Diskusné fóra pre zákazníkov ZSSK

25.11.2005 16:46 Jakub Zdroj: www.slovakrail.sk

Diskusné fóra pre zákazníkov ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) pozýva svojich zákazníkov na diskusné fóra, ktorých cieľom je zaviesť novú tradíciu komunikácie s verejnosťou pri zmene cestovného poriadku.

V Košiciach, Žiline, Zvolene a Bratislave sa cestujúci v diskusii s predstaviteľmi ZSSK, vyšších územných celkov a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR môžu dozvedieť všetko o novinkách pri cestovaní vlakom v rámci svojho regiónu i celého Slovenska.

Zástupcovia ZSSK predstavia novinky v cestovnom poriadku, ktorý bude platiť od 11. decembra 2005 a tiež nové produkty a služby ZSSK.

Kedy a kde budú diskusné fóra pre zákazníkov ZSSK?

V Bratislave bude diskusné fórum v utorok 29. novembra 2005 o 10.00 hod, na Trnavskej ulici 8/A (oproti zimnému štadiónu), v miestnosti č. 104.

V Žiline bude diskusné fórum vo štvrtok 1. decembra 2005 o 10.00 hod, vo vestibule železničnej stanice Žilina, v zasadačke Železníc SR.

Vo Zvolene bude diskusné fórum v pondelok 5. decembra 2005 o 10.00 hod, v zasadačke Obvodného úradu na Námestí SNP 35/48.

V Košiciach bude diskusné fórum v utorok 6. decembra 2005 o 10.00 hod, v sídle VÚC na Námestí Maratónu mieru, 2. poschodie, číslo 203.

Súvisiace odkazy