Tovačov - Kojetín

7.3.2007 10:30 Ing. Marián Šimo

Tovačov  - Kojetín

V sobotu 24.2.2007 ožila temer mŕtva trať z Kojetína do Tovačova. Tiché sobotné ráno trate 334 narušuje svojou jazdou quatro 842.011, ktoré na svojej palube odviezlo skoro 60 nadšencov železničnej dopravy.

Snahy o napojenie Tovačova na železničnú sieť siahajú do roku 1867, kedy sú zaznamenané prvé pokusy. Tieto dopadli neúspešne. Reálne kontúry tento zámer nadobúda až v roku 1890 kedy v Tovačove vzniká cukrovar. Cukrovarnícke loby bratov Guttmannovcov dokázalo tento zámer presadiť a v roku 1894 sa zo stavbou železnice pod hlavičkou Severnej dráhy cisára Ferdinanda začína. Prvý vlak prechádza po novučičkej trati 1. septembra 1895.
 
Trasa železnice bola zvolená, aby čo najviac spĺňala požiadavky na zásobovanie cukrovaru. Nesledovala požiadavky na prepravný tok ľudí, ktorý sa v tom čase orientoval na trasu Tovačov – Přerov, kde sídlili miestne úrady. Z tohto dôvodu prevláda na trati nákladná doprava.
 
 
Po druhej svetovej vojne vzniká v oblasti niekoľko významných priemyselných podnikov a nákladná doprava zaživa rozkvet. Z odbočky Skášov vzniká vlečka do štrkovne, v Lobodiciach podnik BETÓNKA (neskôr PREFA). V tesnosti vlečky štrkovne vzniká aj nová vlečka Dopravných stavieb, kde prebiehala výroba dopravníkov a ťažkých strojov.
 
Rozmach automobilizmu a hustá nákladná doprava na trati postupne vytláča osobnú prepravu po železnici do úzadia až napokon grafikon 1980/1981 je posledným, v ktorom existuje pravidelná osobná doprava. Nasledujúcou zmenou grafikonu dochádza k zastaveniu osobnej dopravy na tejto trati.
 
Rok 1989 a jeho politické zmeny znamenajú výrazné zmeny v zabehanom stereotype prevádzky na trati. Najskôr začína klesať nakládka v podnikoch na trati a aj v preprave nákladov čoraz viac víťazí cestná doprava pred železničnou. V roku 2000 z trate vymizli skoro všetky manipulačné vlaky a tým koncová stanica Tovačov skoro spustla. Dnes do tejto stanice prichádza manipulačný vlak zhruba raz za dva týždne.
 
 
Aj preprava štrku na tejto trati postupne klesala. Kým v 50 rokoch sa štrky vozili od rána do večera každý deň v roku 2002 prešlo po trati iba niekoľko vlakov vedených súkromnými dopravcami.
 
Súčasnosť dopravy na tejto trati predstavuje sporadický manipulačný vlak a v letnej sezóne 3 páry ucelených vlakov so štrkom, ktoré zažívajú malú renesanciu.
 
Od roku 1989 prebiehajú snahy o obnovenie osobnej dopravy na trati. Snahy vyvrcholili v polovici 90 rokov, bohužiaľ zmena spôsobu financovania regionálnej dopravy a zrušenie dopravnej služby v Tovačove nateraz tieto snahy pochovali.
 
 
Východzím bodom trate Tovačov – Kojetín je železničná stanica Kojetín ležiaca na trati Přerov – Brno. V tejto stanici sa nachádza km 0.0 trate 334. V km 3.8 leží bývalá zastávka Uhřičice-Obec, ktorá vznikla z dôvodu príliš vzdialenej zastávky Uhřičice v km 4.3. Po vybudovaní zastávky Uhřičice-Obec a nákladište Uhřičice v km 4.3 stratila význam pre osobnú dopravu. V km 7.9 sa nachádzala osobná a nákladná zastávka Lobodice. Po zrušení osobnej dopravy sa zmenila na nákladište, ktoré sa veľmi sporadicky využíva dodnes. V km 8.2 odbočuje z hlavnej trati vlečka do Štrkovní a Dopravných stavieb. Odbočka z trate je v miestne bývalej hlásky Skašov. Z budovy hlásky bola obsluhovaná výhybka odbočky až do jari 2005, kedy tu bola zrušená dopravná služba. Odbočka je krytá svetelnými krycími návestidlami, ktoré sú aj v súčasnosti aktívne a platné. V km 9.8 bola posledná zastávka na trati. Nachádzala sa na kraji Tovačova avšak jej pomenovanie nieslo názov 3 km vzdialenej obce Oplocany. Trať končí v km 10.8 bývalou stanicou Tovačov, ktorá je dnes preklasifikovaná na nákladište. Do kojetínskeho zhlavia stanice je zaústená vlečka firmy TOPOS (bývalej PREFI), ktorá svoju vlečku hojne využívala až do roku 2000. Odvtedy je doprava surovín na vlečku viacmenej sporadická. Zaujímavosťou je, že dopravná služba v stanici Tovačov sa vykonávala až do 8.12.2006. Po zrušení dopravnej služby došlo aj k demontáži zabezpečovacieho zariadenia stanice (vrátane vchodového svetelného návestidla) a zrušeniu jazykov výhybiek vedúcich na tretiu staničnú koľaj. Táto koľaj ešte existuje, ale existuje reálna hrozba, že v blízkej dobe sa stane minulosťou.
 
Ak Vás toto čítanie zaujalo a máte záujem sa previesť po tejto trati máte jedinečnú príležitosť. 24. marca 2007 bude zo stanice vypravený mimoriadny vlak vedený motorovým vozňom radu 842. Cena spiatočného pamätného lepenkového cestovného lístka je 85 Kč. Na akciu sa musíte dopredu zaregistrovať, pretože kapacita motorového vozu je obmedzená na 65 miest. Prihlásiť sa môžete na tejto adrese: http://www.prototypy.cz/tovacovka.htm
 
Použitá literatúra:
  • Propagačný leták Tovačovskej jazdy

Galéria

Súvisiace odkazy