Kterak „Slováci zmodernizovali dopravu v Prahe“

24.3.2019 8:00 Jiří Řechka

Kterak „Slováci zmodernizovali dopravu v Prahe“

S tímto „leitmotivem“ se v pátek 22. března 2019 na pražském hlavním nádraží konalo slavnostní předání dvou motorových jednotek řady 813.2 zvaných (ne zcela oprávněně) mravenec do plného užívání, spojené s jejich prezentací, křtem i tiskovou konferencí, a korunované předváděcí jízdou do Prahy-Satalic, Prahy-Kbel a Prahy-Čakovic., kde byly Klárka a Kristýnka mohutně vítány domorodým obyvatelstvem. Atmosféra celého toho „mravenčení“ byla tak velkolepá, až skoro připomínala scény příjezdu prvního vlaku z dob budování železnic.

To jsem ovšem nemohl vědět v okamžiku, když se v mé e-mailové schránce objevila pozvánka na akci, jejíž průvodní zpráva mne mírně pobavila, a to nejen tím „leitmotivem“, který se mi pak hodil i do titulku této reportáže. Pochopitelně jsem její závěrečné výzvě vyhověl a svou účast potvrdil. Jak z vlastního zájmu o věc samotnou, tak i proto, abych mohl navázat na svou reportáž z lapání mravenců při jejich prvních jízdách ve zkušebním provozu s cestujícími, jež se na tomto místě objevila počátkem března. Vzhledem k jejímu obsahu se v reportáži dnešní už nebudu vracet ke známým skutečnostem , týkajícím se samotných vozidel a jejich nasazení v rámci PID, ale soustředím se především na to, co zaznělo na tiskové konferenci. Můžete si ovšem také poslechnout její kompletní zvukový záznam.


Souprava 813.201-1/913.201-0 + 913.202-8/813.202-9 před křtem © Jiří Řechka

Nejprve si představme její aktéry, kteří oslovili překvapivé množství obecenstva ve vládním salonku pražského hlavního nádraží. Výrobce vozidel zastupoval generální ředitel ŽOS Zvolen Peter Rešetár, objednavatele spojů, na nichž jsou nasazena, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr spolu s ředitelem ROPID Petrem Tomčíkem a společnost KŽC Doprava coby vlastníka a provozovatele jednotek její ředitel Bohumil Augusta. Po úvodním slovu moderátora a představení hlavních hostů dostal slovo Adam Scheinherr. Připomenul, že linka S34 byla zavedena roku 2013 a jezdí ve všední den každou hodinu. Je to v rámci vize o co nejlepší dopravu a přilákání co největšího počtu cestujících do vlaků. Je rád, že dnešním dnem jsou na této lince nasazena nová vozidla.


Hovoří Adam Scheinherr © Jiří Řechka

Petr Tomčík zdůraznil, že tato linka je již standardní součástí Pražské integrované dopravy, platí tedy na ní její příslušná tarifní ustanovení včetně způsobu nákupu jízdenek a odbavení. Připomenul, že od počátku provozu byla snaha na ní provozovat moderní vozidla a nyní KŽC Doprava konečně přechází od nejstarších v rámci systému PID k těm nejnovějším. Tato doprava umožňuje obyvatelům dotčených okrajových částí Prahy dostat se do centra bez nějakých komplikací či problémů, známých z běžné MHD. Dalším řečníkem byl Bohumil Augusta. Ten zevrubně připomenul začátky provozu na této lince při tehdejších povodních, které postihly Prahu. Jako perličku uvedl, že v té době tento výjezd vyvolal údiv jednoho tehdejšího vedoucího pracovníka SŽDC nad tím, že soukromník může jezdit po kolejích.


Slovo má Bohumil Augusta © Jiří Řechka

Protože byl zájem jak obyvatel, tak radnic městských částí Prahy o provozování takovéto dopravy, společnost KŽC Doprava zakoupila na Slovensku vyřazené motorové vozy řady 810, které nechala modernizovat v ŽOS Zvolen. Protože se časem ukázalo, že samotné sólo vozy nestačí, dopravce si pořídil také vyřazené přípojné vozy, tentokrát od ČD. V novém kontraktu na provozování linky S34 bylo zakotvena podmínka, že na ni budou nasazena nová vozidla, bylo tedy vyhlášeno poptávkové řízení a jako jediný výrobce, který byl ochoten vyrobit pouhé dvě motorové jednotky, byl osloven právě podnik ŽOS Zvolen, jenž je také posléze dodal. V budoucnu by mělo dojít k protažení jimi provozované linky až k sídlišti Čakovice po bývalé cukrovarské vlečce, o což usiluje městská část Praha-Čakovice.


Peter Oravec přibližuje výrobu vozidel © Jiří Řechka

Za výrobce promluvil nejprve vedoucí výroby a provozu ŽOS Zvolen Peter Oravec. Ten popsal výrobu těchto vozidel, jejich úpravu podle požadavku provozovatele a také následné provozní zkoušky. Následně moderátor položil účastníkům dotazy, na které odpověděli. Generální ředitel ŽOS Zvolen Peter Rešetár řekl, že tyto jednotky splňují všechny standardy pro příměstskou dopravu. Spolupráce se společností KŽC Doprava je dobrá a bezproblémová. Bohumil Augusta uvedl, že jeho společnost zachránila mnoho historických vozidel, která fungují v závazku veřejné služby. Nová vozidla jsou výzvou k dalšímu fungování na trhu železniční dopravy. KŽC Doprava nemá zájem dál expandovat, nestojí za ní žádný zahraniční kapitál. Pro něj osobně to znamenalo zastavení pozemků, účtů, baráku …


KŽC Doprava se věnuje hlavně železniční nostalgii © Jiří Řechka

Nová vozidla stála celkem tři miliony eur. Deset procent zaplatil dopravce, zbytek jsou veřejné zdroje. Také se zmínil, že již byla jednotka 201 posprejována, ale povedlo se lak očistit. Dalším řečníkem byl starosta Čakovic Jiří Vyntiška. Poděkoval za tu celou dobu provozování linky S34 od počátku až do dnešního dne. Pak hovořil o záchraně výše už zmíněné nevyužívané čakovické vlečky před fyzickou likvidací a rozprodejem pozemků, na nichž leží. Bez toho by se dnes nedalo uvažovat o možnosti prodloužit městskou linku přes tuto vlečku až novému sídlišti v Čakovicích. Na tomto záměru se momentálně pracuje a je snaha dotáhnout jej do úspěšného konce, jehož by (jak poté doplnil Adam Scheinherr) mohlo podle jednání s generálním ředitelem SŽDC být dosaženo do dvou až tří let.


Pozorné publikum © Jiří Řechka

Před samotným závěrem tiskové konference byl vymezen krátký čas na otázky z pléna a po jejich zodpovězení a závěrečném slově došlo na přistavení předmětných motorových jednotek ke křtu. Ten provedly dcery Bohumila Augusty Klárka a Kristýnka, po kterých jsou vozidla také pojmenována. Po slavnostním aktu spojené jednotky odjely do Čakovic se zastávkami v Satalicích a ve Kbelích, kde bylo přichystáno mohutné slavnostní přivítání, jak už jste se dověděli z úvodního odstavce a sami můžete vidět na několika záběrech v připojené galerii fotografií. Já jsem už nevyužil možnosti vrátit se soupravou mravenců do centra Prahy, tentokrát na pravidelném spoji linky S34 s cílovou stanici Praha Masarykovo nádraží, ale odebral jsem se rovnou domů, abych mohl pracovat na této reportáži.


Mohutné „mravenčení“ ve stanici Praha-Kbely © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Pražská integrovaná doprava – Wikipedie
 2. Esko Praha – Wikipedie
 3. KŽC Doprava – Wikipedie
 4. Vlak - Městská linka S34 - KŽC
 5. Smlouva o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice - linky S 34 na období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028) – dokument ve formátu PDF
 6. 180 korun za kilometr. Motoráky do Čakovic Praze podraží, KŽC má smlouvu až do roku 2028 – Zdopravy.cz
 7. Inovovaná motorová jednotka řady 813.1 ŽOS Zvolen - SPŽ
 8. Motorová jednotka 813.2 – Wikipedie
 9. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3, 56,9 MB)
 10. Nové vlaky na lince S34 - prezentace k tiskové konferenci, doručená 25.3.2019 (formát PDF)
 11. Na trať z Prahy do Čakovic vyrazili Mravenci. Nesmrtelné motoráky mají novou tvář - Aktuálně.cz
 12. Obrazem Projeli jsme se mravencem do Čakovic. Cestující neurazí – Zdopravy.cz
 13. ŽOS Zvolen pomohla zatraktívniť pražskú prímestskú dopravu - tisková zpráva ŽOS Zvolen ze dne 25.3.2019 (formát PDF)
 14. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Souprava 813.202-9/913.202-8 + 913.201-0/813.201-1 čeká na svůj křest © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy