Přípojné vozy na našich kolejích: řada Calm z let 1949 - 1950

26.10.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Přípojné vozy na našich kolejích: řada Calm z let 1949 - 1950

V seriálu o přípojných vozech, které se pohybují, byť některé už spíš jen v roli vozidel historických, po našich kolejích, zbývá zatím ještě přinejmenším jedno bílé místo, a tak se vynasnažím, abych je odstranil. V tomto případě návratem do přelomu 40. a 50. let minulého století a k řadě, která paradoxně v roli přívěšáku k vozům motorovým, k nimž byla určena, toho moc nenajezdila.

 

 

 

Motorizace našich tratí, která se v Československé republice začala ve větší míře prosazovat na přelomu 20 a 30. let minulého století, zasáhla zpočátku především místní tratě, pro něž byl lehký motorový vůz, provozovaný buď sólo nebo s jedním či několika málo vozy přípojnými, ve srovnání s parní lokomotivou ideálním vozidlem. Jak z hlediska ekonomičnosti samotné dopravy, tak také z pohledu nižší náročnosti na obsluhu a údržbu. Avšak teprve na počátku let 30. se u ČSD začala prosazovat koncepce rychlých motorových vlaků, operujících na hlavních tratích. V letech 1933 až 1938 si státní dráhy pořídily 32 Modrých šípů, tedy čtyřnápravových dieselelektrických motorových vozů řad M 273.0, M 274.0 a M 275.0.

"Modrý šíp" M 274.004 a chybně označený přípojný vůz Calm 5-0038 (má být buď Calm 4-7100 nebo Balm 5-0038) u Čremošného dne 6.5.2006 © PhDr. Zbyněk Zlinský

K Modrým šípům bylo dodáno také 32 přípojných vozů se středním vstupem ve třech poněkud odlišných sérií, označených Calm 4-7001 až 010, Calm 4-7011 - 020 a Calm 4-7021 až 029 a 100 až 102 (poslední tři s elektrickým topením). Pro další období se počítalo s výrobou modernějších motorových vozů řad M 284.0 a M 284.1. ČSD objednaly roku 1938 v Královopolské strojírně Brno vozy M 284.001 až 004 a v ČKD Praha (se skříní vyrobenou rovněž v Královopolské strojírně) vozy M 284.101 a 102. K nim byly navrženy vzhledově odpovídající přípojné vozy. První tři z nich, označené Calm 4-7030 až 032, dodaly v roce 1939 Ringhofferovy závody v Praze, ale už protektorátním Českomoravským drahám a proto také s vlastnickou značkou BMB/ČMD a příslušnými nápisy.

První své řady, vůz Calm 4-7030 z roku 1939 na retušovaném a kolorovaném továrním snímku

Dalších devět vozů, označených Calm 4-7033 až 041 bylo dodáno v roce 1942, takže v té době ČMD vlastnily už dvanáct přípojných vozů konstruovaných k novým vozům motorovým, ač ani jeden vůz řady M 284.0 či M 284.1 vyroben ještě nebyl. A to i přesto, že roku 1940 byly u příslušných výrobců objednány další dva kusy řady nulkové a v letech 1940 a 1941 na dvakrát ještě šest kusů řady jedničkové. V období válečného hospodářství byly prostě jiné priority a objednané vozy byly vyrobeny až po válce, s téměř desetiletým zpožděním, což se pochopitelně podepsalo i na jejich nižší užitné hodnotě, dané už zastaralým technickým řešením.

Zbrusu nový motorový vůz M 284.001 roku 1948 v žst. Brno hl.n. na archivním snímku

Vývoj a výroba

Stavba motorových vozů řady M 284.0 a M 284.1 byla zahájena v Královopolské i ČKD v roce 1947 a navíc o dva roky později naběhla také výroba už v roce 1946 objednaných a moderně konstruovaných vozů řady M 262.0 (dnes 830). Čeho se Československým státním drahám v té době nedostávalo, to byly pochopitelně akutně potřebné vozy přípojné. Vzhledem k tomu, že na úplně novou konstrukci nebyl čas a patrně ani kapacity, příslušné orgány rozhodly o pokračování dodávek vozů předválečné koncepce, tedy těch, o nichž jsme se zmínili výše. Jejich výroba byla svěřena vagónce ve Studénce a první ze 150 objednaných kusů, označený Calm 4-7042, byl dohotoven počátkem roku 1949.

Calm 4-7042 jako první zástupce vozů z let 1949 - 1950 na továrních snímcích

Dlužno dodat, že vozy Calm, vyrobené v letech 1949 a 1950, se od těch předválečných přece jen poněkud lišily, především uspořádáním sedadel s uličkou uprostřed, umístěním vytápěcího kotlíku do oddělené kabiny či upuštěním od montáže horních návěstních svítilen. Všech 150 vozů dodala studénecká vagónka Tatra pod výrobními čísly 49628 až 49777 a s označením Calm 4-7042 až 191. Zajímavostí svědčící o doznívajícím vlivu válečné ekonomiky je to, že při stavbě některých z těchto vozů nebyly použity originální podvozky Tatra (o nichž bude řeč dále) ale podvozky Görlitz III různých provedení, které u nás zůstaly z doby protektorátní.

Historický vůz Bam 5113 (ex Bam 70 54 21-29 042-4, ex Calm 4-7075) v Jaroměři dne 3.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Popis

Vozy Calm 4-7042 až 191 mají celokovovou svařovanou skříň, která je uložena na podvozcích typu Tatra, o němž se můžete dovědět více na specializované stránce. Spodek vozu z lisovaných a válcovaných profilů je opatřen průběžným a na náraznících závislým táhlovým ústrojím a trubkovým narážecím ústrojím. Vnitřní obložení skříně je z dřevovláknitých desek polepených tapetou. Mezivozové přechody jsou tvořeny přechodovými můstky s dvířky a zábradlím bez madel. Vůz je vybaven brzdou Knorr a elektrickým žárovkovým osvětlením.

Podvozek vozu Bam 5113, Jaroměř 3.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vozová skříň je půdorysně rozdělena na dva nástupní prostory na obou koncích, dva velkoprostorové oddíly pro cestující s uspořádáním sedadel 2 + 2 proti sobě a obsaditelností 48 a 40 míst a střední technický prostor, v němž jsou situovány záchod (dříve nazývaný úborna) a topná kabina, oddělené průchozí chodbičkou. Vytápění vozu bylo konstruováno jako parní nízkotlaké buď z vlastního naftového kotle vozu nebo z centrálního zdroje (lokomotivy). V dalším provozu byl původní vlastní zdroj tepla demontován, topná kabina změněna na umývárnu a vozy pak byly vytápěny jen z parního vedení. Do části vozů byl namontován topný agregát systému Glacner na uhlí.

Typový výkres přípojného vozu řady Calm z let 1949 - 1950 © J.Frolík - ZOBRAZ!

Uspořádání vozu vám lépe přiblíží připojený typový výkres. jeho vnější vzhled a vnitřní vybavení pak fotografie (byť zachycují až podobu současnou) v navazující galerii. Bohužel vám nemohu poskytnout obvyklý odkaz na podrobnější popis, neboť ten dostupný není. Základní technické a výrobní údaje shrnuje následující tabulka:

Základní technické údaje
označení původní
Calm 4-7042 - 191
označení od r. 1957
Bam 5070 - 5224*
označení od r. 1967
Bam 21-29*
označení od r. 1983
Bnp 89-00*
označení současné (historické)
Bam 51xx
pojezd
2’ 2’
rozchod
1 435 mm
počet míst k sezení
88
počet míst k stání
?
hmotnost ve službě prázdný
32,5 t
hmotnost ve službě obsazený
?
délka přes nárazníky
22 520 mm
vzdálenost otočných čepů
14 800 mm
rozvor podvozků
2 800 mm
maximální rychlost
120 km/h
vytápění
nízkotlaké parní z vlastního nebo centrálního zdroje
výrobce
Tatra Studénka
roky výroby
1949 a 1950
počet kusů vyrobených
150
počet kusů zachovaných
cca 12
*) přečíslovány spolu se staršími vozy s vynecháním zrušených
Provoz
Vozy Calm z let 1949 a 1950 si, jak už jsem naznačil v samém úvodu, svého původního určení příliš neužily. Mělo to několik důvodů, z nichž ten prvotní spočíval v tom, že motorové vozy řad M 284.0 a M 284.1, k nimž svým vzhledem patřily, v provozu příliš dlouho nevydržely. Relativně rychle byly ve vedení motorových rychlíků či spěšných vlaků nahrazeny mnohem modernější řadou M 262.0 (dnes 830). Nakonec ovšem ona velká poválečná objednávka vozů Calm svědčila o jejich předpokládaném využití v soupravách právě s nimi. Ale ani to nebylo bez problémů. Odhlédneme-li od příliš velké hmotnosti těchto přípojných vozů, provozní nesnáze působilo především jejich vytápění.
 
Přední oddíl pro cestující vozu Bam 5113,, Jaroměř 3.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jeho automatika byla značně nespolehlivá, což v extrémních případech vedlo k nedostatečnému či vůbec žádnému vytápění na straně jedné nebo k přetápění a požárům na straně opačné. Já sám jsem sice žádný z těchto vozů v plamenech nespatřil, ale zato vzpomínám, jak jsem v mládí při cestě motorovým rychlíkem poprvé a naposledy viděl v interiéru železničního vozu rampouchy. Přes některé pokusy o konstrukční vylepšení původního naftového topení či jeho (už výše zmíněnou) záměnu za topení pevnými palivy se ukázalo jako nejschůdnější tyto vozy z motorového provozu s pozdějšími dodávkami modernějších přípojných vozů stahovat, nasazovat je do vlaků tažených lokomotivou a využít tak možnosti vytápění z centrálního zdroje.
 
475.111 odváží vlak složený z vozů Bam do Liberce. Jaroměř 2.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinsk
 
Konkrétnější údaje o provozu těchto vozů, zejména z jeho počátku, v dostupných zdrojích (jichž je ostatně nemnoho) chybí. Známo je jen to, že počátkem 60. let minulého století už do motorových vlaků řazeny nebyly a bylo je možno spatřit v soupravách klasických rychlíků, avšak o deset let později byly využívány výhradně na vlacích osobních. Některé z nich byly po vyřazení z osobní dopravy využívány pro přepravy vojenské a byly pro tento účel také přeznačeny. V osobní dopravě se nejdéle zachovaly na Plzeňsku a v domovské stanici Nymburk, kde byly často k vidění na osobních vlacích ještě počátkem 80. let. K jejich hromadnému rušení a fyzické likvidaci pak došlo na přelomu 80 a 90. let.
 
Vůz Bam 5110 v Pečkách dne 10.6.2006 © Jiří Řechka
Zachovaná vozidla
Popsané likvidaci unikla skupina vozů na Plzeňsku, které byly do propadnutí revizních lhůt využívány v nostalgických vlacích. V roce 2000 bylo šest z nich, označených Bam 5107, 5110, 5112. 5113, 5130 a 5159, renovováno v MOVO Plzeň. Od té doby je využívá plzeňský Iron Monument Club jako historickou soupravu ke své lokomotivě 475.111. V roce 2003 byl další vůz rekonstruován na barový s tanečním parketem. Přestavba je opět dílem firmy MOVO Plzeň, která jej také vystavila na 45. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně pod označením Bnp 80 5489-00 192-7 (Bam 5148). O jeho možném využití svědčí třeba reportáž na spřátelených stránkách. O používání plzeňských Bamů ostatních si můžete udělat obrázek nahlédnutím do galerie.
 
475.111 s vozy Bam na Zvl Sp 39306 dne 1.5.2009 v Krnsku © Václav Vyskočil
 
K vlastnictví několika dalších, byť neprovozních vozů tohoto typu se na svých stránkách přiznává také Posázavský pacifik, aniž by tam uvedl některé další podrobnosti. Ty ostatně nenajdete ani o vozech výše zmíněných na stránkách IMC, klub je na stránce o svých vozidlech neuvádí vůbec a na stránce úvodní, zjevně dlouho neaktualizované, jsou ještě zmiňovány jako neprovozní. Ale nakonec je lépe, když je málo informací o vozidlech často provozovaných a radost přinášejících, než hojně informací o vracích či artefaktech už neexistujících.
 
T 669.0085 a souprava vozů Bam na dětské pouti v Pečkách dne 10.6.2006 © Jiří Řechka
Několik slov závěrem

Přiznám se, že se mi do článku o těchto vozech příliš nechtělo. Jednak k nim mnoho podkladů není, druhak jsem na ně měl dlouhá léta smůlu. Poprvé jsem se s plzeňskou soupravou setkal před léty v Hradci Králové, a to za okolností fotograficky vysoce nepříznivých. Moje nová digitální krabička mi den před příslušnou akcí odkráčela na reklamační řízení a já jsem měl k dispozici jen něco na způsob někdejšího Pionýra, co mělo navíc poruchu posunu filmu. A později jsem se řízením osudui do kontaktu s těmito vozy nedostal. Až letos, po šesti letech.

Souprava 475.111 s vozy Bam v žst.Hradec Králové hl.n. dne 24.5.2003 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Jak plyne z výše uvedeného, příliš mnoho rozmanitých obrázku bych vám v připojené galerii nemohl nabídnout – kdyby nebylo přátelské výpomoci, s níž přispěchali Jiří Řechka, který prohrabal archiv, a Václav Vyskočil, který sice fotil stejné vlaky jako já, ale na daleko zajímavějších místech. Jim tedy patří dík za už vykonané. A vám ostatním děkuji naopak předem za konstruktivní příspěvky do diskuse, jimiž upozorníte na případné mé omyly a doplníte to, co jsem v článku neuvedl.

475.111 s vozy Bam na Zvl Os 39335 u Rychnovka dne 3.5.2009 © Václav Vyskočil

Prameny a odkazy:
  1. „Přípojné vozy řady Calm z let 1939 – 1950“, I.Mahel, in "Svět železnice" 4/2005
  2. "Osobní vozy ČSD", S.Jindra - M.Frolík, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967
  3. Katalog osobních vozů, přípojné
  4. Přípojné vozy pro historické účely – už nefunkční přehled na Stránkách přátel železnic
  5. Vagóny
  6. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  7. IMC Plzeň
  8. Posázavský Pacifik

Titulní snímek: Plzeňská souprava vozů Bam v Jaroměři dne 3.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy