Můj letošní začátek železniční sezony

18.3.2017 8:00 Jiří Řechka

Můj letošní začátek železniční sezony

Březen je již v půlce a já mám za sebou první železniční výlet, bohužel zdravotní problémy mně nedovolily být u kolejí dříve a ani teď to ještě není ono. Cesta mě zavedla do Lučan nad Nisou, kam jsem si jel koupit doplněk k fotografickému vybavení. Když jsem si promýšlel jak využít den, napadlo mě, že se při zpáteční cestě do Tanvaldu podívám do Kořenova na výtopnu, pokud bude příhodné počasí.

Z Prahy jsem odjel rychlíkem, který tvořila klasická souprava a brejlovec 754.031. Při odjezdu bylo slunečné počasí, přál jsem si, aby to tak bylo po celý den. Před Tanvaldem se již poněkud zamračilo, vydrželo to ale po zbytek dne bez deště. Před dalším pokračováním do Lučan nad Nisou jsem se věnoval provozu ve stanici a po příjezdu osobního vlaku tvořeného dvěma motorovými vozy řady 840 jsem odjel do Lučan nad Nisou.


Tanvald: 754.031 odstupuje od R 1148 © Jiří Řechka

V blízkosti nástupiště se nachází železniční tunel, opředený jistou zajímavostí, na níž jsem narazil na internetu - údajně z něj hasiči jednou zachraňovali opilého člověka, který ležel v kolejišti, kde si ustlal. Ze střetu s vlakem měl jen odřený nos. Po několikaminutovém pobytu na místě a nákupu jsem počkal na zpáteční osobní vlak, v tuto chvíli jsem již byl rozhodnut zajet do Kořenova. Vlaková souprava byla ta samá, která mě do Lučan přivezla. Poté, co jsem vystoupil v Kořenově, jsem se vydal k výtopně.


Lučany nad Nisou: 840.006 + 840.016, Os 2615 © Jiří Řechka

Kořenovská výtopna byla postavena roku 1902 v souvislosti s výstavbou ozubnicové tratě. Dne 5. ledna 1987 se pod náporem sněhu její střecha zřítila, což se stalo osudným lokomotivě T426.002, další neušly poškození, konkrétně jde o exempláře T466.2369, T426.004, T426.003 a 411.019. Z objektu zbyly jen obvodové zdi.


Kořenov: opravená výtopna s novou str© Jiří Řechka

O chátrající torzo výtopny se starali členové Železniční společnosti Tanvald a usilovali o její rekonstrukci, na níž však potřebovali dotaci. Pokus z roku 2009 získat peníze z ROP Severovýchod nevyšel, úspěch se dostavil až v roce 2015, kdy spolek získal dotaci z tzv. Norských fondů (granty Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Práce byly zahájeny 25. srpna 2015 a v sobotu 2. července 2016 se výtopna dočkala slavnostního otevření, a stala se tak součástí muzea ozubnicové tratě. Dokončením střechy ale práce rozhodně neskončily, odstartovaly tím opravy točny a přilehlých kolejí.


Kořenov: rekonstruovaná točna © Jiří Řechka

Během mojí návštěvy bylo na nádraží a v kolejišti k výtopně ještě dost sněhu. Na jeho odstranění z kolejí se pracovalo. Jak jsem se dozvěděl, do výtopny se měly přivézt Rakušanky z Liberce. Na zhotovení fotodokumentace jsem měl čtvrt hodiny do příjezdu zpátečního vlaku. V otevřeném místním muzeu jsem si zakoupil turistickou známku a po příjezdu osobního vlaku jsem odjel zpět do Tanvaldu.


Kořenov: 840.001 + 840.015, Os 2658 © Jiří Řechka

Zde mě čekal přestup na pražský rychlík, který byl tvořen catrem 854.004 a jedním přípojným vozem. Odjezdem z Tanvaldu pro mne skončila tato první jízda, jízda, ze které jsem se rozhodl udělat takovouto malou reportážičku. Takovou malou zprávu o tom, jak jsem prožil sobotu 11. března letošního roku.


Tanvald: 854.004, R 1147 © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 

Upravil a rozšířil: Dominik Havel

Galéria

Súvisiace odkazy