M 262.004 - Klubovňa VLAKY.NET

20.9.2006 8:00 Redakcia VLAKY.NET

M 262.004 - Klubovňa VLAKY.NET

Po približne 2 a pol roku činnosti VLAKY.NET Klubu sa naša členská základňa rožširuje každým dňom. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 3 100 členov, hlavne zo Slovenska a Českej republiky. Myšlienka klubovne VLAKY.NET sa zrodila v našich hlavách už dávnejšie, ale práve dnes vám chceme oznámiť že sa nám od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. podarilo odkúpiť motorový vozeň M 262.004, ktorý chceme využívať na účely mobilnej klubovne VLAKY.NET Klubu.

Pri našich pôvodných myšlienkach o klubovni VLAKY.NET sme sa zaoberali klasickou kamennou klubovňou. Nastala však otázka, kde by sa táto klubovňa mala nachádzať, keďže naši členovia sú roztrúsení po celom Československu. Dostali sme sa k myšlienke mať našu klubovňu na kolesách, tak aby sa mohla za svojimi členmi dostať bližšie. A keďže sme stránka o vláčikoch a železnici, nemohli sme ostať pri obyčajných kolesách, ale kolesách železničných.

Naše záujmy o mobilnej klubovni VLAKY.NET sme preto predstavili vedeniu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Páni z vedenia spoločnosti prijali naše záujmy o odkúpenie vyraďovaného motorového vozňa kladne, a tak sme po dohode a podpise kúpno-predajnej zmluvy získali do vlastníctva krásny historický motorový vozeň M 262.004.

Krátko z histórie M 262.004

V rodnom liste M 262.004 sa uvádza deň 11.11.1949 ako deň prevzatia motorového vozňa radu M 262 inventárneho čísla 004, vyrobeného továrňou Gottwaldovy závody, národní podnik, Brno, do užívania v Lokomotívnom depe v Plzni. Technicko-policajná skúška sa konala na trati Plzeň - Praha. Vozeň bol deponovaný v Plzni do konca roku 1974.

Od roku 1975 je vozidlo evidované v Lokomotívno depe Zdice - Pob. lok. depo Rakovník. Od roku 1983 v lokomotívnom depe Tábor. V apríli 1984 prechádza vozeň do Lokomotívneho depa Zdice, kde sa však už dlho nezdrží a v apríli 1985 je vozeň deponovaný už na Slovensku, v Rušňovom depe Prešov pracovisko Humenné. V Humennom slúži vozeň viac ako 18 rokov až do 1.10.2003, kedy je vozeň vyradený z prevádzkového stavu a je navrhnutý na zrušenie. V RD Prešov si M 262.004 odkrútila viac ako 1 700 000 km.

 

Počas svojej služby ubehol vozeň viac ako 3 980 000 km. Ak by jazdil po trati vedúcej po zemskom rovníku, obehol by okolo zeme ho takmer 100 krát.

Dnes je M 262.004 najstarším zachovaným motorovým vozňom radu M 262.0.

Plány do budúcnosti

Našim prvoradým úmyslom je zrekonštruovať vozeň do jeho historickej podoby a do schopnosti jazdy vlastnou ťažnou silou. Rekonštrukciu by sme chceli uskutočňovať formou dobrovoľných brigád, tak ako sme si to už vyskúšali pri príprave 8. celoslovenského zrazu na Rendezi v Bratislave. Všetko samozrejme chceme robiť pod dohľadom ľudí, ktorí majú s týmito vozňami nie len teoretické ale aj praktické skúsenosti. Veríme, že prvú brigádu venovanú M 262.004 uskutočníme už čoskoro. Určite o nej budeme informovať na našich stránkach.

Po rekonštrukcii vozňa je našim zámerom zúčastňovať sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, tradičných zrazov historických železničných vozidiel konajúcich sa na Slovensku a v Česku a usporiadavať mimoriadne nostalgické jazdy. Chceli by sme prejsť čo najviac slovenských železničných tratí, hlavne takých na ktorých je osobná doprava už zastavená, no v neposlednom rade zavítať aj na miesta, kde bola M 262.004 nasadzovaná do vozby pravidelných osobných vlakov.

 

Výzva čitateľom

Vážení čitatelia, veríme že je veľa takých čo sa v minulosti stretli s M 262.004 (resp. 830 004-8), či už ako cestujúci, fotografi, sprievodcovia, rušňovodiči, technici alebo výpravcovia. Chceli by sme vás láskavo požiadať, aby ste sa s nami podelili o vaše spomienky, historické fotografie či znalosti, ktoré by sme využili pri rekonštrukcii motorového vozňa ale aj v historickej kronike. Vaše informácie či fotografie nám môžete zasielať elektronicky na adresu: info@vlaky.net.

 

Poďakovanie

Naše poďakovanie patrí predovšetkým Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Preukázali ste dobrú vôľu zachovať vozeň M 262.004 na území Slovenska pre múzeálne účely, ktorá si nájde na Slovensku odozvu. Ďakujeme!

Poďakovanie patrí všetkým železničiarom, ktorí sa počas dlhej púte o M 262.004 usilovne starali. Bez vašej starostlivosti by sa M 262.004 nezachovala v takom dobrom stave až do dnes. Ďakujeme!

Ďakujeme spolku Výhrevňa Vrútky, ktorého členovia nám ochotne pomáhali pri presune motorového vozňa z Košíc cez Vrútky až do Bratislavy, kde bude vozeň najbližšie obdobie deponovaný a rekonštruovaný. 

Múzejno-dokumentačnému centru a p. Ing. Jurajovi Kubáčekovi, CSc. za jeho ochotu pri hľadaní miesta na deponovanie motorového vozňa.

A samozrejme všetkých kolegov a ľudí, ktorí nás pri tomto projekte podporovali a budú podporovať!

Foto: Igor Molnár

Galéria

Súvisiace odkazy