CRTS III

3.4.2021 8:00 František Smatana

CRTS III

Do zoznamu čínskych zvrškových bezštrkových systémov mi chýba už len posledný. A tým je systém nazvaný CRTS III. Ten je aj najdôležitejší. Patrí do rovnakej skupiny ako predchádzajúce 2, o ktorých som tu už kedysi písal v článku čínske zvrškové systémy pre VRT. Teda môžem použiť moje osobné a nevedecké zaradenie: bezštrková trať, skupina “miestne (bodovo) podporovaných”, podskupina “bezpodvalových”, trieda “prefabrikované dosky”. Snažil som sa vymyslieť aj latinský názov, ale nepodarilo sa...

Ako tento systém teda vyzerá v skutočnosti? Nuž, podobne ako ostatné. Prefabrikované dosky sú položené na podklad (ten sa líši pre zemné teleso, most a tunel) s medzerou, ktorú po smerovom a výškovom ustavení vyplní špeciálna zálievka. A tou je tu špeciálna cementová hmota. Podobne ako Porr používa samozhutniteľný betón (self compacted concrete, SCC). Tu by sme mohli skončiť. Ale neskončíme, neradujte sa, ukážem vám viac.

Prvýkrát som ho naživo videl až v r.2015, na severe Číny, na VRT z Pekingu do ShenYang-u (prezývaná JingShen, skratka z BeiJing a ShenYang), o ktorej ste si nič odo mňa neprečítali, lebo som to nemal firmou dovolené. Ale spomínal som, že vtedajší investor na nám, zahraničným dozorom vyhrážal, že keď sa začne s realizáciou zvršku v našom úseku, tak budeme musieť odísť, aby sme ho nevideli. No. Kto má rád agenta 007, ten si pamätá lístok s odkazom "smierť špionam". Ale počul som o ňom už predtým, lebo sa používal na iných projektoch, a z nich som mal aj prvé fotky. Hneď v mojom ďalšom projekte, SHH, bol navrhnutý v celej jeho dĺžke, nikto sa navyhrážal a aj som ho videl a kontroloval.


Priečny rez CRTS-III, výrez z výkresu. 3.2021 © archív FS

Zloženie vidíte na priečnom reze. Ako som spomínal aj vyššie, rozdiel je prakticky len v tom, či sa použije podkladná doska (všeobecne zaužívaná skratka pre túto vrstvu je HBL (hydraulically bounded layer. Možno niekto vymyslí podobne strelený predklad ako pevná jazdná dráha)). HBL sa používa len na zemnom telese. Potom nasleduje spodná doska, ktorá má 2 vybratia (negatívne ozuby). Nad ňou je výplňová zálievka (SCC), a na vrchu už zvršková doska, nesúca koľajnice. Prevýšenie koľaje je riešené realizáciou spodnej dosky v predpísanom sklone. Spodná doska je spojená s mostnou konštrukciou či tunelom pomocou tŕňov. Zvrškové dosky majú rôznu dĺžku, ale typizovanú. Vždy tak, aby pasovali na dĺžku typizovaných mostných nosníkov alebo samostatných mostov. Napr. na projekte SHH sme mali mostné polia estakády s dĺžkou 24,6 a 32m, pre ktoré sa používali dosky dĺžky 4,925m, 5,600m, resp. 4,856m. Pre oblúky sa používajú rovnaké zvrškové dosky. Spodná i zvršková doska sú vystužené. Zvrškové dosky majú aj predpínaciu výstuž. Do medzery medzi oboma doskami sa tiež vkladá výstuž. Zvršková doska má 2-3 otvory pre nalievanie zálievky. Na steny ozubov v spodnej doske sa lepia špeciálne elastomery, horizontálne plochy sa kryjú geotextíliou. Tá slúži na to, aby sa zamedzilo styku spodnej dosky so zálievkou. O tom sme si už písali, že ich úlohou je umožniť regulovaný pohyb traťovej dosky.


Detail, vyznačená poloha spodných dosák. 10.2017 © F. Smatana

Ako potom vyzerá postup na stavbe. Pripraví sa podklad, vrátane tŕňov, zmontuje sa výstuž spodnej dosky a jej debnenie, a doska za zabetónuje. V ďalšom kroku sa pripraví separačná vrstva, ktorá zahŕňa špeciálne elastomery a geotextíliu. Na ňu sa položí výstuž pre zálievku. Následne sa na miesto osadia zvrškové dosky. Tie sa za pomoci presnej geodézie vyrovnajú do predpísanej polohy výškovej i smerovej. Po ich obvode sa doplní debnenie, a do medzery sa naleje špeciálna zálievka (SCC). No a máme viac-menej hotovo. Už nám chýba len namontovať podkladnice a položiť dlhé koľajnicové pásy. Vidíte, aké to je jednoduché...

Inak ako upevnenie koľajníc sa používa tiež čínsky typ podkladníc s označením WJ 8 C. A verte či neverte vyzerá ako keby vypadol z oka inému známemu upevneniu...


Pomôcka na geodetické meranie traťových dosák. 7.2018 © F. Smatana

Ešte poznámka ku geodetickým prácam. Na rozdiel od Rhedy tu nemáme namotované koľajnice v momente finálneho ustanovenia polohy, a teda sa musí použiť iný spôsob. Geodetická sieť je vopred pripravená popri trati, ako sústava pevných meracích bodov (viď fotky). Číňania potom použili 4 zrkadlá pre každú zvrškovú dosku, ktoré boli položené na miesta podkladníc a zmeraná ich poloha. A podľa toho sa potom doska posúvala.


Testovací úsek. Detail rezu SCC. Pekne sa samozhutnil. 6.2017 © F. Smatana

Ako býva vo svete dobrým zvykom (za tým si stojím; viete si to predstaviť u nás doma?), stavebná firma musela pripraviť ukážku zvrškových prác (po anglicky mock up). Tu chcel vidieť Investor realizáciu spodnej dosky, traťovej dosky a najmä zálievky a to pre trať priamu, bez prevýšenia, a aj pre oblúk s prevýšením. Fotky máte aj z nej. A vidíte, že sa trať rozobrala, posudzovalo sa podliatie, a dokonca sa brali vzorky zo zálievky (SCC).

Dočítal som sa, že v r. 2019 bolo dokončených alebo rozpracovaných okolo 4000 km tratí s týmto systémom. No a Čína sa ho snažila a snaží predať do sveta na VRT projekty. Tak možno sa ho v Čechách dočkáte.

A to by bolo asi tak všetko. Viac toho uvidíte na priložených fotkách.

Úvodná snímka : Pohľad na zvršok CRTS-III. 4.2018 © F. Smatana

Galéria

Súvisiace odkazy