Přípojné vozy na našich kolejích: řada 050

16.12.2007 21:30 PhDr. Zbyněk Zlinský

Přípojné vozy na našich kolejích: řada 050

Jestliže jsme se v minulém dílu věnovali přípojným vozům původního označení Balm, které byly vyráběny v druhé polovině 60. let minulého století, dnes to nebude věru jiné. Písmenné označení i období dodávek jsou shodné, i když vozy samy nikoliv. Těmto se na rozdíl od oněch předchozích „krátkých balmů“ dnes označených řadou 020 říkalo „dlouhý balm“, a dokonce nikoliv jen říkalo, nýbrž i služebně používalo – Balm-d proti Balm-k.

Vozy měly také společného výrobce a uživatele, ale tím jejich vzájemná podobnost v podstatě končí. Našly by se jistě i další společné rysy, například v tom, že v obou případech jde o vozy čtyřnápravové, nebo můžeme hledat jistou shodu v oble elegantních tvarech jejich vozových skříní, nicméně už samo původní určení „dlouhých balmů“ dnešní řady 050 převážně pro rychlíkovou dopravu jim dalo do konstrukčního vínku zcela jiné vlastnosti a také jejich provozní osudy byly odlišné. Odlišné je i jejich postavení současné – zatímco vozy řady 020 v provozním stavu přežily motorové vozy, k nimž byly vyrobeny, „dlouhé balmy“ spřažené s jejich „krokodýly“ řady 850 můžeme v pravidelném nasazení vídat dodnes. Tedy alespoň u té západní ze dvou nástupnických železničních správ někdejších unitárních Československých státních drah.

05.05.2000 - Košice: 850.026 s vozy řady 050 © Radoslav Macháček

Vývoj a výroba

Jak jsem se už zmínil ve stati o motorových vozech 850 a 851 (ex M 286.0 a M 286.1), byly k nim dodány také konstrukčně a vzhledově odpovídající vozy přípojné. Vzhledem k tomu, že na úplném počátku zrodu těchto řad stála úvaha o provozu ucelených rychlíkových jednotek, byla na sklonku 50. let minulého století ve Studénce objednána rychlíková souprava sestávající ze dvou vozů motorových a tří vozů vložených, z toho jednoho první vozové třídy v oddílovém uspořádání a dvou vozů velkoprostorových třídy druhé. Na tomto základě byly v roce 1962 vyrobeny vozy Aalm 5020 a Balm 5228 a 5229, které byly po příslušných zkouškách přiděleny do domovské stanice Praha hl.n. a absolvovaly zkušební provoz s cestujícími spolu s oběma prototypovými motorovými vozy nové řady (M 286.0001 a 0002) zařazenými do lokomotivního depa Praha-Libeň. Byly nasazovány na rychlíky v obvodu tohoto depa, avšak bližší podrobnosti dostupné zdroje neuvádějí.

23.06.2007 - Lužná u Rak.: odstavený Balm 5257 (ex 050.029-8 ZSSK) KŽC-D © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po vyřešení problémů s prototypy motorových vozů a zadání jejich sériové výroby byla objednána také výroba stoosmdesátikusové série vozů přípojných, ovšem už jen druhé třídy a s velkoprostorových uspořádáním. Vůz Aalm 5020 tak zůstal ojedinělým a později byl degradován na druhou vozovou třídu a příslušně přeznačen. Se značením vozů dnešní řady 050 nastala situace obdobná, jako jsme se dověděli v článku o řadě 020. Do jejich sériové výroby zasáhla změna označovacího systému ČSD po roce 1967, takže poslední vozy vyjely z výroby očíslovány už podle nového schématu a vozy starší byly příslušně přeznačeny.

V letech 1966 - 1968 bylo ve Vagonce Tatra Studénka vyrobeno 102 sériových vozů, které dostaly označení Balm 5230 - 5331. V roce 1968 následovala dodávka dalších 78 vozů, které však byly už z výroby označeny podle nového schématu 20-09 104 až 181 Balm a předchozí vozy včetně prototypových dostaly při zmíněném přeznačení inventární čísla 000 - 103. Od roku 1983 těmto vozům příslušelo písmenné označení řady Bmx a od roku 1994 také označení číselné 050. Přehledně je to patrno z údajů v tabulce uvedené níže.

Typový výkres přípojného vozu řady 050 (ex Balm) © ČKD Vagonka © PhDr. Zbyněk Zlinský

Popis

Přípojné vozy dnešní řady 050 vycházejí konstrukčně, vzhledově i výbavou interiéru z motorových vozů řady M 286.0..Jejich skříň ocelová svařovaná skříň, spočívající na dvou dvounápravových podvozcích, je v půdorysu rozdělena na dva stejně velké velkoprostorové oddíly pro cestující s uspořádáním sedadel 2 + 2 a obsaditelností oddílu 40 cestujících a dva představky. V každém představku s průchozím čelem je buňka WC; v jednom z nich je umístěn elektrický rozvaděč a ve druhém skříňka pro průvodčího a ruční brzda. Mezivozové přechody jsou vybaveny zasouvacími měchy a dvířky. Nástupní dveře jsou jednokřídlé a podobně jako u vozů řady 020 jsou funkčně spojeny se zasouvatelným roštem, který kryje v zavřeném stavu schůdky. Teplovodní vytápění vozu zajišťují dva naftové vytápěcí agregáty VA 20, přičemž je vytápění kombinováno s větráním, které je jinak možné také polospouštěcími okny. Vůz je dále vybaven průběžným vedením dálkového řízení a brzdovou výstrojí DAKO pro režim osobní.

 17.09.2006 - Zastávka u Brna: přípojný vůz 050.001-7 - interiér © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vnější vzhled i detaily vnitřního uspořádání a vybavení interiéru těchto vozů jsou snad dobře patrné z typového výkresu a z několika málo fotografií v textu i v galerii na něj navazující. Některé další podrobnosti o konstrukci lze zjistit třeba z oněch několika málo pramenů, které jsou uvedeny v odkazech na konci stati. Základní technické a výrobní údaje ukazuje tabulka:

Základní technické údaje
označení původní
Aalm 5020
Balm 5228, 5229
Balm 5230 – 5331
20-09 104 – 181 Balm*
označení od r. 1968
19-09 000 Aalm
20-09 000 – 181 Balm
označení současné
050 Bmx
pojezd
2’ 2’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
80
počet míst k stání
?
hmotnost ve službě prázdný
32,0 t
hmotnost ve službě obsazený
36,0 t
délka přes nárazníky
24 720 mm
maximální rychlost
120 km/h
vytápění
teplovodní
výrobce
Vagonka Tatra Studénka
roky výroby
Aalm 5020, Balm 5228, 5229 (prototypy) 1962
Balm 5230 – 5331 (série) 1966-1968
20-09 104 – 181 (série s novým označením) 1968
počet kusů vyrobených
3 + 180
počet kusů existujících u ČD
35
*)   z výroby značeny podle nového schématu
Provoz

Jak už jsem se zmínil, prototypové vozy byly přiděleny do stanice Praha hl.n. a sériové byly postupně dodávány do stanic, kam příslušely "krokodýly" řad M 286.0 a M 286.1. Spolu s nimi se pak přemísťovaly a posléze soustřeďovaly. Do konce platnosti GVD 2004/2005 byly všechny vozy řady 050 ČD, jichž bylo v roce 1994 přeznačeno patrně už jen 41, zařazeny v provozní jednotce Brno-Horní Heršpice. V listopadu a prosinci 2005 byly některé z nich předány do PJ České Budějovice: dnem 30.11. vozy inventárních čísel 029, 030 a 037, 9.12.2005 vozy 009 a 038 a ke dni 16.12. pak vozy 003, 005. 015, 028 a 040. Jsou zde v provozu především s motorovými vozy řady 842.

 12.03.2005 - Brno hl.n.: 850.031 s vozem řady 050 jako Os 4844 © Radek Hořínek © PhDr. Zbyněk Zlinský

O provozním nasazení těchto vozů se v dostupných podkladech příliš mnoho podrobností najít nedá, zejména z dob někdejších ČSD. Podobně je to s vozy, které po jejich rozdělení zůstaly na Slovensku. Vozy 050 ČD neměly být celkově modernizovány, avšak byly postupně upravovány také pro přepravu jízdních kol (úpravou dvou čtveřic sedadel na sklápěcí a namontováním držáků na kola). Do léta 2006 pak bylo devět vozů modernizováno alespoň částečně; dostaly nové vnitřní umakartové obložení, látkový potah sedadel místo původního koženkového, dvojitá okna a nově byly upraveny také buňky WC.

V současné době je ve stavu Českých drah celkem 35 vozů řady 050 a jsou dislokovány (alespoň podle údajů v LOKOstatistice) takto:

  1. DKV Brno, PJ Brno-Horní Heršpice: 001, 002, 004, 006, 007, 011 - 014, 016 - 018, 021 - 026, 031, 033 - 036, 039, 041
  2. DKV České Budějovice, PJ České Budějovice: 003, 005, 009, 015, 028 - 030, 037, 038, 040

28.08.2007 - Veselí nad Moravou: 850.028 a vozy 050 jako Os 4107 © Radek Hořínek

Pokud jde o vozy slovenské, stejný zdroj uvádí jako deponované v Dubnici nad Váhom zrušené vozy inventárních čísel 031, 061, 077,129, 132, 160, 164, 168. Podle aktuálnějších informací tam však už není žádný, vozy 077, 129, a 132 jsou dislokovány v Horních Heršpicích, 061 a 164 byly odvezeny do TOOŽ Bošany k fyzické likvidaci a osud zbývajících je doposud neznámý. K tomuto přehledu je třeba poznamenat, že přípojné vozy ČD všeobecně obdržely při přeznačení v roce 1994 inventární čísla nová, kdežto vozy slovenské si zachovaly čísla původní – a platí to i pro tuto řadu.

Jeden z původně slovenských vozů řady 050 získal do svého vlastnictví nový český dopravce, KŽC DOPRAVA, s.r.o. (KŽC-D) a využívá jej spolu s rovněž původně slovenských motorovým vozem M 286.1008 (851.008-3) k vedení svých charterových vlaků. Vůz je označen Balm 5227 a jde o někdejší 050.029-8 ZSSK.

Historický vůz 050.001-7

Tento přípojný vůz, který můžete v galerii vidět nejprve v běžném a poté i historickém nátěru, není pochopitelně vozem prototypovým – ten už dávno neexistuje. Vůz dnes označený 050.001-7 byl ve Vagónce Tatra Studénka vyroben až v červenci 1966 pod výrobním číslem 67723. Jeho původní označení bylo Balm 5236, v roce 1968 byl přeznačen na 20-09 008 Balm. O jeho další historii není z dostupných podkladů nic známo. V současné době je zařazen v PJ Brno Horní Heršpice s domovskou stanicí Brno.

17.09.2006 - Zastávka u Brna: historická souprava 850.001-9 a 050.001-7 na výstavě vozidel © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vůz byl dne 7.7.2005 spolu s prototypovým motorovým vozem 850.001-9 převezen na opravu do dílen společnosti Pars nova Šumperk, kde oba dostaly nátěr prototypové soupravy. Právě tento vůz byl vybrán jako náhrada už neexistujících prototypových přípojných vozů proto, že je druhý nejstarší ze zbývajících a nebyl (na rozdíl do toho nejstaršího) modernizován. Vzhledem k tomu, že oba vozy budou využívány i jako záložní pro běžný provoz, mají popisy nikoliv historické, ale současné. Souprava se vrátila ze Šumperka do Maloměřic vlastní silou dne 2.12.2005. Vzhledem k tomu, že musela najet určitý počet kilometrů v záruční době, byla už dne 6.12.2005 nasazena na Os 4462 Brno hl.n. - Střelice. Podle jiné informace její první nasazení po opravě bylo až dne 7.12. na Os 4824 Brno hl.n. - Třebíč.

Vůz byl po rekonstrukci v provozu jen do ledna následujícího roku. Byl totiž dne 25.1.2006 násilně poškozen v žst. Brno hl.n., když při přistavování souprav pro Os 4450 a Os 4852 došlo k prudkému najetí vozu ř. 043 na motorový vůz 850.048-0, s nímž byl spřažen právě přípojný vůz 050.001-7 a byl poškozen také, i když v menším rozsahu. Jeho oprava byla zahájena dne 23.2.2006 a do provozu se vrátil 29.4.2006.

17.10.2000 - Trenčianska Teplá: 850.036 a vůz řady 050 k svými čely sobě ladí © Radoslav Macháček

Několik slov závěrem

Jak je mým zvykem, na konci svého výplodu vás prosím o upozornění na každou nepřesnost či chybu, která se mi do textu vloudila až už z nepozornosti či chabé informovanosti. A zvlášť vděčen budu za každé upřesnění a doplnění informací, jichž je k této vozové řadě k dispozici poněkud méně, než jsme zvyklí. Týká se to především osudů vozů slovenských, i když některé z nich z doby nedávné zachytily také diskuse na našich stránkách.

Na použité obrázky hleďte prosím výhradně jen jako na ilustrační materiál, neboť nebyly pořízeny záměrně pro tento účel a většina z nich vznikla jako vedlejší produkt honby za objekty šotoušstvu všeobecně milejšími, tedy hnacími vozidly.

03.07.2005 - Brno hl.n.: 850.048 s vozy 050 jako Os 4406 © Radek Hořínek

Prameny a odkazy:
  1. "Osobní vozy ČSD", S.Jindra - M.Frolík, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967
  2. Katalog osobních vozů, přípojné
  3. Řada 050 Bmx (ex Balm-d) na stránkách "M 286.1032 Krokodýl"
  4. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  5. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net

15.03.2005 - Brno hl.n.: modernizovaný interiér vozu 050.039-7 © Karel Furiš

Poděkování:

Za poskytnutí několika archivních snímků použitých v textu i v připojené galerii děkuji Radoslavu Macháčkovi, Radku Hořínkovi a Karlu Furišovi.  

Titulní snímek: Balm 5227 (ex 050.029-8 ZSSK) KŽC-D při Setkání motorových vozů v Lužné u Rakovníka dne 23.6.2007
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy