Do Polska přes Královec

20.7.2008 18:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Viamont a.s.

Do Polska přes Královec

V sobotu 5.7.2008 se po 63 letech poprvé vydal přes železniční hraniční přechod Lubawka – Královec pravidelný osobní vlak. Za velkého zájmu médií polských a o poznání vlažnějšího přístupu představitelů „sedmé velmoci“ z jižní strany hranice. Možná tomu tak bylo proto, že dopravcem na našem území v daném případě nebyly mediálně zdatné České dráhy, ale v tomto směru značně skromnější společnost Viamont, a.s.

 
 
 
 
Když už jsem se nemohl (pro již domluvené setkání s jiným členem našeho klubu) zúčastnit této premiéry, řekl jsem si, že spojení musím vyzkoušet aspoň po jeho zavedení. Navíc se mezi tím má drahá polovička také domohla onoho papíru od ČSSZ, který jí umožnil získat poloviční slevu na zákaznickém jízdném ČD (a vlastně i Viamontu), takže tento odklad byl nepochybně úsporným přínosem. Už před cestou jsem předpokládal, že by se mohla stát někdy v budoucnu podkladem pro reportáž.
Ovšem už ve fázi příprav jsem poněkud změnil názor a cesta sama mne v něm utvrdila. Pro její bezproblémové absolvování je nezbytné mít určité penzum základním informací, které jsou kupodivu na české straně zatím (na rozdíl od strany polské) nikoliv snadno a jednoduše dostupné, takže tento můj příspěvek je nejen běžnou reportáží s popisem cesty doprovázeným fotografiemi, ale přináší též jistý soubor aktuálních rad pro zájemce o cestu z Trutnova do Lubawky a popřípadě i dále v trase nově zavedených spojů. Dopustím se také některých zmínek obecnějšího rázu.
 
Trať Ttrutnov - Lubawka na mapě Google - ZOBRAZ!
Něco málo úvodem

Nejprve si tedy připomeňme, o co vlastně jde. Přeshraniční úsek trati 043 Trutnov-Poříčí - Královec - Královec st.hr. (- Lubawka PKP)/Žacléř byl uveden do provozu s veškerou dopravou dne 29.12.1869 v režii společnosti SNVDB. Později se v roli jeho majitele a provozovatele vystřídaly KkStB a ČSD. Po roce 1945 na něm v souvislosti s poválečným státoprávním uspořádáním zanikla osobní doprava, nákladní pak vytrvala až do 9.6.2001. (Na trati 043 do Žacléře byla osobní doprava postupně utlumována a skončila po 2. změně jízdního řádu 2007/2008 posledním spojem dne 29.6.2008.) Současný vývoj popisuje zpráva ČTK ze dne 7.7.2007 takto:

Z Trutnova lze do Polska po zhruba 60 letech opět jezdit vlakem. Dopravní společnost Viamont o víkendu spustila pravidelnou dopravu z Trutnova do polských měst Lubawka, Jelení Hora a Lwowek Slaski. Zatím budou přes hranice jezdit tři páry vlaků, a to o sobotách a nedělích. Využívat by je měli zejména turisté. ČTK to dnes řekl Jan Ivanko z Viamontu. Osobní vlaky z Trutnova do Polska přes hraniční přechod v Královci jezdily naposledy za války, pak trať využívala jen nákladní doprava. Viamont provoz přes hranice obnovil poté, co nyní převzal po Českých drahách provoz na trati z Trutnova do Královce a Žacléře. "Do Žacléře, který má s Trutnovem rychlejší spojení autobusem, již vlaky nezajíždějí. Trať jsme protáhli do Polska," řekl Ivanko.  

Trať Lubawka -Jelenia Góra na mapě Google - ZOBRAZ! 

Na financování nákladů se podílejí hradecké hejtmanství a polské Dolnoslezské vojvodství. Zatím je provoz s polskou stranou dohodnutý po dobu prázdnin, o jeho dalším pokračování a případném rozšíření i na všední dny se bude podle Ivanka jednat. "Ve všední dny by spoje mohli využívat zejména Poláci cestující na Trutnovsko za prací," řekl ČTK Pavel Matouš z krajské společnosti Oredo, jež v hradeckém kraji organizuje dopravní obslužnost. První vlak z Trutnova vyjíždí v 09:31 a Jelení Hoře je v 11:16. Druhý vlak z Trutnova vyráží po poledni a končí v Lubawce za hranicemi. Třetí spoj vyjíždí v 17:51 a po třech hodinách jízdy končí v městě Lwowek Slaski, který leží asi 30 kilometrů od Jelení Hory. Z Polských měst do Trutnova vlaky vyjíždějí v 06:29, 12:53 a 14:14.

K tomu můžeme ve stručnosti dodat ještě třeba to, že Královéhradecký kraj byl jediným z českých příhraničních krajů, který neměl osobní vlakové spojení se sousední zemí. Jednání o jeho obnově byla dlouhá, složitá a do poslední chvíle nejasná, jak třeba informovaly (na rozdíl do našich) některé polské zdroje. Konečná smlouva byla uzavřena až den před už oznámeným zahájením provozu, na němž se z polské strany kromě Samorządu Województwa Dolnośląskiego podílí PKP Przewozy Regionalne, spółka z o.o.

19.07.2008 - Jelenia Góra: informace na bočnici jednotek SA134, v tomto případě 006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Kdo si otevře výše uvedené odkazy, zjistí, že informace o spojení na polské straně nechybí. Já jsem se bohužel před cestou spolehl jen na zdroje tuzemské, v důsledku čehož jsem (stejně jako mnozí další naši spolucestující) poněkud tápal. Obzvlášť, když mi IDOS toto spojení nabídl včetně celkové ceny za vybranou trasu Hradec Králové – Jelenia Góra s lomeným tarifem ČD/Viamont.
 
I vypravil jsem se, raději den předem, zakoupit na místní nádraží jízdenky, i když jsem tušil zradu. Tušení bylo zcela oprávněné – pokladní nemohla tuto jízdenku vytisknout a navíc mne její kolegyně informovala, že k odbavení ve vybraném vlaku budu potřebovat polskou měnu. Vzhledem k tomu, že jsem na stránkách Viamontu bohužel nenašel o tarifním odbavení na této nové trati ani zmínku, využil jsem nabízených kontaktů, které jsem tam naopak našel.
 
19.07.2008 - Jelenia Góra: oznámení na tabuli odjezdů v podchodu k nástupištím © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nakonec jsem se (po nějakém marném pokusu) úspěšně dovolal do střediska společnosti ve Svobodě nad Úpou, informace z ochotných ženských úst obdržel a posléze také dostal odpověď na svůj mail, který jsem mezi tím poslal jeho vedoucímu. Z ní vám tady mohu reprodukovat to podstatné:
 
Na nových vlacích do Polska budete na českém úseku trati odbaveni průvodčím ve vlaku za koruny s tím, že si jízdenku koupíte do Královce statní hranice a bude Vám platit až do Lubawky. V Lubawce si potom budete muset koupit jízdenku dál do Polska za zloté. Zatím se nepodařilo dohodnout jednodušší odbavení, ale usilujeme o to. Při zpáteční cestě je to obdobné. U nás je možno si koupit zpáteční jízdenku, v Polsku Vám zpáteční jízdenku ve vlaku nevydají, protože je vypisují ručně. Jestliže pojedete až do Jelení Hory, tak potom jízdenku zpátky si musíte koupit v pokladně na nádraží. Cena z Trutnova hl.n. do Lubawky tak je 21,- Kč a dále do Jelení Hory 9,- Zl ( tj. asi 65,- Kč ).
 
 19.07.2008 - Hradec Králové hl.n.: motorový vůz 854.005-6 v čele Sp 1780 do Trutnova hl.n.© PhDr. Zbyněk Zlinský
Zážitky z cestování

I když pro začátek naší cesty se nabízel R 651 Praha Masarykovo n. – Trutnov hl. n. s odjezdem z Hradce Králové v 8:04 hod., rozhodl jsem se (a má drahá polovička to s jistou nevůlí akceptovala) spěšným vlakem 1780, který do shodné konečné stanice vyjížděl už v 7:00. Chtěl jsem totiž zdokumentovat příjezd jednotky SA132 na vlaku 39403 ze žst. Lwówek Śląski a také počet cestujících tohoto spoje. Jak ukázala praxe často odlišná od teorie, to první by se mi podařilo i při použití vlaku pozdějšího a to druhé bylo bez šancí na uskutečnění v každém případě.

Onen vlak totiž, jak jsem se dověděl vlastně nechtěně při bloumání po nejkrásnějším nádraží Českých drah pro tento rok (mne to ocenění moc nepřesvědčilo, ale každý si může udělat úsudek podle připojených fotografií), má pravidelně minimálně čtvrthodinové zpoždění. Včera bylo dokonce o pět minut delší, jak také už hodnou dobu před jeho pravidelným příjezdem hlásal staniční rozhlas. Na „pragotronu“ naskočilo zpoždění odjezdu této soupravy na Os 39402 deset minut, což se ukázalo jako přehnaně optimistické.

19.07.2008 - Trutnov hl.n.: nával do soupravy po příjezdu opožděného Os 39403 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nádraží totiž v tu dobu už bylo plné lidiček všelikého věku, rozměru i vybavení, jimž byly společné hovory o tom, co si v Polsku seženou, koupí či prohlédnou (v tom pořadí). A to byl také důvod, proč se mi nepodařilo zjistit počet cestujících z Polska – konečně se objevivší souprava byla po svém příjezdu okamžitě obklopena zájemci o nástup, zatímco vystupující se v tom hemžení jen těžko prosazovali. Já jsem navíc (jako pár mně podobných) řešil za těchto okolností problém, jak soupravu zvěčnit zvenčí – a současně se ocitnout uvnitř. Nebylo to jednoduché ani pro mne, ač místa k sezení mezi tím už zajistila Helena.

Souprava byla sice plná, nicméně stát museli jen nemnozí. Počet cestujících, navíc vesměs naprosto neznalých nuancí úhrady jízdného, však působil nemalé potíže pracovníkovi Viamontu při plnění jeho vlakvedoucího i průvodčího, zvláště když k té druhé si obětavě připojil i poslání všeobecného informátora a v nouzi některých i směnárníka. Nakonec nedokázal před příjezdem do Lubawky (Libava) ani všechny cestující tarifně odbavit. Domnívám se ovšem, že takovým přístupem svého zaměstnavatele nijak zvlášť nepoškodil. Spíš naopak – suploval tak nedostatek jiných zdrojů a jeho rady se jistě aspoň ústním podáním rozšíří mezi další zájemce o využití nových spojů.

19.07.2008 - u Královce: pracovník Viamontu odbavuje cestující © PhDr. Zbyněk Zlinský

Pokud jde o pracovníky Viamontu, letmo jsem v žst. Královec zahlédl dalšího, který tam plnil (asi mimo jiné) roli obsluhy mechanických závor. A když už jsme u té infrastruktury, na českém úseku tratě bylo vidět mnoho zásahů lidské ruky (či ovšem také mechanizace) z poslední doby, zejména proti bující vegetaci. Trať je kromě jednoho krátkého úseku s omezením rychlosti na 10 km/h v poměrně slušném stavu. Na straně polské se sice také něco udělalo, ale vyfotit náš vlak nesměle vykukující z přerostlé trávy nebyl rozhodně problém.

No, on to vlastně problém byl, ale spíš časový – pokusit se vyběhnout z jednotky a pořídit nějaký ten snímek za zvuku signalizace jejich automaticky se uzavírajících dveří byl docela adrenalinový zážitek. Šance na pořízení snímků okolí tratě během jízdy byly poměrně mizivé vzhledem k moderní konstrukci samotné jednotky řady SA134 s velkými sice, ale neotevíratelnými okny. Nějaké pokusy bylo možno učinit skrze skleněné dveře stanoviště strojvedoucího (které zjevně polským strojvedoucím na rozdíl od našich „zlepšovatelů“ jednotek Regionova) nevadí, ale ty byly vesměs zataraseny vlakofily věku převážně (nikoliv však výhradně) nízkého. Navíc spoj dvakrát během trasy projíždí úvratí – nejdříve v žst. Trutnov-Poříčí a poté pak v žst. Sędzisław (Sudislav).
 
19.07.2008 - Sędzisław: jednotka SA134-005 jako Os 39402 v úvrati © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V Lubawce nikoliv nepodstatná část cestujících vystoupila, v dalších stanicích pak sporadicky přistupovali cestující domácí. Vzhledem k tomu, že pobyty ve grafikon nenabízí nějak nadměrně dlouhé a stav tratí není valný, nedokázala ani jednotka s provozní rychlostí 120 km/h dvacetiminutové zpoždění, s nímž jsme z Trutnova vyjížděli, nějak podstatně změnit. Tím se stalo, že právě o oněch dvacet minut se nám ona ani ne tříhodinová doba, jízdním řádem vymezená na možné setrvání na nádraží a ve městě Jelenia Góra (Jelení Hora) zkrátila.

Já jsem jen letmo zdokumentoval nevalný provoz v železniční stanici, s lítostí oželel nedostupné depo plné lokomotiv, nechal si (jakož i dva další nadšenci) vynadat od posunovače za přechod kolejí a vydali jsme se (nemohu přece svou partnerku hned na začátku obnoveného projektu našich společných železničních výletů odradit) na procházku po městě. Když byly posléze ukojeny její turistické potřeby, odměnou mi měl být dřívější návrat na nádraží. Ten mi sice vynesl možnost dokumentace pár dalších vozidel i pohodlné usazení do poměrně brzy přistavené jednotky na zpáteční cestu, ale zato se mi nepodařilo spatřit a vyfotit ani jeden z „opravdových“ vlaků na hlavní trati, které sice měly přijet před naším odjezdem, ale neučinily tak.
 
19.07.2008 - Jelenia Góra: bašta Wojanowska (Schildauer Bastei) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zpáteční cesta začala poměrně zajímavě. Hned po tom, co se vlak dal do pohybu, přišel na dveře kabiny strojvedoucího zaťukat polský mladík obtížený mj. oblekem na ramínku s tím, že si omylem sedl do vlaku nesprávným směrem – a jestli by mu mohli ještě zastavit. Mohli, kupodivu. Vlakvedoucí PKP (tentokrát to byl na rozdíl od cesty ranní muž) byl vůbec docela tolerantní, ochotně a bez příplatku vypisoval jízdenky i z výchozí stanice, poskytoval informace a byl velice milý. Ostatně stejně jako strojvedoucí, který mne (i další zájemce) ještě před odjezdem nechal vyfotit stanoviště jednotky.

Do cílové stanice jsme dorazili téměř na čas – i přesto, že jsme se při odjezdu výše už uvedeným kuriózním způsobem zdrželi. Popisovat zpáteční cestu je vcelku zbytečné, za zmínku stojí snad jen to, že jsme měli možnost vyzkoušet si na větší části trasy po polském území vodotěsnost oken, protože se rozpršelo. Vodotěsná v dešti jsou – ale bohužel také v podstatě neprůhledná, protože je kapky nějak odmítají opouštět. V soupravě nejeli jen návštěvníci z Čech, ale také ve srovnání s ranním spojem více Poláků. Někteří dokonce až do Trutnova, kde jim do návratu po železnici zbývalo jen něco přes hodinu a půl.
 
19.07.2008 - Trutnov hl.n.: jednotka SA134-005 po příjezdu na Os 39407 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Sice jsme mohli ještě v Trutnově nějakou dobu pobýt, ale dojmů i fotografií jsme měli už dost, zato zejména duševních sil už méně. Tak jsme jen přestoupili do už přistavené soupravy R 656 Trutnov hl.n. – Praha Masarykovo n. a po nějaké chvíli se vydali na zpáteční cestu. Že by ta nějak významně přispěla k regeneraci našeho duševna, to se říci nedá. Postarali se o to ve Starkoči přistoupivší pionýři (opravdoví!) jedoucí z železničářského tábora v Meziměstí. Ne, že bychom se na ty údaje ptali – měli to na tričkách, která si navzájem podpisovali za všelikého rámusení, pobíhání po vagóně a jiných alotrií páchání.
 
Takže jsme je v našem sídelním městě velice rádi opustili a za přemítání o tom, zda jsme už tak stařecky netolerantní či ta dítka byla opravdu nesnesitelná, jsme se odebrali prostřednictvím autobusu MHD k domovu. Plni dojmů, spokojeni a já navíc s hlavou už nadouvající se konceptem tohoto příspěvku. Již tehdy jsem věděl, že bude končit větou: Každému, kdo má čas, chuť a možnosti, můžeme takovýto výlet novým spojením jen doporučit - mj. také proto, že jeho trvání může být pomíjivé.
 
19.07.2008 - Trutnov hl.n.: jednotka SA134-005 po příjezdu na Os 39407 a 753.127-0 v čele R 656 Trutnov hl.n. – Praha Masarykovo n.© PhDr. Zbyněk Zlinský
Shrnutí rad na cestu 
1.       Jízdní řád spojů ve formátu PDF najdete na stránce dopravce.
2.       Jakékoliv dotazy vám ochotně zodpoví pracovníci společnosti Viamont na telefonním čísle +420 499 871 347 nebo případně na e-mailové adrese střediska Svoboda nad Úpou.
3.       Cestu ve směru od Starkoče či Teplic nad Metují je užitečné nastoupit v žst. Trutnov hl.n. a nikoliv v nabízející se žst. Trutnov střed.
4.       Jízdenky pro úsek Trutnov hl.n. – Lubawka (a do stanic mezilehlých) prodává pracovník Viamontu ve vlaku, cena jízdy v celém úseku pro dospělou osobu je 21,-Kč a je možno koupit si rovnou zpáteční. Dopravce neuznává slevy ČD, ale poskytuje 50% slevu dětem ve věku 6 – 15 let a důchodcům, děti mladší se přepravují zdarma.
5.       Jízdenky pro úsek Lubawka – Jelenia Góra (a do stanic mezilehlých) prodává pracovník PKP, cena jízdy v celém úseku je 9,- zł. Dopravce českým občanům slevy neposkytuje. Jízdenku pro zpáteční cestu je dobře zakoupit v pokladně žst. Jelenia Góra, při nákupu ve vlaku hrozí doplatek ve výši 3,- zł.
6.       Pro nákup jízdenek obou dopravců ve vlaku je užitečné mít drobné peníze příslušné měny.
7.       Ve spojích vedených jednotkou SA134 lze přepravovat také objemnější zavazadla a jízdní kola, avšak jejich nakládka do ranního vlaku z Trutnova může být zejména v sobotu přinejmenším problematická.
 
19.07.2008 - Jelenia Góra: trochu železniční nostalgie na závěr - segmentová výhybka © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy
 1. Viamont a.s.
 2. IDOS - Spojení
 3. PKP Przewozy Regionalne
 4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego
 5. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 6. SA134 - Wikipedia, wolna encyklopedia
 7. Historie železničních tratí ČR 2007, Pavel Sekera
 8. denní tisk

Titulní snímek: Motorová jednotka SA134-005 jako Os 39402 dne 19.7.2008 v Lubawce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy