Vlaky, které odvál čas (2)

22.2.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vlaky, které odvál čas (2)

I když toto pokračování fotografického návratu na (tentokrát nejen) královéhradecké hlavní nádraží nezachycuje léta dnešku tak vzdálená, svému titulku se nijak nezpronevěřuje. Nabízí totiž pohled na dobu poměrně převratnou, a to jak v oblasti organizace spojů dálkové i regionální osobní dopravy na dotčených tratích, tak ve složení na nich nasazovaných (především hnacích) vozidel.

 
 
 
 
 
 
Jestliže jsem první část svého miniseriálu zahájil zmínkou o svých digitálně fotografických začátcích, učiním tak obdobně. Zvláště, je-li tu analogie v osudech výrobce mého druhého přístroje. Ten nesl (a doposud nese, i když je už jen v pozici záložní) označení Kyocera Finecam M410R a pořídil jsem si jej v době, kdy už bylo leckomu (krom mne) známo, že firma s výrobou fotoaparátů končí. Sice se tak stalo už rok před tím, než děj tohoto dílka začíná, ale snad mi ten anachronismus prominete. Vzhledem k tomu, že mi fotoaparát přišel poštou, první železniční snímek jsem jím nepořídil hned, ale až o pár dnů později - 20.3.2005 v 8:20:44 hod.
 

130.029-2 v čele soupravy Os 5661 do Pardubic na královéhradeckém hlavním nádraží
dne 20.3.2005 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se do jara roku 2006, kdy jsme dění v žst. Hradec Králové hl.n. opustili a kde nyní navážeme. Galerii však ve skutečnosti zahajují záběry z druhého nádraží východočeské metropole, které tou dobou zažívalo nebývalý ruch díky opravě železničního mostu u Gumovky a nezbytné výluce mezi hlavním nádražím a stanicí Hradec Králové-Slezské Předměstí. O něco později bylo obdobné dění možno zaznamenat pro změnu v Opatovicích nad Labem, které už známe díky jedné z reportáží ze šuplíku. Anomálie ve vedení vlaků či nasazení vozidel z důvodu výlukových prací na okolních tratích zachytily snímky i ze samotného hlavního nádraží.
 

750.285-9 s náhradní soupravou R 757 „Klidná síla“ z Hradce Králové do Jeseníku
při výluce chlumeckého zhlaví dne 10.8.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nás však zajímají především změny ve spojích pravidelných. Z tohoto pohledu lze období platnosti GVD 2005/2006 považovat za soumrak přímého cestování mezi Hradcem Králové a vzdálenými místy naší republiky i zahraničí. I když z následujícího jízdního řádu ještě nevymizely rychlíky mezi východočeskou metropolí a Brnem či západními Čechami, nemůžeme totéž říci o obdobném spojení s Jihlavou, Českými Budějovicemi, Poznaní či Jeseníkem. R 757/756 Klidná síla Plzeň hl.n. - Jeseník a zpět byl poslední vlaštovkou, jejíž odlet předznamenal postupný úhyn trati Dolní Lipka – Hanušovice, který dospěl svého finále s koncem loňského GVD.
 

Směrová tabule „volebního“ R 757 „Klidná síla“ Plzeň hl.n. - Jeseník
(30.3.2006 - Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Obdobně nevesele dopadl i další příhraniční kout východních Čech, když s koncem platnosti jízdního řádu 2005/2006 dobu přestalo být Meziměstí rychlíkovou stanicí, poskytující tamním obyvatelům pohodlné spojení s krajským a hlavním městem, jak mohou už jen vzpomínat. O zrušených dálkových spojích se však oficiální místa příliš nešířila, zdůrazňoval se pokrok v prosazování taktové dopravy, byť se jí tak ještě běžně neříkalo: Na tratích vycházejících z krajského města byla zavedena pravidelná doprava již jízdním řádem 2005/2006, v novém jízdním řádu je model pravidelné dopravy ještě více podpořen, uváděla dne 5.12.2006 tisková zpráva ČD.
 
Jízdní řády tratí, procházejících žst. Hradec Králové hl.n.
trať 020
trať 031
trať 041
(Praha -) Velký Osek –
Hradec Králové – Choceň
Pardubice - Hradec Králové –
Jaroměř
Hradec Králové - Jičín –
Turnov

Týž dokument obsahuje odstavec nadepsaný Optimalizace dopravy se zmínkou o společnosti OREDO, avšak našeho tématu se bezprostředně nedotýká, neboť integrovaná regionální doprava čili IREDO byla budována etapovitě od severovýchodních oblastí Královéhradeckého kraje a krajského město dosáhla až v roce 2010. Tedy vyjma důsledků návaznosti spojů a onoho zmíněného taktování: K 10 prosinci 2006 byla (...) dokončena optimalizace železniční dopravy taktovým provozem s maximem návazností na základě kategorizace tratí provedené předchozího roku a do systému byly plně zaintegrovány i rychlíky, píše se na výše odkázané stránce. 


854.025-4 jako Os 5524 do Jičína a 854.215-1 na Sp 1780 do Trutnova před taktovým
odjezdem z Hradce Králové hl.n. dne 10.8.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně GVD 2006/2007 přinesl právě v oblasti oněch „zaintegrovaných rychlíků“ přece jen cosi pozitivního. Už v předchozím článku padla zmínka o vítězství Českých drah v tendru na provozování rychlíkových spojů mezi Pardubicemi a Libercem, které bylo sice zpochybňováno, nicméně náš národní železniční dopravce smlouvu na roční zkušební dobu získal a dnem 10.12.2006 ji začal úspěšně plnit. Což mu vyneslo podle podmínek soutěže její každoročně opakované obnovení a ony možná poněkud kontroverzní rychlíky jezdí dodnes, v podstatě ve stejné poloze, jako tomu bylo na jejich začátku. Každý den od rána do noci v dvouhodinovém taktu.
 

843.013-4 přivezl dne 21.6.2007 na královéhradecké hlavní nádraží R 983 Liberec - Pardubice
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Změny, které přinesl jízdní řád na období 2007/2008 byly, hlavně v dálkové dopravě, ještě podstatnější. Zmizela z něj přímá rychlíková spojení Hradce Králové s Brnem, Jihlavou i západočeskými městy, zato byl zaveden hodinový takt na rameni do Prahy. Vzhledem k nárůstu tržeb v dálkové dopravě objednalo Ministerstvo dopravy nové spoje mezi Hradcem Králové a Prahou. Od prosince pojede nový ranní rychlík z Prahy do Hradce Králové v 5 hodin, v opačném směru pojede nový rychlík v 19 hodin. Mezi Hradcem Králové a Prahou tedy bude celodenní hodinový takt rychlíků od 5 do 20 hodin, uvádí (mimo mnohé jiné zajímavosti) dobová tisková zpráva.
 

141.004-2 v Hradci Králové dne 23.6.2007 nastoupila na R 656 Trutnov - Praha
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Využijme oné fotografie jedničkové bobiny, mimořádně zaskakující zřejmě za některý momentálně indisponovaný banán, jenž v té době pražské rychlíky vozíval, k přechodu od vlaků v jízdním řádu k jejich podobě fyzické, se zaměřením na hnací vozidla. Zůstaneme-li u trakce závislé, musíme se zmínit o naprostém vymizení na Královéhradecku doposud masově rozšířených lokomotiv řady 130 z osobní dopravy, k němuž došlo takřka ze dne na den v důsledku jejich přiřčení a.s. ČD Cargo dnem jejího vzniku, tedy krátce před zahájením platnosti GVD 2007/2008. Poté jsme původně univerzální stroje mohli zastihnout už jen v čele nákladních vlaků.
 

130.029-2 s nákladním vlakem v kolejišti žst. Hradec Králové hl.n. dne 9.2.2008
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Markantní změny postihly i park nasazovaných motorových vozů. V létě roku 2006 se v královéhradeckém depu objevily první dvě motorové jednotky řady 814, o jejichž křtu jsme na tomto místě alespoň stručně informovali. Byly nasazeny do provozu na trati 041, po níž jsme se první z nich také reportážně svezli, abychom mj. zaznamenali, že to pro cestující mezi Hradcem Králové a Turnovem valný pokrok nepřináší, neboť byli, na rozdíl od uživatelů jiných tratí, obsluhovaných orchestriony. před tím vesměs hýčkání velkými motorovými a k nim náležejícími přípojnými vozy. Jenže „pokrok“ nezastavíš a v Hradci záhy přibyly Regionovy další.
 

814.024-6/914.024-5 v rotundě PS Hradec Králové dne 16.7.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Další změna se sice týkala vozidel východočeskou metropolí jen projíždějících, ale určitě nepřehlédnutelných a hlavně svým způsobem významných. Výše zmíněné „vysoutěžené“ rychlíky na pardubicko-liberecké lince totiž zamíchaly vozovým parkem Českých drah napříč republikou, jak podrobně uvádí dobová zpráva. Ta se sice nezmiňuje o tom, že soupravy motorových vozů řady 843 s vozy přípojnými řady 043 zajížděly do Hradce Králové už v období předchozím, ale to se můžeme dočíst jinde. Dělo se tak v rámci jejich pouhý rok trvající brněnské dislokace na jen po tutéž dobu jezdícím jediném páru rychlíků mezi Jihlavou a Hradcem Králové.
 

843.009-2 na R 982 Jihlava - Hradec Králové hl.n. v Jihlavě dne 17.9.2006
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Další nová vozidla, která se v daném období objevila v kolejišti královéhradeckého hlavního nádraží, sice nejsou hnací, ale stanoviště mají. Mám na mysli řídicí vozy řady 954. Stalo se tak poprvé v březnu roku 2007, s první změnou jízdního řádu – i když do své domovské provozní jednotky Trutnov dorazily první dva už na samém jeho počátku .Po víceméně zkušebním provozu na jiných tratích byly nasazeny na vlaky mezi Hradcem Králové a Turnovem přes Jičín, ale záhy byly k vidění i na jiných spojích. Na počátku GVD 2007/2008 byly v Trutnově uvedeny do provozu i vozy řady 954.2, s nimiž se bylo posléze možno setkat i v krajském městě.
 

954.202-8 v čele Sp 1780 Hradec Králové hl.n. - Trutnov hl.n. ve výchozí stanici dne
22.3.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pozorný čtenář může v tuto chvíli namítnout, že se článek vymkl svému titulkem vymezenému záměru, protože skončil u vozidel, která čas neodvál a my je můžeme na hradeckým hlavním nádražím procházejících tratích potkat doposud. Je to do jisté míry pravda. Navíc jsem zcela pominul motorové lokomotivy, mezi nimiž už dnes stěží najdeme zamračené či nerekonstruované brejlovce, ani jsem se nezmínil o přechodném zajíždění ešusů na vlacích z Pardubic. Vše se sem prostě nevejde – na rozdíl od opět poněkud předimenzované fotogalerie. V níž samozřejmě najdete ještě další vozidla, na tratích v okolí východočeské metropole už nevídaná.
 

151.016-3 opustí Hradec Králové hl.n .na R 658 do Chebu dne 8.4.2006
© PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. Hradec Králové hlavní nádraží - stanice info
  3. Monografie stanic Hradec Králové hl.n. - ŽelPage
  4. Železniční trať Velký Osek - Choceň - Wikipedie
  5. Železniční trať Pardubice - Jaroměř - Liberec - Wikipedie
  6. Železniční trať Hradec Králové - Turnov - Wikipedie
  7. Elektronický archív vlakových jízdních řádů ČD a ČSD
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: 130.028-4 a 749.260-6 na R 757 ve stanici Hradec Králové-Slezské Předměstí
při výluce od hlavního nádraží dne 24.3.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy