V Ivanke pri Dunaji otvorili záchytné parkovisko

3.7.2020 8:00 Juraj Földes

V Ivanke pri Dunaji otvorili záchytné parkovisko

Od riaditeľa nášho internetového magazínu som dostal v predvečer letných prázdnin pozvánku od ŽSR na akciu „ukončenie stavby záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji pre IAD, 1. júla o 15.00 hod. Za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.“ S návrhom, aby som ju využil, keby ma zaujala a ja som mal čas. Keďže obe podmienky platili (na rozdiel od splnenia avizovanej prítomnosti ministra, ako sa napokon ukázalo), akcie som sa zúčastnil.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vzniklo už niekoľko podobných projektov, ako napríklad parkovisko v Malackách pre 91 áut. Vlani v lete otvorili aj dopravný terminál v Svätom Jure, ktoré pozostáva z 58 parkovacích miest pre IAD, dvoch miest pre autobusy a prístreškov pre bicykle. Záchytné parkovisko má v roku 2021 pribudnúť aj v Nových Košariskách (165 miest pre autá) a v roku 2022 v Zohore (207 miest pre autá). Senec tiež plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice.


Zastávka Ivanka pri Dunaji (zatiaľ ešte bez parkoviska) na fotomape
(kliknutie do náhľadu ju otvorí on-line)

Ivanka pri Dunaji (asi 6400 obyvateľov) v okrese Senec je prvou železničnou zastávkou za hranicami Bratislavy na 170-ročnej budapeštianskej hlavnej trati ŽSR 130 smerom na Štúrovo, v 14 kilometrovej vzdialenosti od Hlavnej stanice. Zastávka sa nachádza pri severnom okraji zástavby obce. Aktuálne tu zastavujú regionálne vlaky IDS BK, linky S60 a S65. V pracovné dni obe linky v hodinovom intervale, cez voľné dni iba S60 na Hlavnú stanicu, len každú druhú hodinu.


Vlak linky S65 z Petržalky do Senca vchádza do Ivanky © Juraj Földes

Z popisu projektu citujem: „Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: ZAST Ivanka pri Dunaji záchytné parkovisko pre IAD, týkajúcich sa vybudovania záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, so stanovišťami pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru, t.j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete, zvýšeniu kapacity prepravovaných osôb do hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne.“


Západné krídlo parkoviska so 78 miestami pre osobné autá © Juraj Földes

Bude možno len otázkou času, či bude záujmu vodičov postačovať 158 novopostavených parkovacích miest po dobudovaní neďalekého výjazdu z diaľnice D1 „Triblavina“ a križovatiek nového obchvatu D4 s preplnenou D1 a cestou I.triedy č. 61 vzhľadom na každodenné zápchy ciest smerujúcich do mesta. Zatiaľ ale územná rezerva na západnej strane tam je.


Služobné vozidlá na inak prázdnom parkovisku © Juraj Földes

Ako som sa na dopátral na webe ŽSR, zmluvu na projektové práce a inžiniersku činnosť uzatvoril investor – Železnice Slovenskej republiky s Dopravoprojektom, a.s. 12.01.2013 (dátum účinnosti). Projekt pre územné rozhodnutie je datovaný 02.2015. Na Enviroportáli (EIA) ma zaujala poznámka „Zmena navrhovanej činnosti sa týka predovšetkým nasledovných zmien: vynechala sa zastávka HD s pridruženými objektmi, zmena polohy parkoviska, preložky podzemných vedení ŽSR. Počet parkovacích miest sa znížil na 80“ (zrejme išlo o východné krídlo).


Vjazd do východnej časti parkoviska s 80 miestami © Juraj Földes

Do Ivanky pri Dunaji som cestoval verejnou dopravou, s povinným rúškom. Po obede bolo teplo a dusno, na netienenej stene Hlavnej stanice ukazoval teplomer 38°C. Klimatizovaná súprava radu 671 – Jánošík bola napriek prvému prázdninovému dňu dobre obsadená, voľných sedadiel za zastávkou Vinohrady veľa nezostalo. Do cieľa sme došli za 14 minút, čo by bol pri jazde autom neprekonateľný čas.


„Jánošík“ na linke S60 pokračuje do Nových Zámkov © Juraj Földes

Vystúpil som na nie veľmi vysoko uložené betónové panely nástupišťa, oproti nevábnemu vstupu do posprejovanej čakárne, pôvodom snáď ešte z čias monarchie. Po odjazde súpravy sa mi otvoril pohľad na náprotivnú stranu, tam som zbadal už čerstvo opravenú čakáreň pre opačný smer. Na jej štítovej stene je tabuľa o stavbe záchytného parkoviska pre IAD so znakom Európskej únie a našej republiky. Na obhliadku stavby mi do zahájenia slávnosti stále ešte ostávalo tri štvrte hodiny času.


Železničnú zastávku pretína cesta. CZ LOKO fandí Dukle Jihlava
© Juraj Földes

Stavbu dvoch krídiel nového parkoviska so spolu 158 odstavnými miestami realizoval z prostriedkov kohézneho fondu únie s dofinancovaním štátu Metrostav a.s., Divízia 8. Stavenisko prevzali na začiatku zimy, 17.10.2019. Investícia sa uvádza vo výške 1,7 mil. € bez DPH, to je v prepočte zaokrúhlených 10.760 €/ stojisko. Rýchlosť samotnej výstavby bola napriek (miernej) zime a koronakríze naozaj dobrá, čo sa nedá povedať o dlhom čase prípravy, vďaka čomu sa ukončenia stavby mal zúčastniť už tretí minister dopravy od spomenutého roku 2013.


Nové kryté stojisko pre 80 bicyklov © Juraj Földes

Povrch oboch parkovísk, západného krídla so 78 a východného krídla s 80 parkovacími miestami je asfaltový a zrážkové vody sú vraj ekologicky odvádzané po vyčistení do recipienta. To znamená, že bolo spevnených okolo pol hektára plochy a na miesto postupného vsakovania do podzemia odtečú zrážky okamžite. Chápem, že v čase príprav zrejme ešte platilo prežité pravidlo nutnej výstavby dažďovej kanalizácie s lapačom olejov a tukov na každom parkovisku pre viac ako 5 vozidiel. Zdôvodňovalo sa to tým, že (skoro) každé auto „tečie“. Absurditou pritom je, že kým vody z komunikácii v extraviláne môžu voľne odtekať do jarkov a z mestských komunikácii, kde sa aj bežne odstavujú autá sa odvádzajú priamo do jednotnej kanalizácie, tak to čistenie bolo potrebné iba na parkoviskách. Ekologickým riešením u našich západných susedov je už dlhé roky používanie „vsakovacej“ dlažby, alebo použitie zatrávnených vsakovacích jám a žľabov.


Kamery sú inštalované v oboch krídlach © Juraj Földes

Osvetlenie je úsporné s LED svietidlami, ale či bolo naozaj nutné osádzať kamery na samostatné stožiare, ostáva pre mňa záhadou. Informačný systém fungoval, tak som mohol skontrolovať presnosť príchodu súpravy S65 z Petržalky. Cesta jej trvala 28 minút a pravidelne pritom ani nezastavuje na Ústrednej nákladnej stanici, ani pri Ružinove pre stále ešte nevybudovaný terminál.


Alternatívna cesta vlakom z Petržalky do Ivanky pri Dunaji s nedostatkom
zastávok v meste - www.cp.hnonline.sk


Ani ďalší vlak nepriviezol ministra dopravy z Bratislavy © Juraj Földes

Ani z tohto vlaku ale nový pán minister nevystúpil, za jeho neúčasť sa potom ospravedlňovala aj pani Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov ministerstva dopravy a výstavby. Predseda bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Havrila prišli osobne.


Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová uvádza slávnostný akt
© Juraj Földes

Krátko po tretej uvítala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová prítomných a ako prvá prehovorila Erna Dohnáliková za ministerstvo dopravy. Uviedla, že budovanie záchytných parkovísk je jedným z najdôležitejších trendov vo verejnej doprave, prispievajú k tomu, aby ľudia presadli z áut do vlakov. Po Pezinku sa dočkali aj ľudia v Ivanke. Z eurofondov budú nasledovať Nové Košariská a Zohor.


Hovorí Juraj Droba, vedľa Erna Dohnáliková (za ministerstvo)
a Miroslav Havrila (GR ŽSR) © Juraj Földes

Generálny riaditeľ ŽSR, Miroslav Havrila uviedol, že sú pripravení rokovať s ďalšími samosprávami o projektoch typu P+R. Vyzval zástupcov samospráv, aby kontaktovali ŽSR vo veci parkovísk.

Župan Juraj Droba spomenul Program udržateľnej mobility kraja, ako zásadný dokument, v zmysle ktorého sa už podarilo realizovať päť záchytných parkovísk pri železničných staniciach v rámci bratislavského kraja a ďalšie sa pripravujú. Vyjadril svoje potešenie, že parkovisko v Ivanke je práve v polohe, kde je popri Žitnom ostrove najhoršia dopravná situácia na cestách smerom do Bratislavy a v tom vidí šancu na vyššiu využiteľnosť osobnej železničnej dopravy. Nové Košariská, práve na trati zo Žitného ostrova by mali teraz nasledovať.


Za obec prehovoril Vladimír Letenay © Juraj Földes

Zástupca Metrostavu, ako zhotoviteľa hovoril krátko a vyzdvihol oprávnene aj krátky čas realizácie, poďakovanie patrí projektovému manažérovi Martinovi Kokavcovi.

V zastúpení obce na záver vyjadril svoje potešenie nad vydarenou realizáciou Vladimír Letenay. Kryté stojisko pre 80 bicyklov bude slúžiť najmä obyvateľom Ivanky.


Občerstvenie na parkovisku, ja už čakám na vlak domov © Juraj Földes

Po necelej polhodinke sa prikročilo k symbolickému strihaniu pásky, po ktorom sa niektorí účastníci ešte venovali rozhovorom s profesionálnymi zástupcami médií.

Pre tých, čo nemali záujem o najbližší vlak do Bratislavy bol pripravený aj bufet.


„Jánošík“ číslo 14 na linke S60 ide na Hlavnú stanicu © Juraj Földes

Spoj o 15:38 došiel presne a cesta na Hlavnú stanicu mu trvala len 13 minút. Až na krátkej ceste neklimatizovaným autobusom zo stanice som si riadne ocenil funkčnú klímu vo vlaku. Vzhľadom na doznievajúcu mimoriadnu situáciu a začínajúce prázdniny sa vo vlaku cestovalo pohodlne, ale ideálne už na jeseň bude treba kapacitne vlaky posilniť. Spomínam si na záber 3 spojených Jánošíkov na našich stránkach, ale bolo by potrebné ich ešte objednať a vyrobiť.

Odkazy:

 1. Železnice Slovenskej republiky – Wikipédia
 2. Pozvánka na akciu (formát PDF)
 3. Ivanka pri Dunaji dostala nové záchytné parkovisko P+R – tlačová správa ŽSR (formát PDF)
 4. Ivanka pri Dunaji – Wikipédia
 5. Bratislavský kraj – Wikipédia
 6. Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – Wikipédia
 7. Parkoviská P+R, B+R, K+R - Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji
 8. V regióne pribúdajú prestupné terminály a záchytné parkoviská • imhd.sk - Bratislava (externý odkaz)
 9. Železničná trať Bratislava – Štúrovo – Wikipédia
 10. zdroje pod odkazmi v texte

Úvodná snímka: Nové parkovisko sa rodilo pomerne dlho © ŽSR

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

 • ŽSR-130: Bratislava - Štúrovo - Szob (HU); Palárikovo - Šurany

Súvisiace odkazy