České dráhy představily jízdní řád na období 2009 - 2010

5.12.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: České dráhy, a.s.

České dráhy představily jízdní řád na období 2009 - 2010

Dne 13.12.2009 začne platit nový jízdní řád. Stejně jako před rokem jej České dráhy představily na seriálu tiskových konferencí a VLAKY.NET vám opět přinášejí o jejich průběhu souhrnnou informaci. Na rozdíl od loňského roku se setkání zástupců národního provozovatele osobní železniční dopravy a jejích objednatelů s novináři nevešla do období jednoho týdne a skončila až včera.

 
 
 
 
 

Jestliže jsme loňského roku mohli konstatovat revolučnost nového jízdního řádu především v jeho stránce formální (poprvé jej vydala SŽDC, s.o. a ne národní železniční dopravce, poprvé byl k dispozici zdarma v elektronické podobě a poprvé byl prezentován na tiskových konferencích), letos se hlavní změna přesunula do oblasti jeho tvorby, kde se daleko výrazněji projevila úloha státu, reprezentovaného Ministerstvem dopravy ČR) a krajů, vystupujících samostatně a letos mnohem silněji také společně v rámci Asociace krajů České republiky (AKČR).
 
Setkání hejtmanů s předsedou vlády Janem Fišerem; zdroj: www.asociacekraju.cz
 
Při zajišťování základní dopravní obslužnosti Ministerstvo dopravy už dříve u Českých drah objednávalo vlaky dálkové dopravy a kraje vlaky dopravy regionální, ale v onom druhém případě se zpravidla až dodatečně objednatel a dopravce dohadoval o jejich ceně. Kraje si přitom stěžovaly na vysoké náklady, České dráhy na nedostatečné prostředky z úhrady prokazatelné ztráty v dopravě ve veřejném zájmu. Zúčastněné strany přitom pociťovaly současnou absenci Zákona o veřejné dopravě a snažily se za těchto podmínek najít řešení, které by do systému nejen vneslo stabilitu, ale také dopravci umožnilo modernizovat park vozidel.
 
Zatím jedinými novými vozidly ČD pro regionální dopravu jsou jednotky řady 471 (Hradec Králové, 6.1.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dne 31.8.2009 přijala vláda usnesení č. 1132 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou, na jehož podkladě pak bylo mezi vládou a AKČR podepsáno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou, které schválila vláda svým unesením ze dne 28.10.2009 a průběžně také jednotlivá krajská zastupitelstva. A na základě toho všeho pak jednotlivé kraje i Ministerstvo dopravy postupně podepisovaly s Českými drahami desetileté smlouvy o zajištění osobní železniční dopravy regionální a dálkové.

Kdypak se objeví na dálkových vlacích ČD nové lokomotivy? (VUZ Velim, 3.12.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tento proces sice trval ještě v průběhu onoho seriálu tiskových konferencí k novému jízdnímu řádu, nicméně už při té zahajovací v Praze dne 23.11.2009 mohla být zdůrazněna ona letošní hlavní a opravdu revoluční změna, k jejímuž sdělení byly ony předchozí odstavce jen nezbytným úvodem (byť nepostihly celou složitost cesty k cílovému stavu): Jízdní řád 2010 v oblasti dopravy ve veřejném zájmu je poprvé v historii koncipován jako hospodářsky vyrovnaný, kdy bude rozsah nabídky a objednávky MD ČR a krajů hrazen v plné výši včetně 2% přiměřeného zisku. ČD v této souvislosti sníží své náklady o cca 1 mld. KČ. Úhrady v dlouholetých smlouvách budou zvyšovány jen o inflaci, ČD přebírají veškerá rizika z nadinflačních výkyvů cen energií, dalších vstupů a propadů tržeb.

Prezentace hlavní změny jízdního řádu (Pardubice hl.n., 24.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Změny méně revoluční, byť veřejností i médii pochopitelně vnímané daleko více, se odehrály samozřejmě v obsahu nového jízdního řádu, v dopravě mezinárodní, dálkové i regionální a také (zde jen kupodivu mírné) v tarifní oblasti. Nebudu je zde zvlášť rozebírat, každý si může jemu potřebné informace najít v knižním Jízdním řádu 2010 (povšimněme si, že na už obálce není uváděno dříve obvyklé označení dvou let platnosti), na stránkách SŽDC nebo ČD, či v jeho zdarma dostupné elektronické verzi. Souhrn základních novinek je pak zvýrazněn v jednotlivých tiskových zprávách, uvedených v této tabulce: 

TK dne
místo
tisková zpráva
23.11.2009
Praha
02.12.2009
Praha
25.11.2009
Brno
24.11.2009
České Budějovice
24.11.2009
Hradec Králové
30.11.2009
Jihlava
02.12.2009
Karlovy Vary
25.11.2009
Liberec
24.11.2009
Olomouc
04.12.2009
Ostrava
24.11.2009
Pardubice
26.11.2009
Plzeň
02.12.2009
Ústi nad Labem
26.11.2009
Zlín

I když tiskové konference samy o sobě letos premiéru neměly, jejich nová forma v některých krajích ano. Na dvou místech proběhla ve vlacích – v Liberci v motorové jednotce řady 612 DB a v Jihlavě v řídicím voze řady 954.2 (tedy bývalé, i když na pozvánce bylo toto označení). Jinde se nová vozidla prezentace jízdního řádu zúčastnila poněkud z povzdálí. V Českých Budějovicích se mohli její účastnící svézt jednotkou Regionova na „Vlaku pro radost“ dětí z dětských domovů a seniorů, v Ostravě zase přijmout účast na křtu tří nových City Elefantů a pak se jedním z nich svézt po ostravských nádražích, jak to zažil náš tamní reportér.

Nové jednotky dostávají jména "Havířov", "Český Těšín" a "Bohumín" (Ostrava Svinov, 4.12.2009) © Karel Furiš
 
Seriál tiskových konferencí byl zahájen, jak už jsem se zmínil, v Praze dne 23.11.2009 za účasti nejvyšších představitelů Českých drah a také objednatelů, jichž se program týkal – tedy zástupců Ministerstva dopravy, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Naší Matičky stověžaté se ostatně dotýká i podstatná změna ve vedení dálkových vlaků – všechny budou soustředěny na pražské hlavní nádraží, které se tak stane celostátní centrální železniční stanicí. Což není pouhým důsledkem organizační změny, ale především dokončením Nového spojení. 
 
Praha hlavní nádraží (2.12.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na pražské tiskové konferenci poprvé zazněly celkové změny v novém jízdním řádu, které se pak účastnici jejích obdob regionálních dovídali už spíš přiměřeně dotčené oblasti. Michael Mareš je pro Obzor shrnul takto: Rozsah dopravy v novém jízdním řádu je snížen zhruba o dvě procenta, k největšímu poklesu – zhruba osmiprocentnímu - dojde v Královéhradeckém kraji, naopak k nárůstu, byť minimálnímu (cca 1 %), dojde ve Středočeském kraji. „Kraj od kraje se to liší, objednávka krajů vychází z jejich možností,“ podotknul Petr Žaluda. V jízdním řádu 2009/2010 je zavedeno celkem 9739 vlaků, které za dobu platnosti jízdního řádu ujedou celkem 125 211 903 kilometrů (denní průměrný počet spojů je 7654). Dráhy denně v průměru vypraví 107 vlaků SC, EC, IC, EN, Ex, 429 rychlíků, 222 spěšných vlaků a 6305 osobních vlaků.
 
Po lokálce Dobruška - Opočno se toho už moc nenajezdí (Opočno pod O.h., 7.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ona rozdílnost přístupu krajů k železniční dopravě, o níž se zmínil generální ředitel Českých drah, a.s., se neprojevuje jen v různé míře redukce spojů, které někde vede až k podstatnému omezení či dokonce zastavení dopravy na některých tratích. Bohužel zpravidla nejvíce postiženi jsou cestující v okrajových oblastech krajů, které se nedokázaly na „přeshraniční“ dopravě dohodnout. Naprosto bizardní situace nastala například v oblasti Nedvědice, která se ocitla na pomezí zájmové oblasti Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Na tamní obyvatele obě krajské vlády zapomněly s dopravou nejen železniční, ale také autobusovou, a teď se přou, kdo za to může, jak píše (nejen) Brněnský deník. O idylickém cestování tam mohou jen snít...
 
Idylický obrázek z obálky Jízdního řádu 2010
 
To je jen jeden příklad za všechny stesky, které se na adresu nového jízdního řádu v médiích objevují. Jiného druhu stesky se ozývají od nestátních železničních dopravců (tedy spíš od jediného). Jde o ostré reakce na postup krajů, které odmítly vypsat výběrová řízení na provozování regionální železniční dopravy na svém území a údajně tak poškodily jak své obyvatele, tak také soukromé subjekty, které zamýšlely v tomto oboru podnikat. Na tyto výtky, finalizující se v poněkud podivné reklamní kampani proti jisté parlamentní straně, reagovaly České dráhy tiskovou konferencí, která proběhla dne 2.12.2009 v Praze a o níž se více dozvíte v tiskové zprávě, která je také ukryta ve výše uvedené tabulce.
 
Koláž z reklamy na stránce www.regiojet.cz
 
Téma nevyhlášených výběrových řízení se jako červená nit táhlo také krajskými tiskovými konferencemi k novému jízdnímu řádu. Přítomní zástupci médií kladli otázky a představitelé krajů i Českých drah odpovídali. Pochopitelně přiměřeně stavu v daném kraji. Například v Hradci Králové se reportér ČT z úst Vladimíra Záleského, jednatele společnosti OREDO, zajišťující krajský IDS IREDO, dověděl, že Královéhradecký kraj už v roce 2007 uzavřel s Českými drahami smlouvu dokonce na 15 let, ta mu plně vyhovuje a navíc kraj na tu dobu vyjímá z pozdějších požadavků Evropské unie, na něž se nestátní dopravci odvolávají.
 
Na dotazy odpovídá Vladimír Záleský ze společnosti OREDO (Hradec Králové hl.n., 24.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A když už jsem se zmínil o tiskové konferenci v Hradci Králové, zmíním se o jedné odpovědi, která neplatí jen v tomto kraji. Na dotaz týkající se oné v rámci republiky největší redukce spojů, odpověděl krajský radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Josef Ješina, že prostě nejsou cestující. Někdejší velké průmyslové podniky v kraji zanikly, zmizely také menší závody v jeho okrajových částech a tak se ztratila i podstatná, a v případě lokálek mnohdy rozhodující. do zaměstnání dojíždějící „cestující veřejnost“. Je to jisté specifikum tohoto podhorského kraje, ale podobnou situaci najdeme i jinde. A nejen na lokálkách.
 
Z Letohradu do Prahy už rychlíky jezdit nebudou (Letohrad, 14.12.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na tiskové konferenci v sousedních Pardubicích byly mj. prezentovány nové přímé spoje v podání „nových“ motorových jednotek řady 814 jedoucí po hlavní trati. Neodolal jsem nutkání položit otázku, zda je to z pohledu Českých drah ekonomické a zda plánují pro tyto spoje v budoucnu pořídit lehké elektrické jednotky.Z úst tiskového mluvčího Petra Štáhlavského jsem se dověděl, že pro počet osob, které tyto spoje využívají, je to vskutku hospodárnější a dokonce ani ekologové by neměli co namítat, vhledem k tomu, motory Regionov splňují přísné emisní limity.
 
Regionova coby "koridorový" Os 4771 Česká Třebová - Letovice (Česká Třebová,15.2.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A otázka druhá byla zodpovězena kladně. České dráhy v nejbližší době vypíší výběrové řízení na dodávku nízkopodlažních klimatizovaných bezbariérových elektrických jednotek s pro cca 240 cestujících. A Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní dopravy Pardubice tuto informaci doplnil o skutečnost, že k jejich premiérovému nasazení by mělo dojít na spojích Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, neboť oba sousedící kraje se mají společně stát v tomto směru průkopníky. Což sice není první případ dopravní spolupráce mezi „odvěkými rivaly“, ale přese jen to může leckoho udivovat.
 
Na dotaz odpovídá Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní dopravy Pardubice (Pardubice hl.n., 24.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A když jsem vám dal takto textem letmo nahlédnout na průběh dvou tiskových konferencí, jichž jsem se zúčastnil, pozvu vás nyní do připojené galerie, kde najdete i příslušné reportážní snímky. Nejen z Pardubic a Hradce Králové, ale také z Prahy, Olomouce a Ostravy, kde je pořídili kolegové Michael Mareš, Radek Hořínek a Karel Furiš. A já sám jsem si kromě záběrů z průběhu prezentace nového jízdního řádu dovolil připojit i pár fotografií z mého cestování mezi oběma východočeskými metropolemi, neboť se paradoxně neuskutečnilo po kolejích, byť na jízdenku Českých drah.
 
Za jízdním řádem železničních spojů po silnici! (Hradec Králové hl.n., 24.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:

Titulní obrázek: Textová část obálky knižního jízdního řádu

Galéria

Súvisiace odkazy