„Siódemky“ poprvé v Hradci Králové

14.12.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„Siódemky“ poprvé v Hradci Králové

Včera, na železničářský Nový rok, zažilo královéhradecké hlavní nádraží věci doposud nikdy nevídané. V čele několika vlaků tam byly k vidění stroje vpravdě exotického zjevu, které ovšem cestující veřejnost, toužící jen dostat se co nejlépe odkudsi kamsi, nijak zvlášť nevzrušovaly. Nicméně oko i objektiv šotoušův toto zpestření zajisté ocenily.

 
 
 
 
 
 
I když nešlo o žádnou mimořádnost, která se opakovat nebude. Nový jízdní řád totiž přináší (mimo jiné změny, o nichž jsme zde již referovali) také poměrně zásadní a jistě zajímavý převrat v nasazení lokomotiv řady EU07 společnosti PKP Intercity na našem území. Nejde jen o grafikonovou změnu ve vedení mezistátních rychlíků mezi Polskem a Českou republikou, ale především o to, že jejich stroje už nebudou mezi svými hlavními výkony postávat kdesi ve šturcu, nýbrž odvezou nějaké spoje vnitrostátní, dokonce osobní vlaky.
 
EU07-533 "Hanka" dne 25.5.2009 ve šturcu pražského hlaváku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Před rokem byly do jízdního řádu zavedeny dva páry rychlíků mezi stanicemi Wrocław Gł. a Praha hl.n. přes Lichkov a Hradec Králové, Polské stroje odjížděly na vlacích R 250 a R 252 z žst. Wrocław Gł. v 6:25 a 14:25 a přijížděly do Letohradu v 9:25 a 17:23, z Letohradu se vracely na R 251 a R 252 v 10:40 a 18:40 s příjezdy do Wrocławi ve 13:40 a 21:40. Pro potřeby českých cestujících nic moc. Zajímavější byla skutečnost, že šlo o první případ zajíždění lokomotiv řady EU07 do tohoto koutu východních Čech, umožněný elektrizací trati z Letohradu do Polska.
 
"Rumcajs" EU07-477 na R 251 Praha hl.n. - Wrocław Główny v Letohradě dne 14.12.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jízdní řád 2009 – 2010 tyto rychlíky zrušil a nahradil je jediným párem vlaků mezi Wrocławí a Pardubicemi přes Ústí nad Orlicí, pro výletníky z České republiky do Polska už zcela nepoužitelným. R 252 vyjíždí ze stanice Wrocław Gł. v 6:02 s příjezdem do Pardubic v 10:12 a párový R 253 se vrací v 17:44, aby do Wrocławi dorazil ve 21:51. Pomineme-li fakt, že tyto vlaky jsou svou polohou určeny výhradně pro cesty Poláků k nám, další prudkou změnou je daleko delší pobyt polských strojů na našem území.
 
111.035-2, 163.063-1 a EU07-446 "Eliška" v žst. Praha hl.n. dne 10.12.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ten je nově využíván v úvodu už zmíněným způsobem, konkrétně na páru osobních vlaků mezi Pardubicemi a Týništěm nad Orlicí či Jaroměří. Dalším zdrojem „hradeckých“ EU07 je dvojice mezistátních rychlíků R 408/409 „Vltava“ které tyto stroje vozí z Katowic na pražské hlavní nádraží a zpět. Vlaky jezdily i v uplynulém železničním roce, byť pod jinými čísly, a v Praze jejich stroje prostály téměř celý den. V roce právě nastalém odvezou jeden pár rychlíků mezi Prahou a Hradcem Králové. Jak oběhy polských strojů na našem území vypadaly, momentálně vypadají a od 17.1.2010 vypadat budou, to ukazuje tato tabulka.
 
 
U vědomí těchto skutečností rozhodl jsem se tentokrát zachytit počátek platnosti nového jízdního řádu v poněkud jiné podobě, než tomu bylo roku loňského, kdy hlavním hrdinou mé reportáže byla také siódemka, jak v Polsku lokomotivám řady EU07 říkají. Vlakem jsem tentokrát necestoval vůbec, zato jsem se opakovaně projel autobusem MHD na královéhradecké hlavní nádraží a zpět (mrazivé počasí mne k obvyklému bicyklování nikterak nezvábilo), abych zachytil oba momenty premiérového výskytu polských strojů ve východočeské metropoli.
 
To je ten spoj, v jehož čele poprvé přijede EU07 do Hradce Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Onen první nastal mezi 11:55 a 12:03, kdy byl u prvního nástupiště přítomen osobní vlak č. 5606/5607 Pardubice hl.n. – Týniště nad Orlicí, vedený lokomotivou EU07-511 Ivanka. A že jsem na místo dění dorazil pochopitelně o něco dříve, porozhlédl jsme se také po nádraží samotném, v jakém stavu se vynachází v první den platnosti nového jízdního řádu. Plachty s odjezdy, příjezdy i řazením vlaků byly vylepeny, elektronický jízdní řád fungoval (a byl i středem zájmu cestychtivého občanstva) a příjezdové ani odjezdové panely nehlásaly žádná významná zdržení. Zkrátka pohoda.
 
Je 13., začátek platnosti nového jízdního řádu, ale na královéhradeckém nádraží panuje klídek © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jediné, co nebylo úplně v pořádku, bylo to, že se nádraží vyznačovalo absolutním nedostatkem Vašků Vyskočilů. S kolegou toho jména jsme se tam měl sejít, abychom společně zdokumentovali první příjezd polské elektrické lokomotivy v čele osobního vlaku. Takže jsem se dal do díla sám, i když příjezdovou fázi jsem poněkud nezvládl – osobák od Pardubic se totiž dostavil s náskokem, Sice nevelkým, ale naprosto postačujícím k tomu, aby mi zabránil dojít na místo, z něhož jsem hodlal onen akt zaznamenat. No, vždycky se všechno nepodaří.
 
Kýžený okamžik nastal, EU07-511 přijíždí k peronu žst. Hardec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zato jsem měl asi o dvě minuty více času na pořízení dalších snímků, dokumentujících tuto památnou událost. A pak byl čas mazat domů k obědu – abych si to celé zopakoval právě o čtyři hodiny později, v souladu s taktovou dopravou železniční i městskou. Tentokrát ovšem nádraží Vašků Vyskočilů už prosto nebylo, přítel (který v době popolední vtipně fotil Ivanku v Týništi nad Orlicí) mne i se svými ratolestmi dopadl právě ve chvíli, když jsem ukládal na svou paměťovou kartu další dnešní novinku, prvního Najbrta domovské stanice Hradec Králové, který se napájel elektrony u nástupiště 1A.
 
Najbrtovo "béčko" v domovské stanicic © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jestliže v době polední jsem na nádraží šoitouštsvo reprezentoval sám, tentokrát lidiček opatřených obraz zachycujícími krabičkami různých typů postávalo na nástupištích nepřehlédnutelné množství. A to vzdor velice rychle tmavnoucí obloze, která věštila problémy v úspěšnosti lovu. Všichni měli políčeno hned na dva polské stroje, které se zde měly míjet. Dokonce u téhož nástupiště. Jako první se na místo srazu, na sekundu přesně podle jízdního řádu, dostavila EU07-364 v čele R 857 „Metuje“ Praha hl.n. - Trutnov hl.n., která zde z vlaku odstoupila, aby se vrátila do Prahy na R 792 z Doudleb nad Orlicí.
 
EU07-364 odstupuje z R 857 „Metuje“ © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Z poledního vystoupení známá už EU07-511 Ivanka přivezla svůj Os 5258/5661 Týniště nad Orlicí – Pardubice hl.n. také právě na čas a zrovna ve chvíli, kdy její sestra čekala na volno pro posun, tudíž bylo možno v jeden moment oba polské stroje vidět (velice dobře) jedním pohledem a tak je při troše pohotovosti také vyfotografovat (velice špatně) jedním záběrem. V tu chvíli už nastala doba nefotitelnosti, šera mezi fotografováním denním a nočním. Nicméně šotouši se tužili, příslušníci modré armády se bavili a občané normální na to vše s údivem zírali.
 
 
Byli ovšem železničáři, kteří měli pro snažení vlakofilů pochopení. Tak se mi dostalo pozvání na prohlídku stanoviště siódemky natolik vřelého, že jsem nemohl odmítnout. Proto jsem se s Vaškem, který s dětmi odjížděl rychlíkem směr Trutnov, málem nestihl rozloučit. Na (ne)štěstí bylo třeba ze soupravy vytáhnout dalším službám zpěčující se vůz, takže zpoždění umožnilo splnit společenskou povinnost. Nebyl to v tu dobu technický problém jediný a polední idylická situace na tabulích příjezdů a odjezdů vzala za své. Já už jsem ovšem na další vývoj nečekal a k počítači pospíchal, abych na tomto povídání o polské invazi do Hradce králové zapracoval.
 
Pohled na stanoviště EU07-511© PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. PKP class EU07 - Wikipedia, the free encyclopedia
  2. EU07 - kolejowe dzieło sztuki
  3. Česko-polská spolupráce
  4. Knižní jízdní řády 2009-2010
  5. České dráhy, a.s.
  6. PKP Intercity S.A.

Titulní snímek: Odpolední setkání dvou polských strojů v Hradci Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy