Loňské novinky u GWTR v severovýchodních Čechách

19.2.2019 8:00 Václav Vyskočil

Loňské novinky u GWTR v severovýchodních Čechách

V loňském roce došlo díky spolupráci dopravců GWTR a Koleje Dolnośląskie po čtrnácti letech k obnovení osobní přepravy na přechodu Meziměstí – Mieroszów. Stalo se tak dne 28.4.2018. Obnovení provozu předcházela jednání vedení Královehradeckého kraje s dolnoslezským maršálkem, které proběhlo v červenci 2017. Na tomto jednání byl deklarován zájem provozování sezónních víkendových a svátečních spojů formou dvou párů vlaků denně.

Nové vlakové spojení mělo nakonec podobu čtyř párů vlaků o víkendech a svátcích. První ranní vlak z Polska a poslední do Polska byly vedeny z a do Wrocławi. Vlaky byly určeny hlavně polské klientele k celodenní návštěvě Adršpašsko-teplických skal. Ty byly doplněny dopoledním vlakem Adršpach – Wałbrzych a odpoledním Wałbrzych – Adršpach a dvěma obraty Wałbrzych – Meziměstí a zpět. Pravidelnému provozu předcházely zkušební jízdy mezi Wałbrzychem a Meziměstím, které sloužily k seznámení polského personálu s tratí a k zácviku výpravčích v Mieroszówě.  Den „D“ nastal 28.4.2018 kdy se rozjely pravidelné vlaky. Úplně první pravidelný vlak přivezly do Meziměstí motorové jednotky SA134.003 a 005. Hranici ve Starostíně tento vlak překročil v 8:04 hod..


28.04.2018 – Starostín: SA134.003 + 005  jako Os 25452 © Jiří Penc

Podle dostupných informací přijelo tímto spojem do Adršpachu 224 cestujících. Ve vlaku byli také zástupci Dolnoslezkého vojvodství a Královehradecké kraje. Takovýto zájem rozhodně nikdo nečekal. Vlak do Polska jel podstatně prázdnější, ale své cestující si také našel. Dalo se očekávat, že v další dny zájem o cestování poklesne, ale to se téměř nestalo. Vlaky jezdily prázdnější pouze ve dnech, kdy bylo vyloženě špatné počasí. Další víkend byla nasazena pouze jedna jednotka, což vedlo k problémům už v Polsku, kde se mnoho cestujících do vlaku nedostalo. Proto bylo rozhodnuto, že v sobotu budou jezdit dvě jednotky a v neděli jen jedna. To však nebylo pravidlem. I po zesílení vlaků se stávalo že první ranní do Adršpachu a podvečerní zpět do Polska jezdily přeplněné.


28.04.2018 – Adršpach: SA134.005 + 003 jako Os 25459 © Jiří Penc

V Adršpachu došlo v uplynulých letech k rekonstrukci stanice a k výstavbě ostrovního nástupiště, které je bohužel krátké. K nástupiště se vejdou jen troje dveře. Poslední dveře stojí mimo nástupiště a musí být hlídány zaměstnancem dopravce, aby zde nedošlo k vystupování a možnému úrazu cestujícího. Ruch na přechodu opět utichl první neděli v září. Po úspěchu vlaků v loňském roce bylo mezi Královehradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím dohodnuto provoz vlaků zopakovat i v roce 2019. Letos by do Adršpachu měly jezdit tři páry vlaků, které bude doplňovat jeden pár vlaků do Meziměstí. Provoz by měl být také prodloužen, a to od začátku května do konce září.


Mapa nových spojení do Polska (klinutí do náhledu otevře celou ve formátu PNG)

Toto řešení bylo pokusem  o vyřešení náhlého obrovského zájmu Poláků o návštěvu Adršpašsko-teplických skal, jehož si všímala i média. Cesta vlakem tak byla jediným (víceméně) zaručeným způsobem, jak se z Polska do Adršpachu dostat. Přímé spoje jezdily plné, až přeplněné. Adršpach se v sezoně potýká s přeplněním automobily, takže jakékoliv snížení jejich jízd a přesunutí cestujících do VHD je správný krok. K dalším změnám v provozu GWTR došlo na Trutnovsku. Jako první bych uvedl provoz loni rekonstruovaného motorového vozu 816.001-2 na trati Trutnov . Svoboda nad Úpou. K další změně došlo na hraničním přechodu Královec – Lubawka.


24.01.2019 - Mladé Buky: prototyp 816.001 © Václav Vyskočil

Dopravce GW Train Regio opět rozšířil své aktivity v česko-polském pohraničí. Od prosince minulého roku začal jezdit až sedmkrát denně mezi českým Královcem a polskou obcí Sędzisław. Jízdní řád je postaven tak, že ve všední dny vlaky jezdí až sedmkrát denně, o víkendech jezdí zhruba polovina spojů. Ve stanici Sędzisław došlo k úpravě nástupiště tak, že cestující přestoupí bez problémů na vlaky na trase Jelenia Góra – Wrocław. První vlak ráno jede z Trutnova, poslední z Polska končí také v Trutnově, jak se můžete přesvědčit nahlédnutím do jízdního řádu. Jde o zakázku v objemu zhruba sto tisíc kilometrů ročně. Dopravce na 21 kilometrů dlouhou trasu nasazuje motorový vůz řady 810.

Úvodní snímek:  28.04.2018 - Teplice nad Metují: SA134.003 + 005 © Jiří Penc

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy