V Týništi nad Orlicí přestavují nádraží

11.8.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

V Týništi nad Orlicí přestavují nádraží

Přestavba železniční stanice Týniště nad Orlicí začíná v pondělí 2. června 2014 a měla by být dokončena na konci září roku 2015. Součástí přestavby bude mimo jiné i vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro imobilní spoluobčany, zastřešení části nových nástupišť, rekonstrukce sdělovacího zařízení nebo vytvoření nového infosystému pro cestující.

 

 

 

 

Zpráva s tímto textem se objevila na webu Královéhradeckého kraje dne 30.5.2014, aby avizovala proti starším záměrům značně zpožděné zahájení prací, o jejichž přípravě i podstatě jsme na tomto místě informovali o necelé tři měsíce dříve, v reportáži věnované výchozí podobě stanice. Vzhledem k objektivním okolnostem i subjektivním potížím jsme bohužel nemohli sledovat počáteční fázi přestavby týnišťského nádraží a dokonce i tato poněkud opožděná stať o ní vznikla jako vedlejší produkt cesty za čímsi jiným. Přesto snad pár základních informací a něco ilustračních fotografií dá zájemci o tuto problematiku její přehledný obrázek.


Vizualizace nové podoby žst. Týniště nad Orlicí - celkový pohled z uliční strany;
zdroj: www.tyniste.cz

Jestliže jsme při přípravě předchozí reportáže postrádali třeba už uzavřenou smlouvu mezi investorem a dodavatelem, tentokrát vám ji už můžeme nabídnout k nahlédnutí, abyste se z ní dověděli, že objednatelem stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.“ je Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) a jejím zhotovitelem sdružení „Rekonstrukce nástupiště Týniště“, založené firmami Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., (jako vedoucí účastník) a STARMON, s.r.o.. Cena díla bez DPH činí 164 797 991,00 Kč a lhůta pro jeho dokončení je 486 dnů od data zahájení stavebních prací.


Vizualizace nové podoby žst. Týniště nad Orlicí - celkový pohled z kolejové starny;
zdroj: www.tyniste.cz

Stavební činnost zahrnuje rekonstrukci komerční části výpravní budovy, budování dvou ostrovních a jednoho jednostranného nástupiště, vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro imobilní spoluobčany, zastřešení části nových nástupišť, související rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci sdělovacího zařízení, vytvoření nového informačního systému pro cestující, rekonstrukci trakčního vedení a rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení. Tak stavbu charakterizuje vedoucí účastník sdružení „Rekonstrukce nástupiště Týniště“ na svém firemním webu, přičemž v podrobnostech odkazuje na web městský.


Vizualizace nové podoby žst. Týniště nad Orlicí - služební a komerční budova od ulice Nádraží;
zdroj: www.tyniste.cz

Z něj pocházejí, byť zprostředkovaně, také výše zařazené vizualizace nové podoby nádraží. Jak se však zdá, či spíše vyplývá ze všech veřejně dostupných podkladů, té stávající výpravní budova nenabude do smluveného data dokončení stavby, tedy dne 30.9.2015. Není totiž předmětem smlouvy mezi SŽDC a sdružením „Rekonstrukce nástupiště Týniště“ a ani v popisu zamýšlených prací, který je uveden v jednom starším dokumentu, se o její celkové rekonstrukci nepíše. Mají být realizovány pouze hlavním záměrem stavby vyvolané stavební úpravy přilehlých budov, které jsou pak v projektu označeny jen jako provizorní úpravy výpravní budovy.


Provizorní úpravy výpravní budovy; zdroj: www.tyniste.cz

Kdo bude investorem finálních úprav nádraží a kdy k nim dojde, není tedy v tuto chvíli zřejmé. Pokud se bude čekat na plánovaný, ale neustále odkládaný převod nemovitostí ČD na SŽDC, mohlo by to ještě nějaký čas trvat. Ale buďme optimisty a předpokládejme, že se vše vyřeší ke spokojenosti všech zúčastněných co nejdříve. Stejně jako se předpokládá úspěšné a hlavně smysluplné završení celého záměru, uvedeného v názvu stavby slovy zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice – Solnice. Je nutno připomenout, že formálně taková trať neexistuje, ale jde o železniční trasu, potenciálně významnou hlavně pro dopravu nákladní.


Když 20.9.2003 lokálka do Solnice slavila 110 let, její konečná zarůstala lebedou
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Stát investuje asi 750 milionů korun do zlepšení železniční tratě z Týniště nad Orlicí do Solnice na Rychnovsku. V Kvasinách u Solnice je rozvíjející se závod automobilky Škoda Auto. Kapacita tratě z Týniště do Solnice, kde je nákladní terminál Škody Auto, by se měla zvýšit na dvojnásobek. Tak poslání celé té investiční akce shrnuje úvod právě čtyři měsíce staré zprávy ČTK. Dalo by se říci, že je to jeden z mála případů, kdy rozvoj individuálního automobilismu přináší prospěch naší železniční dopravě, dokonce i osobní. Ostatně oživení ruchu na ještě ne tak dávno skomírající lokálce do Solnice není jen předpokládané, reálně trvá už několik let.


Od roku 2006 začíná cesta škodovek z Kvasin na moderní přesuvně; zdroj: www.valbek.eu

Ať už celý záměr dopadne jakkoliv, Týniště se po 140 letech konečně dočkalo mnohem důstojnějšího nádraží, než mu nechala historie. První vlak přijel do Týniště nad Orlicí 14. ledna 1874, kdy byl zprovozněn traťový úsek z Hradce Králové, jako součást trati Chlumec nad Cidlinou – Lichkov, který tehdy budovala Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB). V následujícím roce, 26. července 1875, byla konkurenční Společností státní dráhy (StEG) uvedena do provozu trať Choceň – Týniště nad Orlicí - Meziměstí – Broumov. Obě společnosti v Týništi vybudovaly svá samostatná nádraží včetně samostatných výpravních budov, píše se na webu města.


Tento snímek týnišťského nádraží z 22.2.2014 je už neopakovatelný © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ačkoli se jejich podoba v průběhu let měnila, výpravní budovy a nízká sypaná nástupiště si svůj charakter ponechala až do současnosti, kdy železniční stanici denně použije 4500 cestujících, kteří využijí 80 vlaků osobní dopravy, pokračuje výše odkázaný text a dále zdůrazňuje, že dojde k úpravám, které zlepší stávající nevyhovující stav osobního nádraží, výrazně zvýší komfort pro cestující veřejnost a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících v prostoru železniční stanice. Bezbariérový přístup na nástupiště usnadní použití železniční dopravy i cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace.


Rekonstrukce nástupišť žst. Týniště nad Orlicí - situace POV (kliknutí do náhledu otevře celý
výkres ve formátu PDF)

Ač se nad celou stavbou ještě vznášejí některé otazníky, už teď je jisté, že se obyvatelé Týniště nad Orlicí, ale i všichni ostatní cestující, kteří tamního přestupního uzlu používají, v rámci její první části brzo dočkají vyššího stupně bezpečí i pohodlí při využívání železničních spojů nejen na stavbou přímo dotčené trati číslo 021, ale pochopitelně i na obou zbývajících. Modernizace nádraží tak mohou želet snad jen staromilní vlakofilové, jak připomíná také závěr výše citovaného článku na stránkách města. A spolu s ním na tomto místě vyjádřeme přesvědčení, že moderní nádraží v Týništi nad Orlicí bude jeho obyvatelům sloužit řadu dalších let.
 

Výpravní budova z ulice Nádražní dne 25.7.2014 © Karel Furiš
 
Prameny a odkazy:
 1. Týniště nad Orlicí – Wikipedie
 2. České dráhy, a.s.
 3. Detail stanice Týniště nad Orlicí - Želpage
 4. Týniště nad Orlicí – stanice info
 5. Železniční stanice Týniště nad Orlicí - Příjezdy a odjezdy vlaků (formát PDF)
 6. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 7. Plán železniční stanice Týniště nad Orlicí z Pomůcek GVD 2013/2014 SŽDC (formát XLS)
 8. Týniště nad Orlicí - Rekonstrukce nádraží v Týništi nad Orlicí začíná
 9. Železniční trať Velký Osek – Choceň – Wikipedie
 10. Železniční trať Týniště nad Orlicí – Letohrad – Wikipedie
 11. Železniční trať Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka – Wikipedie
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: Výpravní budova z parkoviště u ulice Nádražní dne 25.7.2014 © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy