Most na cestách aneb good bye Vídeňák (I.)

16.3.2009 8:00 Milan Vojtek

Most na cestách aneb good bye Vídeňák (I.)

I když mám jeden nedodělaný rest – uzavření loňské rekonstrukce osobního nádraží v Břeclavi, začínám nový seriál, věnovaný rozhodující stavbě letošní části rekonstrukce břeclavského nádraží. Je jí výměna ocelového mostu přes Dyji s pěticí kolejí.

Pokud stavbaři splní své slovo a Dyje jim bude stavem vody nakloněna bude 11. prosince v provozu nad Dyjí nové dílo s průběžným štěrkovým ložem, na rozdíl od současnosti dokonce s výhybkami, instalovanými v prostoru nad řekou. 

 

Tato úprava je nutná, protože výhybky budou pro vyšší rychlost. „Ve třech etapách bude postupně nahrazen most nad Dyjí novou ocelovou konstrukcí. Cestujících se práce dotknou pouze v tom smyslu, že při jednotlivých etapách bude omezen provozu pouze na dvě nástupiště. Veškeré práce budou mimo prostory pro cestující,“ řekl ředitel výstavby Emil Cendelín. Provoz k nástupištím ale bude omezen pouze z jižního směru, vlaky od Brna a Přerova budou moci zajíždět ke všem peronům.

Práce jsou naplánovány na tři etapy

První začala 4. března, končí 5. června. V této době plán nařizuje demontáž starého mostu koleje do Znojma a vjezdové koleje z Rakouska a jeho nahrazení novou konstrukcí.

Druhá etapa hned následuje, začíná tedy 5. června a končí 14. září. V této etapě bude demontován původní most v kolejích odjezdu do Rakouska a odjezdu do Lanžhota. Stavebně se jedná o nejnáročnější etapu, kdy se bude budovat mezi pojížděnými kolejemi (jedna kolej trati směr Vídeň , jedna kolej trati směr Slovensko bude v těsném sousedství staveniště). V této fázi se plánují i úplné výluky tratě Břeclav – Kúty (resp. Lanžhot) a vlaky vyšší kategorie budou jezdit odklonem – Kúty- Holíč-Hodonín. Podle příslibu slovenské strany bude do doby výluk zrevidován dosud problémový most na spojnici Holíč – Hodonín, aby mohl být možný průjezd fénů řady 350 po této trati. Nebude tedy nutné - jako tomu bylo při výměně mostu nad Kyjovkou – vozit odklony v tomto úseku žehličkou řady 210. 

Stejný den, kdy končí druhá etapa, tedy 14. září začíná třetí etapa s plánovaným koncem 11. prosince. V této fázi bude vyměněn most v traťové koleji pro příjezdy z Lanžhota.

Cendelín věří, že termíny dodrží, plán má ovšem jedno „ale“. Podmínkou dodržení je příznivý vývoj průtoků v Dyji. „Kdyby přišlo něco podobné, jako povodně v roce 2006, bude to špatně. Jsme s termíny opravdu na hraně a pokud by se musely kvůli vodě zastavit práce, prodloužila by se doba stavby,“ varuje Cendelín.

Výluky

Letošní práce začaly 4. března. Přes den se do vyloučené koleje pro odjezdy směr Rakousko vložila nová výhybka, určená pro dočasné zapojení trati do Znojma  po dobu první etapy prací. Večer téhož dne byl pak zahájen jednokolejný provoz do Rakouska (právě po koleji s čerstvě vloženou výhybkou, a úplná výluka tratě na Znojmo (úsek Břeclav – Valtice).  

Zatímco ve směru do Rakouska se omezení dotýká pouze regionální dopravy, mezinárodní rychlíky jezdí po zbylé koleji a jen místní osobní dopravu nahrazují autobusy, do Znojma se nejezdí vlaky vůbec a do 17. března jsou po Valtice nahrazeny autobusy. Omezení do Rakouska ale potrvá dál. „Další práce si vyžádají tři šestihodinové výluky, kdy se do Rakouska nedostaneme vůbec, expresy pojedou odklonem přes Devínskou Novou Ves,“ řekl ještě před vypuknutím prací dopravní náměstek břeclavského uzlu Zdeněk Krystián. Železničáři slibují, že takto naplánované stavební práce budou mít zanedbatelný vliv na osobní dopravu v uzlu, centrum prací se totiž stěhuje mimo nástupiště, kde vloni rekonstrukce přinesla dočasnou ztrátu pohodlí pro cestující.

Průběh prací

Od 4. března do pondělí 9. 3. se stavbaři chystali na demontáž mostu. V pondělí (9.3.) pak přistoupili k vlastnímu odstraňování mostu. První pole se za pomoci kolejového pokladače vydalo na cestu vzhůru, aby uvolnilo místo pro novou konstrukci. Odpoledne jej následovalo další pole a v pátek již na náhodné diváky čekaly pouze prázdné pilíře.

Stavbaři ale již v této etapě začala trápit Dyje jejíž hladina se zvedla až za hodnoty druhého stupně povodňové aktivity. Teď již voda trochu opadla, stále ale ještě může komplikovat další práce - tedy částečné rozebrání pilířů, na kterých bude nové, vyztužené místo pro usazení konstrukce.

Rozsáhlá výluka k přestavbě mostu ale není skutečným začátkem letošních prací. Dávno před omezením provozu se stavbaři pustili do tryskové injektáže pro ukotvení mostu. Na přednádraží pracují na průtlak rour vodoteče. „To je vyvolaná investice, původní propust je zborcená, a Správa železniční dopravní cesty rozhodla, že je třeba ji nahradit novou,“ vysvětlil Cendelín. Spolu s Vídeňákem je součástí prací i oprava podjezdu na Bratislavské ulici a výstavba podchodu vedle něj. Chodci se přesunou do zvláštního tubusu, celý podjezd pak bude patřit silniční dopravě, bohužel, s průjezdnou výškou 3,4 metru se nebude nic dělat.

Přestavba uzlu je rozdělena na několik let. Cílem investice, spolufinancované Evropským fondem soudržnosti a Státním fondem dopravní infrastruktury je odstranění úzkého hrdla v místě styku dvou železničních koridorů. Břeclav se dočkala nových nástupišť, po dokončení se zvýší i rychlost jízdy vlaků ve stanici.

Exkurs znojemský

A když už jsem se rozepsal na téma mosty, přidám sem ještě něco aktuálního. Také nad Dyjí, ale ve Znojmě, putuje na své místo nový most. Jeho třetí díl momentálně montují a současně lakují specialisté na montážním místě nad levým břehem Dyje ve Znojmě. První dva díly už jsou nad údolím. Takže konstrukce je tedy vizuálně v půli cesty z levého na pravý břeh Dyje. Most nahradí mostní provizorium železničního vojska, které sloužilo od roku 1992 ne několik měsíců, ale celých šestnáct let. Náhrada provizorní konstrukce je součástí rekonstrukce a elektrifikace moravského úseku železniční trati ze Znojma do rakouského Retzu.

Galéria

Súvisiace odkazy