Prahou se prohánějí mravenčí imigranti ze Slovenska

2.3.2019 8:00 Jiří Řechka

Prahou se prohánějí mravenčí imigranti ze Slovenska

Je to již nějaký čas, kdy se začalo čekat na nové vlaky společnosti KŽC Doprava pro městskou linku S34 Praha Masarykovo nádraží – Čakovice. A konec února letošního roku tuto novinku konečně přinesl. Motorové jednotky řady 813.2/913.2 z podniku ŽOS Zvolen v počtu dvou kusů jsou již ve zkušebním provozu na uvedené trase. A jak to tak již bývá, vyvolaly vášnivé diskuse o své kvalitě a vhodnosti pro danou linku i oprávněnosti pořizování takovýchto vozidel všeobecně.

Podle mne není možné každému se zavděčit. Ale pojďme k mé reportérské činnosti. Byl jsem upozorněn, že jsou vlaky v Praze kamarádem Tomášem, který mně zaslal fotografie z Masarykova nádraží. Začal jsem zjišťovat patřičné informace a pro mne ta nejdůležitější v daný okamžik byla, že v pátek 22. února v odpoledních hodinách vyjede jednotka na trať, nevěděl jsem ale, jestli jedna nebo obě. Sbalil jsem si nádobíčko a odjel jsem na nádraží do Čakovic očekávaje, zda se tak stane. Za plotem depa KŽC Doprava jsem viděl jednu jednotku, tedy spíš jen její horní část. Z Masarykova nádraží přijel spoj, který byl vedený vozem řady 810 a po vystoupení cestujících byl odstaven na jinou kolej, což signalizovalo, že na obratový vlak asi opravdu přijede nová jednotka.


913.201/813.201 při výjezdu z čakovického depa © Jiří Řechka

Zároveň jsem zaregistroval pomalý pohyb nové jednotky za plotem směrem k výjezdu. Rozhodl jsem se, že se pokusím tento výjezd zdokumentovat a částečně se mi to povedlo. Po přistavení k nástupišti jsem si začal dělat dokumentaci jednotky 813.201/913.201, usadil se v ní a očekával odjezd vlaku do centra Prahy. Jednotka byla příjemně vytopena a z mého pohledu byla jízda klidná a příjemná vzhledem k okolnostem vzniku těchto vozidel. Asi každý nebude s mým kladným hodnocením souhlasit. Vyzkoušel jsem si „wifinu“, která bez problémů okamžitě naběhla. Co mně trochu vadilo, byl hluk topení a možná i klimatizace, informační systém vykazuje nepřesnosti v podávaných informacích. Toaletu jsem nezkoušel. Tolik tedy k osobním poznatkům. O nich jsem se bavil i s vlakovým personálem.


Interiér jednotky 813.201/913.201 © Jiří Řechka

Dověděl jsem se, že nápravu nedostatků budou řešit příslušné firmy, nakonec je to vše v záruce. Návratem do Čakovic pro mne skončilo prvé seznámení s touto jednotkou. Před odchodem jsem se ještě snažil zjistit informaci o nasazení obou jednotek do pravidelného provozu. Snad další týden, zněla odpověď. Následující pondělí jsem nemohl na nádraží, a tak jsem v úterý 26. února zkusil štěstí po ránu telefonickým dotazem do společnosti KŽC Doprava a bylo mi řečeno, že v tento den budou nasazeny obě jednotky. Sbalil jsem si fotografickou výbavu a odjel na nádraží do Čakovic. Krátce po příchodu přijela z města druhá jednotka i podle čísla a já jsem se dal opět do fotodokumentace. Byl jsem rozhodnut využít možnosti zachytit obě jednotky i někde na trati, ne jen ve stanicích.


913.201/813.201 jako Os 7775 u odbočky Skály © Jiří Řechka

Jako příhodné místo jsem si vybral trať za stanicí Satalice, konkrétně odbočku Skály. Ve stanici Satalice dochází ke křižování těchto vlaků, a tak jsem po příjezdu a vystoupení zvěčnil obě jednotky ve stanici. Po jejich odjezdu jsem se vydal na cestu na vybrané místo. Původně jsem chtěl vystoupit ve Vysočanech, jít na metro a odjet na konečnou Černý most a odtud se vydat pěšky k trati. Pohled do mapy mne ale přesvědčil, že je to zbytečně dlouhá cesta, že se dá ze Satalic jít po stezce pro pěší k trati a odtud již na vybrané místo. Bylo to kratší a byla to i vzhledem k počasí příjemná procházka. Protože místo bylo očištěné od náletových dřevin, rozhodl jsem se zajít podél trati trochu dál, ke skalám. Tam jsem čekal na projíždějící vlaky, hlavně na ty společnosti KŽC Doprava.


Setkání obou „mravenců“ ve stanici Praha-Satalice © Jiří Řechka

Vzhledem k času průjezdů vlaků jsem se rozhodl z prvního místa odejít a přemístit se na jedno vzdálenější, ve skalním zářezu, které jsem si vyhlédl při cestě na místo první. Tak se i stalo a po opětovném průjezdu sledovaných vlaků jsem odešel zpět do Satalic. Na výjezdu ze Satalic směrem do centra jsem zachytil manipulační vlak. Nebylo to sice místo nejlepší, ale neměl jsem čas najít něco vhodnější. poté jsem se dostal s 813.201/913.201 na Masarykovo nádraží. Zpátečním spojem jsem odjel do Vysočan, kde jsem zhotovil snímky odjíždějícího tohoto spoje a čekal jsem na 813.202/913.202, kterou jsem chtěl mít jak ve Vysočanech, tak na Masarykově nádraží. Tak se i stalo a já jsem se po asi dvaceti minutách opět ocitl na Masarykové nádraží.


„Mravenec“ 02 na Masarykově nádraží © Jiří Řechka

Čas odjezdu druhého „mravence“ do Čakovic byl i vlastně časem mého návratu domů. A pro ty, kteří mají pocit, že na této trase jsou vlaky zbytečné, mohu uvést, při obou mých odjezdech z nádraží, byl vlak plný. Jistě nemusí tomu být vždy, při každém odjezdu. Takže z mého pohledu nezbývá než popřát, aby nové ze Slovenska importované jednotky byly bezporuchové a jejich cestující spokojeni. Kdo od tohoto mého článku očekával také nějaké technické údaje a další podrobnosti o motorových jednotkách řady 813.2/913.2, jimž se po slovenském vzoru přezdívá „mravenec“ (i když na rozdíl od prototypové jednotky už mravenčí vzhled, daný zpětnými zrcadly v podobě tykadel, nemají), najde je níže v odkazech. Stejně jako informace o dotčené lince a jejím provozovateli.


Prototypový „mravec“ 813.110/913.110 v majetku výrobce zkušebně na vlaku ZSSK
(2.3.2014, Zvolen město) © Tomáš Ságner

Prameny a odkazy:

 1. Pražská integrovaná doprava – Wikipedie
 2. Esko Praha – Wikipedie
 3. KŽC Doprava – Wikipedie
 4. Vlak - Městská linka S34 - KŽC
 5. Smlouva o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice - linky S 34 na období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028) – dokument ve formátu PDF
 6. 180 korun za kilometr. Motoráky do Čakovic Praze podraží, KŽC má smlouvu až do roku 2028 – Zdopravy.cz
 7. Inovovaná motorová jednotka řady 813.1 ŽOS Zvolen - SPŽ
 8. Motorová jednotka 813.2 – Wikipedie
 9. Modernější motoráky na linku S34 nedorazily, KŽC Doprava jezdí dál s vozy 810 – Zdopravy.cz
 10. Nové vlaky pro Prahu jsou hotové, do Čakovic mají jezdit nejpozději v březnu – Zdopravy.cz
 11. Nový vlak na pražských kolejích. Mravenec zahájil zkušební provoz do Čakovic – Zdopravy.cz
 12. Motorové jednotky 813.2 KŽC Doprava na lince S34 PID - SPŽ

Úvodní snímek: Setkání obou „mravenců“ KŽC Doprava 26.2.2019 v žst. Praha-Satalice © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy