O železnici v okolí Zlatých Moraviec

5.8.2020 8:00 Samuel Bielik

O železnici v okolí Zlatých Moraviec

V tomto článku sa budeme venovať aktuálnemu dianiu a vývoju železničnej dopravy v Zlatých Moravciach a ich okolí. V krátkosti spomenieme aj udalosti z minulosti. A opíšeme si aj aktuálny stav infraštruktúry. Železničná stanica v Zlatých Moravciach je križovatkou dvoch tratí. Prvou z nich je trať Leopoldov – Kozárovce, v cestovnom poriadku označená číslom 141. Druhá trať, ktorá cez stanicu prechádza, je trať Nové Zámky - Zlaté Moravce - Topoľčianky, nesúca označenie 151.

V súčasnosti je prvá vyššie spomenutá trať rozdelená na dva úseky, Leopoldov - Lužianky a Dražovce - Zlaté Moravce - Kozárovce. Úsek Lužianky - Dražovce bol vytrhaný v roku 2015 pre výstavbu automobilového závodu Jaguar-Landrover. Časť trate v Lužiankach do automobilky bola obnovená a slúži ako vlečka.


Aj takéto pohľady sa naskytli cestujúcim z vlaku
(8.7.2020) © Samuel Bielik

Železnica v tomto regióne nemala v posledných rokoch priaznivý osud. Jej najväčšia sláva odišla s posledným rýchlikom Tekov, ktorý tu premával denne do roku 1993. Potom už len ako zrýchlený vlak (v tej dobe spešný) v piatok a v nedeľu. Definitívny koniec vlaku prišiel s grafikonom 1996/1997. Ďalšie rušenie vlakov osobnej dopravy prišlo vo februári roku 2003. Údajne pre nezáujem cestujúcich. Vtedy bola osobná doprava zastavená na trati Lužianky - Kozárovce aj na trati Nové Zámky - Zlaté Moravce. V júni 2003 bola osobná doprava na trati č. 151 obnovená. Od tej doby tu premávajú štyri páry osobných vlakov, v sobotu len tri páry.


Predzvesť PrLK v súčasnosti už len krycieho návestidla LK
(8.7.2020) © Samuel Bielik

Súčasná situácia v osobnej doprave

Cca od roku 2010 boli na vlaky nasadzované motorové jednotky 813/913 až do ich redislokácie z Nových Zámkov s príchodom grafikonu 2015/2016 do iných prevádzkových pracovísk. Vlaky sú v súčasnosti vedené motorovými vozňami radu 812. Na denný obeh sú pridelené dva motorové vozne SPD Nové Zámky. Najčastejšie sa striedajú 812 008, 009, 018, 045…Mimoriadne do Moraviec niekedy zavíta aj 736 s jedným vozňom B. V lete sa tu občas zvykla objaviť aj motorová jednotka radu 861.

Vlaky sú dlhodobo pomerne slabo vyťažené čo je zapríčinené zle riešenými prípojmi k rýchlikom. Cestujúci sú nútení dvakrát prestupovať najprv v Úľanoch nad Žitavou a potom v Šuranoch. Výnimku tvorí ranný spoj s odchodom z Moraviec o 4:55 h v pracovných dňoch, kde je len jeden prestup v Úľanoch na regionálny rýchlik 850 Levičan. Vo vlakoch je od decembra 2019 zavedený samoobslužný výpravný systém takže vlaky jazdia bez vlakvedúcich. Cestovné lístky je možné kúpiť si u rušňovodiča alebo cez internet.


812 028-3 ako Os 5820 zo Zl. Moraviec do Nových Zámkov
(17.7.2020) © Samuel Bielik

Nákladná doprava

V minulosti bola nákladná doprava na spomínaných tratiach veľmi hustá hlavne na trati 141. Pravidelne prebiehala nakládka a vykládka tovaru v Zlatých Moravciach aj v nákladisku zo zastávkou Zl. Moravce - závody, kde bol významným zákazníkom podnik Calex, ktorý ukončil výrobu okolo roku 2003 od tej doby objemy prepravy v nákladnej doprave stále klesali. Významnými boli manipulačné vlaky z Kozároviec cez Zlaté Moravce do Lužianok, ktoré prepravovali ruské cisterny až do roku 2010 kedy sa pri Žiranoch zosunul násyp s traťou. Po oprave trate sa sem tieto vlaky už nevrátili a taktiež v tom období skončila vozba vlakov z vápenky v Žiranoch.

V aktuálnom grafikone je zo Zlatých Moraviec vedený jeden pár manipulačných vlakov do Jelenca. Vlak je vedený podľa potreby. Záťaž vlaku obvykle tvoria dva vozne s drevom. Na úseku Zlaté Moravce - Kozárovce je tiež zavedený 1 pár manipulačných vlakov, ktorý by mal premávať pravidelne v utorky a štvrtky ale jazdí sporadickejšie ako vlak do Jelenca. V utorky a štvrtky sú pravidelne vedené vlečkové vlaky do nákladiska Zlaté Moravce - závody, kde sa nakladá drevo a železný šrot. V pondelky, stredy a piatky premáva z Moraviec aj pár vlečkového vlaku, do Topoľčianok, kde sa nakladá drevo. Posledným párom vlakov, ktoré tu premávajú sú manipulačné vlaky z Moraviec do Nových Zámkov a späť. Tieto vlaky premávajú v pondelky, stredy, piatky a soboty. Vlaky majú zastávku vo Vrábľoch kde sa privážajú vagóny určené na nakládku železného šrotu. Všetky vlaky sú vedené rušňom radu 751, v prípade neschopnosti radu 751 je nasadený rad 742.


Vlečkový vlak 83494 z Topoľčianok do Zlatých Moraviec
(8.7.2019) © Samuel Bielik

Stav infraštruktúry

Železničná stanica Zlaté Moravce je znovu po dlhšom čase samostatnou stanicou s prednostom. Dopravná služba je tu vykonávaná nepretržite každý deň. V lete roku 2014 prebehla v stanici rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia. Pôvodné jednoramenné mechanické návestidlá boli odstránené a nahradené novými svetelnými. Súčasne prebehla aj rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia kedy pôvodné mechanické závory boli nahradené závorami s výstražníkmi typu AŽD 71 s elektronickým zvončekom 2. generácie. PZZ je 1. kategórie ovládané so stavadla č. I a z dopravnej kancelárie. Na jeseň roku 2014 prebehla aj komplexná obnova podložia priecestia a koľajového krytu. V roku 2016 sa uskutočnila aj čiastočná obnova staničnej budovy, bola opravená fasáda zo strany od ulice a časť strechy a vymaľované vnútorné priestory.

V nákladisku Moravce-závody prebehla v roku 2016 tiež rekonštrukcia priecestia, ktoré sa kríži s cestou zo Zlatých Moraviec do Topoľčianok. Na trati 141 pravidelne prebieha základná údržba, na trati 151 bola v minulom aj v tomto roku uskutočnená aj výmena podvalov na viacerých úsekoch.

V krátkosti spomeniem aj súčasný stav depa v stanici Zlaté Moravce. Časy keď bolo v Moravciach samostatné rušňové depo sú už dávno preč. Bývali tu deponované čmeliaky 771, bardotky 751, neodmysliteľnou súčasťou boli hektory 721 a samozrejme motorové vozne radu 810. Po rozdelení Železničnej spoločnosti a. s. na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. k 1. januáru 2005 depo pripadlo druhej spoločnosti. Ostali tu deponované dva rušne radu 751 aj 721. Po prevedení radu 721 k ZSSK tu ostali už iba dva stroje 751. V súčasnosti je z Nových Zámkov do Moraviec pridelený jediný stroj 751 024.


Os 5820 v podaní sólo motorového vozňa 812 030-9
(18.5.2020) © Samuel Bielik

Slová na záver

Iba čas ukáže aký bude ďalší osud tejto už pomaly zabudnutej železnice. Veľa bude záležať od rozhodnutí našich politikov, ktoré vždy neboli najšťastnejšie. V súčasnosti je už veľmi málo pravdepodobné, že by bola niekedy obnovená osobná doprava na úseku Kozárovce - Zlaté Moravce, nie to ešte na úseku Zlaté Moravce - Dražovce. Aj keď bola snaha na obnovenie rýchlika cez Zlaté Moravce. Žiaľ neúspešne. Ostáva nám dúfať, že ostane aj naďalej zachovaná osobná doprava aspoň na trati 151 aj keď tam to tiež nie je veľmi ružové. Ako domáci som vždy fandil týmto tratiam. Možno sa ich zašlá sláva raz vráti.

Úvodná snímka: Výpravná budova žst. Zlaté Moravce (21.1.2017) © Samuel Bielik

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy