Co nového na hradeckém nádraží (4)

16.2.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Co nového na hradeckém nádraží (4)

Další pokračování mého nepravidelného zpravodajství z provozu v žst. Hradec Králové hl.n. a na okolních tratích bude tentokrát textem a zejména obrázky pojednávat o už zaběhnutých změnách, které přinesl GVD 2007/2008 (i když nedlouho před jeho první změnou), i o pár zajímavostech, které jsem při těch pár posledních návštěvách hlavního nádraží svého sídelního města zaznamenal.

 

 


Když jsem před necelým rokem psal první článek tohoto tehdy ještě neplánovaného seriálu, postěžoval jsem si na zmizení celé jedné řady lokomotiv závislé trakce z osobní dopravy a konstatoval příchod vozidel před tím u nás nevídaných do trakce nezávislé. Dnes bych mohl začít úplně ve stejném duchu. Jestliže tehdy jsem želel „hrbatých“ řady 130 a vítal řídicí vozy řady 954, tentokrát bych mohl lkát nad vymizením (naštěstí jen lokálním) „banánů“ řady 150 a radovat se nad nasazováním řídicích vozů řady 954.2. I když ubylo toho a přibylo ještě o něco více, takže trochu po pořádku:

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 754.061-0 odstupuje z R 650 Trutnov hl.n.  - Praha-Vršovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z turnusovaných výkonů vršovické řady 150 vymizelo její nasazení na „tranzitujících“ a v metropoli východních Čech trakci měnících rychlících v úseku mezi Prahou a Hradcem Králové, tedy na rameni Praha – Trutnov či Praha – Letohrad. Ty teď vozí českotřebovské „peršingy“ 163, které mají na starosti také pražské rychlíky vyjíždějící z Hradce Králové a zase se sem vracející. Nic ale není bez výjimek – na rychlíku R 969 Praha-Vršovice (21:59) > Hradec Králové hl.n. (23:49) by se podle oběhů měl objevit vršovický „rychlý peršing“ 162 a všeobecně občas hrozí přece jen výjimečné nasazení „banánu“ 150 (popř. jiné „exotické“ lokomotivy) na kterémkoliv z těchto vlaků.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 163.071-4 v čele R 1952 /956 Letohrad - Praha-Vršovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Takový případ jsem čirou náhodou zažil onoho uplakaně mlhavého rána dne 13. února. Ke svému velkému štěstí - v onen údajně nešťastný den. Ten se ovšem naopak jako reálně nešťastný jevil asi příslušným pracovníkům, kteří museli nahradit zřejmě porouchanou turnusovanou lokomotivu, a zcela určitě pak strojvedoucímu onoho „banánu“, jemuž se v Hradci Králové podařilo projet návěstidlo a dostat se tak do dispečerského hlášení. Tam jsem aspoň tuto zmínku našel druhého dne při (marném) pátrání po tom, co se přihodilo původnímu stroji.

13.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 150.009-9 mimořádně v čele zpožděného R 651 Praha-Vršovice - Trutnov hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Máme-li zůstat u rychlíků, pak můžeme konstatovat, že královéhradeckým hlavním nádražím nadále projíždějí „ostře sledované vlaky“ v podobě 843 + 2x 043 a dvouhodinovém taktu mezi Pardubicemi a Libercem a rychlíky do Prahy a zpět (včetně ovšem oněch „tranzitních“) si udržely takt hodinový. Naopak do propadliště dějin zapadlo přímé rychlíkové spojení do Brna (které určitě smysl mělo) i dále do Olomouce a Jeseníku (které bylo v té trase naopak zhola nesmyslné). Takže minulosti patří také byť jen teoretická možnost, že by se na našem nádraží objevila „modrá“ mašina v čele pravidelného vlaku. Z minulého GVD nebyl převzat také další poněkud neobvyklý vlak – ranní Os/R Hradec Králové – Pardubice – Bohumín, jezdící v pracovní dny.

12.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 843.014-2 přijíždí v čele R 984 Pardubice hl.n. - Liberec © PhDr. Zbyněk Zlinský

Pokud jde o elektrické lokomotivy, dá se konstatovat, že provoz na královéhradeckém nádraží podlehl další vlně „unifikace“ a jeví se býti poněkud nudným: všude samá stejná hranatá krabice (ovšem v jednom případě též nikoliv zelená). Jedinou výjimku tvoří občas sem zabloudivší „hrbatá“ řady 130 s nákladním vlakem a občas i nějaká ta „uhelka“ 121 - 123, na kterou jsem ale v poslední době moc štěstí neměl. A neměl bych zapomínat ještě na další možné oživení v podobě řady 111 s manipulačním vlakem.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 163.030-0 v čele Os 5651 Hradec Králové hl.n. - Pardubice hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nicméně v elektrické trakci přece jen přibylo vozidlo, které se v Hradci Králové v minulém GVD neobjevovalo. Na dvou párech dopoledních osobních vlaků mezi oběma východočeskými krajskými městy je nasazován v tiskových zprávách opěvovaný vrchol příměstské dopravy Českých drah, tedy elektrická jednotka řady 471 CityEelefant. „Ešusy“ (tehdy totiž ono vznešené jméno ještě neměly) sem zajížděly naposledy před rokem a dokonce ve dvojici – ale ze „zištných důvodů“: jezdily na místní myčku. Ovšem na noc a tedy v nefotitelné době.

13.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 471.008-3 jako Os 5646 Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zkrátka do Hradce Králové zavítal luxus první třídy v osobních vlacích. Dokonce nejen v oné podobě „ešusovité“ a tedy trakčně závislé. Druhým podobně mediálně opěvaným vozidlem, které se tu vyskytuje, je řídicí vůz řady 954.2 s oddílem první třídy. O těchto vozech jsem zde psal nedávno v jiné souvislosti, tak jen připomenu, že se vyskytují na rozmanitých spojích východočeských tratí v podobě jakési putovní výstavky. Jak jinak totiž chápat třeba nasazení dvojice 854 + 954.2 na trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Hradec Králové – Turnov, když úsek Jaroměř – Pardubice jede na postrku motorového rychlíku Liberec – Pardubice a zpět se vydá do Hradce Králové pro změnu na postrku klasického závislého osobáku do Chocně?

12.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 954.201-0 + 854.213-6 místo pokračování v oběhu čeká na další výkon © PhDr. Zbyněk Zlinský

Někdy se ovšem tato skvělá trasa přeruší, což jsem zaznamenal pro změnu 12. února, kdy dvojice 854 + 954.2 z Hradce Králové do Turnova nepokračovala a přesedalo se (či spíš přebíhalo z 1. na 3. nástupiště) do jiného pokrokového vozidla ČD, zajisté populární Regionovy. Domníval jsem se, že ke změně (za niž se ovšem staniční rozhlas omlouval či na ni přinejmenším opakovaně upozorňoval) došlo v důsledku nějaké poruchy, avšak turnusovaná dvojice neodjela do depa, jak jsem čekal, nýbrž v poklidu se přesunula nádražím a pak jen odpočívala v kolejišti před svým dalším nasazením.

15.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 714.217-7 + 010.131-1 + 012.751-4 přijíždí jako Os 5507 Turnov - Hradec Králové hl.n.  © PhDr. Zbyněk Zlinský

Když jsem se takto velice vtipně přenesl k motorovým vozům a jediné nezadrátované trati, která vychází z královéhradeckého hlavního nádraží, mohu se věnovat této oblasti provozu. Mám na mysli trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov, na níž blahé paměti kralovaly „hydry“ 852/853 průběžně nahrazované modernizovanými „katry“ 854. Ty tu ostatně jezdí dodnes, i když v menší míře, protože jsou vytlačovány Regionovami 814+914, jichž má místní provozní pracoviště PS Pardubice (sic!) k dispozici už pět. Tu pátou, inventárního čísla 038 jsem ostatně potkal poprvé až při kompletování podkladů pro tento report. Také jsem ji (na rozdíl od jejích starších sester) nijak nenaháněl věren zásadě „kdo si počká, ten se dočká“. Kromě těchto vozidel se na trati nově pohybují i (relativně) klasické soupravy přípojných vozů 010/012 v čele s „veselou krávou“ 714. Jejich pasažéři asi rádi uvítají změnu v podobě další jinak haněné Regionovy.

12.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 814.038-6/914.038-5 od Os 5503 z Turnova odjíždí do depa a 471.026-5 jako Os 5651 do Pardubic © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na ostatních tratích obsluhovaných (také) vozidly nezávislé trakce k viditelným změnám v nasazení vozidel v osobní dopravě nedošlo. Rychlíky (resp. spěšné vlaky) od Trutnova či Letohradu a zase zpět vozí (už jen) trutnovské lokomotivy řady 754 popř. 750. Pokud jde o dopravu nákladní, v čele vlaků jsou k vidění kromě už zmíněných lokomotiv elektrických především stroje řady 730, které zjevně nahradily před tím zde nejběžnější řadu 742. Ta už ostatně není v Hradci Králové k vidění ani na posunu či osobních vlacích. Tedy alespoň podle mých (nepříliš bohatých) zkušeností a spíš jen letmém nahlédnutí do oběhů. Pokud se mýlím (tady či jinde), pak uvítám jakoukoliv poznámku laskavého čtenáře vedoucí k nápravě mých bludů.

09.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 730.010-6 s manipulačním vlakem (a logy ČD Cargo) © PhDr. Zbyněk Zlinský

K jistým změnám došlo v dopravě v noční době, kdy byly zavedeny popůlnoční sobotní a nedělní osobní vlaky v podobě klasické soupravy z Hradce Králové do Jaroměře a Týniště nad Orlicí. Škoda jen, že se neobjevily další noční spoje z Hradce k hlavnímu tahu a naopak; řada dálkových spojů, které jezdí přes Pardubice je tak nadále pro našince nedosažitelná (tedy bez nepřijatelně dlouhého pobytu ve městě perníku a hokeje). Zachován je jen každodenní noční párový „flamendrák“ do Pardubic a zpět. Novinkou vyvolanou boomem automobilového průmyslu je velice ranní spoj do Solnice, který má i svůj pozdně večerní párový protějšek. Poslední čtyři jmenované vlaky jsou vedeny „orchestriony“ řady 810, které jinak na Hradecku nejezdí.

12.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: T 239.1001 (709.501-1) Čepro a 730.009-8 ČDC při posunu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tolik tedy k hlavním změnám, které lze od loňského prosince zaznamenat v provozu především osobní dopravy v žst. Hradec Králové hl.n. Že se zde dají občas vidět i vozidla v textu neuvedená, to poznáte nejlépe z obrázků, které ostatně asi mají (pro nikoliv zanedbatelnou část návštěvníků našich stránek) stejně větší výpovědní hodnotu než mé graficky vyvedené plkání.

15.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 754.050-3 přiváží R 652 Trutnov hl.n.- Praha-Vršovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

A aby v galerii nebyla jen samá mašinka, přidal jsem i pár obrázků z nádraží jako takového. Moc zajímavé asi nejsou – největší převratnosti se dějí před nádražní budovou, ale o tom vám přináším zvěsti v samostatném seriálu (který doufám už brzo skončí a stavba terminálu osobní dopravy bude konečně dopatlána do finální podoby).

Galéria

Súvisiace odkazy