Olomoucké hlavní nádraží je vlídnější k cestujícím

31.1.2012 16:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Olomoucké hlavní nádraží je vlídnější k cestujícím

Dnes dopoledne vyvrcholila rekonstrukce výpravní budovy olomouckého hlavního nádraží slavnostním otevřením nového ČD centra. České dráhy tak nejen získaly možnost poskytovat cestujícím komplexní služby v příjemnějším prostředí, ale svým dílem přispěly k budování důstojné vstupní brány hanácké metropole – spolu s už hotovou přestavbou přednádraží a nastávající modernizací železničního uzlu.

 
 
 
 
 
Ač působí velice moderním dojmem, pochází výpravní budova železniční stanice Olomouc hl.n. z dob, kdy bylo město právě spojeno kolejemi Severní dráhy císaře Ferdinanda s Vídní (17.10.1841) a poté prostřednictvím Severní státní dráhy s Prahou (20.8.1845). Původní vzhled stavby, který mu vtiskl Ing. Jan Nevole, vzal z větší části za své při její pozdější modernizaci. Dvoupatrový objekt se dvěma čtyřbokými věžičkami a bicími hodinami by už dnes v budově nádraží asi nikdo nehledal. Ale stejně jako většina nádražních budov CK éry i nádraží v Olomouci mělo tzv. císařský salonek s novorenesančním trámovým stropem, dočtete se na internetu.
 

Původní olomoucké nádraží na dobové pohlednici; zdroj: olomoucky.rej.cz
 
Pravda, salonek pro hlavu státu na rozdíl od pražského hlavního nádraží to olomoucké už nemá, ale současnou podobou čekárny ČD Lounge, v níž proběhla dnešní slavnost, se mu blíží. Stejně jako novými odbavovacími prostory pro cestující, už v na loňského Mikuláše zprovozněnými pokladnami počínaje a dnes otevřeným ČD centrem konče. Nebo spíš nekonče, neboť České dráhy tak získaly další komerční prostory, jejichž pronájem poskytne cestující veřejnosti řadu nákupních možností i dalších služeb, odpovídajících potřebám, které se od let 1936 – 1938, z nichž přestavba architekta Antonína Parkmana pochází, přece jen změnily.
 

Modernizované olomoucké nádraží na dobové pohlednici; zdroj: olomoucky.rej.cz
 
V současnosti je olomoucké hlavní nádraží důležitým železničním uzlem, ve kterém zastavují spoje mezi Prahou a Ostravskem, včetně vlaků SuperCity Pendolino, dálkové spoje na Slovensko a do Polska, i rychlíky z Brna do Jeseníků. Během jednoho dne projede osobním nádražím s 11 dopravními kolejemi v průměru 176 vlaků osobní dopravy a nádražní budova odbaví až 11 000 cestujících. Před nádražím se nachází nově vybudovaný terminál městské hromadné dopravy, která vás doveze nejen do centra hanácké metropole, ale i na oblíbené výletní místo Svatý Kopeček, psalo se v dnes už zastaralém „průvodci“ stanicí Olomouc hlavní nádraží:
 

Základní informace o službách žst. Olomouc hl.n.; zdroj: „ČD pro Vás“ 5/2010
 
Zastaralý je ovšem hlavně plánek poskytovaných služeb, nikoliv většina uvedených informací. Jedna z nich si však zaslouží rozvedení – ona už v úvodu zmíněná rekonstrukce přednádražního prostoru, která byla slavnostně ukončena dne 17.6.2010. Během devítileté realizace čtyř etap rekonstrukce došlo k výraznému posunu od nevzhledného a nepřehledného místa k zajímavému modernímu řešení. Věřím, že cestující veřejnost i Olomoučané nový komfort přednádražního prostoru ocení a že jeho moderní tvář zvýší prestiž Olomouce, coby jednoho z nejvýznamnějších sídel České republiky, řekl tehdy primátor města. Tedy alespoň podle tiskové zprávy.
 

Původní přednádražní prostor s tramvají 03T Astra č. 201 na lince č. 7 dne 22.3.2008
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Z našeho pohledu důležitější je však tamtéž uvedené vyjádření zástupce dodavatele stavby: Moderní vzhled přednádražního prostoru ocení tisíce lidí, kteří denně přicestují vlakem do Olomouce. Nejvíce mně však těší, že díky úpravám mohou nejen Olomoučané cestovat a přestupovat bezpečněji a komfortněji. A z hlediska cestujícího k obdobnému cíli budou směřovat práce na opačné straně výpravní budovy, tentokrát v režii Správy železniční dopravní cesty, která má od 3. čtvrtletí 2010 zpracován projekt rekonstrukce železničního uzlu Olomouc, jehož realizace se dotkne nejen samotné kolejové cesty a jejího zabezpečení, ale také třeba nástupišť.
 

Olomoucká nástupiště dne 23.4.2011 (se 162.011-1 na Ex 527 a 150.213-7 na R 629)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Obraťme však svou pozornost od minulosti i budoucnosti olomouckého hlavního nádraží k jeho žhavé současnosti. Představitelé zúčastněných stran, pozvaní hosté a zástupci médií se dnes shromáždili v nové čekárně ČD Lounge, kde měla podle rozeslaných pozvánek úderem hodiny desáté dopolední vypuknout krátká ceremonie jejího slavnostního otevření. Nová čekárna v těsné blízkosti pokladen nabízí příjemné a klidné prostředí, její součástí je nově vybudované sociální zázemí, včetně přebalovacího pultu pro miminka. Nové prostory ocení i maminky s dětmi, pro které byl vytvořen malý dětský koutek, píše se v úvodu vydané tiskové zprávy,
 

Vstup do nové čekárny ČD Lounge © Radek Hořínek
 
Regionální tisková mluvčí ČD Bc. Kateřina Šubová po přivítání přítomných postupně předala slovo náměstkovi generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Ing. Antonínu Blažkovi, ředitelce olomouckého krajského centra osobní dopravy ČD Ing. Haně Motykové, řediteli regionální správy majetku ČD pro Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj Ing. Gabrielu Jursovi a řediteli příspěvkové organizace Olomouckého kraje KIDSOK Mgr. Jaroslavu Tomíkovi, z nichž každý pronesl něco slov z pohledu své funkce. Ing. Motyková coby paní a vládkyně právě otvíraných prostorů přitom považovala za nutné vrátit se ještě k otevření nových pokladen.
 

Na nové pokladny si 6.12.2011 začali zvykat nejen cestující, ale i personál © Radek Hořínek
 
Nové odbavení na olomouckém nádraží bylo novinkou nejen pro naše cestující, ale i pro naše zaměstnance. Dvouměsíční období do dokončení rekonstrukce celého ČD centra pro nás bylo zkušebním obdobím, kdy jsme chtěli doladit případné nedostatky a zjišťovali jsme podněty cestujících i zaměstnanců. Odezvy jsou pozitivní a cestující si pomalu zvykají na nový způsob odbavení, uvedla pro už zmíněnou tiskovou zprávu. Z dalších vystoupení se účastníci mj. dověděli, že postupná rekonstrukce nádraží byla zahájena roku 2007 a ČD na ni vynaloží celkem 64 miliónů Kč. Pak už mohlo nastat obligátní střihání pásky, jehož se ujali zástupci ČD i kraje.
 

V roli střihačů Mgr. Jaroslav Tomík, Ing Hana Motyková a Ing. Antronín Blažek
© Radek Hořínek
 
Věřme, že jak nová čekárna ČD Lounge, sloužící jen nemnohým, tak ostatní prostory ČD centra, určené všem, si získají oblibu cestujících, stejně jako celé nádraží, které postupně získává mnohem vlídnější tvář, než tomu bylo v nedávné minulosti. Podobný záslužný, leč ojedinělý počin ovšem sám o sobě lidi k většímu využití vlakové dopravy nepřitáhne. Je sice hezké na takovém nádraží nastoupit do vlaku, ale jen za předpokladu, že také on splňuje požadavky dneška a cestujícího na druhém konci jeho pouti nečeká třeba zdevastovaná či trvale nefunkční budova nádraží nebo zastávky. Modernizace našich drah je zkrátka běh na dlouhou trať.
 
 
Staniční budova v Červené Vodě cestujícím už žádné služby nenabízí,
jak bylo zřejmé dne 1.10.2011 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Několik vět závěrem

V úvodu připojené galerie vás možná překvapí snímky, které mají datum starší. Pocházejí z archivu mého i našeho olomouckého reportéra a mají ilustrovat dění v článku zmíněné a s dnešním slavnostním ruchem související. Bohužel nejsou takové, jaké bych si pro tento účel představoval. Zkrátka jsme stav olomouckého hlavního nádraží oba v honbě za snímky vozidel v jeho kolejišti se vyskytujících bohužel zanedbávali. Budiž nám to poučením pro příště. Samotnou událost na místě dokumentoval právě už zmíněný Radek Hořínek, zatímco já jsem dal přednost psaní v teple domova. Ne z pohodlnosti, ale proto, aby tato aktualita vyšla co nejdříve


Veselé obrázky pro dětské návštěvníky ČD Lounge aneb Co se v mládí naučíš...
© Radek Hořínek

Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s.
 2. Olomouc hlavní nádraží - Wikipedie
 3. Historické budovy Olomouce – Než vyjel první vlak
 4. ČD v Olomouckém kraji
 5. Olomouc hlavní nádraží – stanice info
 6. Olomoucké nádraží se přiblíží pražskému – tisková zpráva ČD
 7. Nádraží v Olomouci čeká postupná, ale rozsáhlá modernizace
 8. Olomoucké nádraží se po rekonstrukci za 64 milionů přiblíží pražskému
 9. České dráhy dokončují rekonstrukci vlakového nádraží v Olomouci
 10. Olomoucký kraj - Wikipedie
 11. Olomouc - Wikipedie
 12. Úprava olomouckého přednádražního prostoru:- 4. etapa
 13. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 14. Rekonstrukce železniční stanice Olomouc – článek o plánované přestavbě železničního uzlu
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Nové ČD centrum dva dny před otevřením a modernizovaná podoba jeho okolí © Radek Hořínek

Galéria

Súvisiace odkazy