Historické nádraží svědkem historického aktu

16.12.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Historické nádraží svědkem historického aktu

Kořenovské nádraží zažilo v pátek 13. prosince památnou událost. V jeho společenském sále byla podepsána mezinárodní Smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti zajišťování a organizace veřejné železniční hromadné dopravy v přeshraničním pásmu na úseku železniční tratě Szklarska Poręba Górna - Kořenov mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.

 
 
 
 
 
 
 
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, vicemaršálek Dolnoslezského vojvodství Jerzy Łużniak a další hosté pojedou pravidelnou linkou vlaku GWTR z nádraží PKP Szklarska Poręba Górna do Harrachova a po přestupu na soupravu Českých drah do Kořenova, bylo uvedeno v tiskovém sdělení, na které redakci internetového magazínu VLAKY.NET upozornil jeho liberecký dopisovatel. Jemu tak náleží dík za to, že jsme se o tuto nesporně významnou akci začali zajímat a nakonec se jí také zúčastnili, abychom zde o ní mohli referovat. Byť jsme se už předem dověděli, že výše citovaná informace bude naplněna jen z části - vicemaršálek vlakem jet neměl.
 

Posílený RR 25454 Szklarska Poręba Górna - Harrachov přijíždí do svého cíle © Karel Furiš
 
Přesto byl pro tento účel přidaný čelní motorový vůz vlaku RR 25454 Szklarska Poręba Górna - Harrachov hosty docela slušně zaplněn, jak vyšlo najevo při jejich přestupování do návazného spoje Os 16222 Harrachov - Liberec. V něm jim byl vyhrazen kvůli úspoře času naopak motorový vůz zadní, rovněž pro tento účel speciálně připojený. Následující jízdy zvíci pěti tarifních kilometrů délky a šesti minut času bylo využito k osvětě - starostka Harrachova Eva Zbrojová účastníky slavnostní akce seznámila s tratí, po níž se právě vezli. Její přehled událostí dávných i nedávných byl návštěvníkům zpoza hranice tlumočen do jejich rodného jazyka.
 

Starostka Eva Zbrojová hovoří, tlumočnice a hejtman Bc. Martin Půta naslouchají
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nejvyšší představitel Libereckého kraje už na začátku jízdy vyjádřil přání podívat se na stanoviště strojvedoucího, jenže neprůchozí konstrukce vozové skříně RegioSpidera mu to umožnila až po zastavení vlaku v Kořenově. Mezi tím se ostatní hosté pomalu přesunuli do prostor jinak v tuto mimosezónní dobu pro veřejnost uzavřeného Muzea ozubnicové dráhy, jehož prohlídka měla předcházet slavnostnímu aktu. Vzhledem k tomu, že se do něj vchází přímo z nástupiště, nebyl to úkol nikterak náročný. Role průvodce muzeem zubačky se ujal ředitel Železniční společnosti Tanvald, o.p.s., která toto zařízení (i leccos jiného) provozuje, Ing. Petr Prokeš.
 

Ředitel Ing. Petr Prokeš, tlumočnice a hejtman Bc. Martin Půta na začátku prohlídky muzea
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prohlídka s fundovaným komentářem byla nesporně velice zajímavá, i když pro některé návštěvníky zjevně čím dál tím víc únavná. Ne každý je železniční fanoušek a v této různorodé společnosti takových byla spíš menšina. Nicméně vše má svůj konec a to platilo i v tomto případě. Na výklad vesměs do historie zaměřený navázala slova o současnosti a budoucnosti provozu na trati, která vyslovil představitel provozovatele dopravy v úseku Kořenov - Szklarska Poręba Górna. Byl jím Ing. Pavel Jaško, vedoucí střediska Liberecko akciové společnosti GW Train Regio. V průběhu jeho vystoupení dorazil vrcholný představitel polské strany.
 

Hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta a vicemaršálek Dolnoslezského vojevodství
Jerzy Łużniak © Karel Furiš
 
Ing. Jaško se ve svém vystoupení dotkl také vozidel, která jsou v daném úseku provozována. Jde o dva motorové vozy řady 810 a jeden odpovídající vůz přípojný původu slovenského, které měl dopravce nejprve pronajaty a posléze je odkoupil (od společnosti ZOS LOKO s.r.o.). Praxe ukázala, že pro stávající potřeby dopravy převážně turistického rázu naprosto vyhovují. Zda tomu tak bude i v budoucnu, to se ukáže až v souvislosti s realizací výhledových záměrů regionálních orgánů na obou stranách hranice, které (a tady poněkud předbíháme) shrnul ve své zprávě Český rozhlas. Zatím má GW Train Regio v Kořenově uvedené tři vozy.
 

810.602-3, 810.659-3 a 24-29 420-3 (ex 011.406-6) v kořenovském „depu“ GWTR
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po prohlídce muzea se účastníci slavnosti přesunuli přes někdejší odbavovací halu (pro tento účel nově vyzdobenou) a vestibul do společenského sálu, upraveného v prostorách původní restaurace (které v průběhu času sloužily také účelům jiným). Slavnostnímu aktu ještě předcházelo promítnutí krátkého filmu o ozubnicové trati, který je k dispozici také na YouTube. Pak už oba protagonisté bez váhání a jindy tak běžných oslavných řečí přistoupili k podpisu smlouvy. Možná by ovšem neškodilo přece jen toto konání uvést pár slovy o jejím konkrétním obsahu, který tak zůstal hostům utajen. Na rozdíl od našich čtenářů, jimž je k dispozici.
 

Vicemaršálek Dolnoslezského vojevodství a hejtman Libereckého kraje podepisují smlouvu
© Karel Furiš
 
Koho tento dokument zajímá hlouběji, měl by nahlédnout také do důvodové zprávy, která je součástí dokumentu z 8. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013, na jehož základě byla smlouva schválena. Ta totiž obsahuje také přehled snah o obnovení přeshraničního provozu a vysvětluje poslání smlouvy: vymezit práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování a organizaci veřejné železniční hromadné dopravy v přeshraničním pásmu na úseku železniční tratě Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba, Górna tak, aby byla efektivní a atraktivní pro cestující a také přijatelná z ekonomického hlediska jak pro objednatele, tak i dopravce.
 

Vrcholní zástupci obou smluvních stran vypadají spokojeně © Karel Furiš
 
Slavnostní akt byl uzavřen nezbytným potřásáním rukou a přípitkem a kupodivu zase jen nemnoha slovy. Liberecký hejtman pravil, že sám podpis jej nijak nezatížil a o to větší dík patří těm jeho spolupracovníkům, kteří smlouvu připravili. Cosi podobného chtěl vyslovit i jeho polský partner, ale hbitý překlad předchozích výroků do polštiny mu vzal vítr z plachet, za což se tlumočnici dostalo žertovného pokárání. Setkání na nádraží mělo vyvrcholit tiskovou konferencí, ale přítomní nečetní zástupci obecných médií si místo ní vyžádali individuální rozhovory s jednotlivými protagonisty smluvního vztahu i dotčených institucí na mikrofon či kameru.
 

Vicemaršálek Dolnoslezského vojevodství Jerzy Łużniak je zpovídán Českou televizí
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Již v úvodu citovaný program akce uváděl, že po skončení tiskové konference odjedou obě delegace do osady Jizerka, o které bude návštěvníkům vyprávět Ondřej Duda, majitel hotelu Panský dům. A že se tak určitě nemělo dít na lačno, bylo pochopitelně všem zřejmé. Nicméně reportérská dvojice VLAKY.NET této možnosti nevyužila, neboť měla plány jiné, o jejichž realizaci pojedná připravovaná reportáž méně strohá a mnohem více věnovaná reálnému provozu na železnici. Možná někdo čekal na závěr cosi jiného, třeba analýzu možných dopadů uzavřené smlouvy či zamyšlení nad problémy její realizace. Ale to ponecháváme do diskuse.
 

Historie je vždy jistá, budoucnost nejistá © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: Kořenovské nádraží s vlaky GWTR směr Szklarska Poręba Górna a ČD do Liberce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy