Otvorenie novej sezóny Čermeľskej železnice sprevádzalo prepadnutie banditmi

9.5.2005 8:00 Igi, Pepiak

Otvorenie novej sezóny Čermeľskej železnice sprevádzalo prepadnutie banditmi

Košice - Stalo sa už tradíciou, že 1. mája sa začína sezóna Čermeľskej železničky. Po jej každoročnom prebudení v RD Košice a naložení na trajler sa prevezie do Čermeľského údolia, kde až do konca augusta bude jazdiť na cca 5 km úzkorozchodnej trati. Doplnený cestovný poriadok 1963/1964.

O cestu vláčika s parnou lokomotívou bol obrovský záujem. Niet sa čo čudovať, keďže sa táto prvá jazda spája s dobrodružstvom, keď počas jazdy vláčik prepadnú ju banditi.

Slávnostnému otvoreniu tohtoročnej sezóny bolo naklonené i počasie, keď  už od rána slnko sa usmievalo na prvých nedočkavcov. Tí si včas obsadili najlepšie miesta v pripravených vozňoch aby im počas jazdy nič neuniklo. A že sa mali na čo pozerať, ich čoskoro presvedčili účinkujúci z westernových klubov /Viacassa, Strelecký spolok, Westernové akčné divadlo, Colorado, Krýgeľ, United Desperados a Western club Košice/, ktorí sa postarali o nefalšované prepadnutie vláčika. Najprv počas jazdy vyslobodili prevážaného väzňa a o niekoľko sto metrov ďalej si prepad zopakovali znova, pričom prítomných olúpili.

Samozrejme všetko nakoniec dobre dopadlo a cestujúci prišli na konečnú stanicu Alpínka v poriadku.

Cestovný poriadok počas tohtoročnej letnej sezóny:

Košická detská železnica Čermeľ – Alpinka bude v roku 2005 premávať od nedele 1.5. do nedele 4.9. (vrátane), a to takto:

 • po celý čas prevádzky cez všetky voľné dni 
 • v júni aj cez pracovné dni 24., 27., 28., 29. a 30. 6. 
 • v septembri aj cez vo pracovný deň 2.9.

Po všetky dni prevádzky bude premávať po 6 spojov v každom smere s nasledovnými odchodmi z východzích zastávok:

 • z Čermeľa    o 8.30, 10.00, 11.30, 14.30, 16.00 a 17.30 hod 
 • z Alpinky    o 9.10, 10.40, 12.10, 15.10, 16.40 a 18.10 hod

 

1. Základné informácie

Košickú detskú železnicu prevádzkujú spoločne Železnice Slovenskej republiky, a. s. (prevádzkovateľ dráhy), Železničná spoločnosť, a. s. (prevádzkovateľ dopravy na dráhe) a poverenia Mesta Košice aj Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (bežná údržba trate, tarifné a prepravné úkony).  Košická detská železnica bude v roku 2005 premávať od 1. 5. do 4. 9. vo voľných dňoch a v pracovných dňoch 24., 27., 28., 29. a 30.6. a 2.9.


Na východziu zastávku Detskej železnice „Čermeľ“ sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 29. Táto linka premáva od železničnej stanice Košice cez Nám. osloboditeľov, Moyzesovu a Zimnú ul. a Čermeľskú cestu (zastavuje na všetkých zastávkach v trase). Vláčik odchádza 12 minút po príchode autobusu, takže je dostatok času na zakúpenie cestovných lístkov na vláčik. Autobus do Košíc zasa odchádza 11 minút po príchode vláčika. Uvedené údaje sa týkajú premávky podľa cestovného poriadku (viď cestovný poriadok), v skutočnosti môže z prevádzkových dôvodov dôjsť k menším meškaniam. Niektoré spoje linky č. 29 (označené "29A") premávajú až k Alpinke (viď cestovný poriadok).

Cestovný poriadok je konštruovaný tak, že počas dní premávky Detskej železnice je každých 90 minút spojenie s Alpinkou (vzhľadom na príchod, resp. na odchod z Alpinky), a to buď vláčikom alebo autobusom MHD. V niektorých prípadoch však premávajú vláčik a autobus približne súčasne.

 

2. Tarifa

Úseky trate: Čermeľ - Vpred, Vpred - Pionier

Cestovné (jednosmerne)

jeden úsek

celá trať

Obyčajné cestovné

5,- Sk

10,- Sk

Deti do 16 rokov

3,- Sk

6,- Sk

Živé zvieratá a batožina

5,- Sk

10,- Sk

V opačnom smere je cestovné rovnaké.  Spoločný cestovný lístok na celú trať pre skupinu maximálne 35 detí do 16 rokov s dozorom je 200, – Sk. Prepravu v samostatnom vagóne je možné objednať 7 dní vopred. Cestovné lístky MHD neplatia. Nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka je v zmysle § 46 Zákona NR SR č. 164/1997 Z. z. v znení jeho neskorších doplnkov a zmien.

 

3. Prepravné pokyny

Základné povinnosti cestujúcich:

 • pred nastúpením jazdy si na nástupišti od sprievodcu zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
 • bezprostredne po nastúpení do vozňa si cestovný lístok označiť v označovacom zariadení

V ostatných veciach platia v primeranej miere ustanovenia Mestského prepravného poriadku DPMK, a.s.4. Informácie sa cestujúcim poskytujú na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod:

 • 6 407 411, 6 407 412 (rozsah premávky, cestovný poriadok)
 • 6 407 422 (tarifa)
 • 7 205 919 (prepravné otázky, objednávanie jázd)
 • v ostatnom čase:
 • 6 225 925

 

5. Cestovný poriadok

 Detská železnica (premáva 1. 5. - 4. 9. cez voľné dni a 24., 27., 28., 29. a 30. 6. a 2.9.) 

Čermeľ

8:30

10:00

11:30

14:30

16:00

17:30

Vpred

8:46

10:16

11:46

14:46

16:16

17:46

Pionier

8:52

10:22

11:52

14:52

16:22

17:52

Pionier

9:10

10:40

12:10

15:10

16:40

18:10

Vpred

9:15

10:45

12:15

15:15

16:45

18:15

Čermeľ

9:25

10:55

12:25

15:25

16:55

18:25

 

 

Autobusová linka MHD č. 29 - priame spoje na Alpinku a prípoje k vláčiku

Nám. osloboditeľov

6:59

7:59

9:29

9:59

10:59

12:59

13:59

15:29

15:59

16:59

18:59

Čermeľ

7:18

8:18

9:48

10:18

11:18

13:18

14:18

15:48

16:18

17:18

19:18

Alpinka

7:24 

 

 

10:24

 

13:24

 

 

16:24

 

19:24

Alpinka

7:30

 

10:30

 

 

13:30

 

16:30

 

 

19:30

Čermeľ

7:36

9:36

10:36

11:06

12:36

13:36

15:36

16:36

17:06

18:36

19:36

Nám. osloboditeľov

7:55

9:55

10:44

11:25

12:55 

13:55

15:44

16:55

17:25

18:44

19:55

Cestovný poriadok z obdobia 1963/1964 Zdroj: Ondrej Krajňák

 
 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy