Ale to je všetko, čo sa o ňom dá momentálne povedať. Posledná aktualizácia je z 12.9.2014, teda 7 mesiacov stará. Netuším, prečo nemôže byť aktualizovaný tak dobre, ako to bolo na začiatku. http://www.trencin.sk/84861
  • Na stránke zhotoviteľa , Trnavskej stavebnej spoločnosti, sa síce stále nič nové nedozviete, ale určita aktualizácia nastala – momentálne už nie je “aktuálna”správa s dátumom 25.10.2012. Nahradila ju nová. Zo 17.3.2014...

Ale otázka znie: informujú naše spoločnosti (firmy, školy, iní) na webe dostatočne? A to je podľa mňa téma na celý článok (s neradostným koncom). Aj ja sa môžem len domýšlať, predpokladať a odhadovať, čo je už na tomto úseku hotové, či v akom stupni rozpracovanosti sa nachádzame. Informácie chýbajú. 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy