Navštivte knihovnu ČD!

5.5.2020 8:00 Vanda Rajnochová Zdroj: České dráhy - tisková zpráva

Navštivte knihovnu ČD!

Unikátní Ústřední technická knihovna dopravy ČD v Kralupech nad Vltavou se dnes znovu otevírá veřejnosti. Všem zájemcům o odbornou dopravní, především pak železniční literaturu bude opět plně k dispozici v obvyklých otevíracích časech třikrát týdně. Na čtenáře tu čeká přibližně 120 000 svazků knih a časopisů, map, jízdních řádů, předpisů a dalších bibliografických jednotek. Využíváme této příležitosti, abychom vám ji představili nebo už znalým znovu připomněli.

„Knihovna bude čtenářům k dispozici v plném rozsahu v dnes již tradiční otevírací době v úterky od 12 do 15 hodin, ve středy od 9:30 do 15:30 hod. a ve čtvrtky od 9:30 do 12:30 hod. Čtenářům a badatelům nabízí plné portfolio služeb. Návštěvníci však musí splnit nutná preventivní hygienická opatření proti šíření nemoci COVID-19,“ říká Martin Navrátil, knihovník technické knihovny Českých drah.   

K těmto bezpečnostním patřením bude patřit např. vstup a pobyt v knihovně pouze v rouškách nebo jiné ochraně dýchacích cest a s gumovými rukavicemi. Osobám s příznaky respiračního onemocnění, teplotou, kašlem atd. bude z bezpečnostních důvodů vstup zakázán. K dispozici bude i čítárna. Studium v ní je však v současné době doporučeno ještě zatím omezit na minimum a dodržovat v ní, stejně jako v dalších místech knihovny rozestupy dva metry. Nutné je používat také dezinfekci rukou. Z preventivních důvodů budou vrácené knihy umístěny na dva dny do karantény. Krátce tedy nebude možno takové tituly znovu půjčovat. Věříme, že tato bezpečnostní pravidla, která ochraňují zaměstnance i návštěvníky knihovny před nemocí COVID-19, přijmou čtenáři s pochopením a budou je dodržovat.  

„Zájemci o železniční historii, techniku a provoz mohou využít náš fond čítající přes 120 000 publikací zahrnující mnoho unikátních děl. Jde například o knihy o československé a české železnici a železnicích v evropských státech od 60. let 19. století, sbírku jízdních řádů české železnice od roku 1915 a německých z let 1920 až 1944, výroční zprávy, jednu z největších sbírek drážních předpisů u nás nebo ucelenou kolekci map v měřítku 1 : 75 000 z mapování v roce 1894 a z 30. let 20. století a také sbírku železničních map,“ doplňuje knihovnice Eva Rubková.


Čítárna knihovny; zdroj: České dráhy

K prezenčnímu studiu v čítárně je možné zapůjčit:

 • odborné knihy mapující železnici v českých a sousedních zemích od 60. let 19. století,
 • ucelené řady knižních jízdních řádů české železnice od roku 1915 do současnosti, včetně řady jízdních řádů Německa 1920 až 1944 a vybraných historických zahraničních jízdních řádů,
 • kolekce sbírek věstníků železničních správ, ministerstev, drážních ředitelství od konce 19. století (soukromé železniční společnosti, ředitelství Vídeň, DR, SBB atd.),
 • výroční zprávy drah, MD (FMD), MŽ, ČSD, ČD, soukromých železničních a některých zahraničních společností,
 • jednu z největších sbírek drážních předpisů v ČR, nejstarší pocházejí z roku 1862,
 • ucelené kolekce map včetně map železničních, a to až z poloviny 19. století,
 • řadu ročenek a almanachů sahajících do 80. let 19. století umožňujících hledání předků zaměstnaných na železnici,
 • monografie železničních vozidel českých i většiny středoevropských železničních správ,
 • dopravní, zejména železniční periodika už od 60. let 19. století,
 • právnickou literaturu od poloviny 19. století týkající se železniční dopravy, včetně např. návrhů zákona o drahách, 
 • Opitzův atlas drah Evropy z roku 1920
 • a další ojedinělé publikace, které zpravidla v jiných knihovnách nenajdete.

Pracovníci technické knihovny Českých drah se těší jak na zaměstnance společnosti, tak na čtenáře z řad široké veřejnosti. Podrobnosti o provozu knihovny, otevírací době, kontakty a také elektronický katalog lze získat na internetu na webu knihovny.

Ústřední technická knihovna dopravy se nachází v areálu bývalého depa v Kralupech nad Vltavou v Poděbradově ulici.


Knihovna na fotomapě (kliknutí do náhledu otevře odkaz na zdroj)

Odkazy:

 1. Ústřední technická knihovna dopravy – České dráhy (oficiální web)
 2. Drážní knihovna nabízí tisíce historických svazků - Mělnický deník
 3. Do Kralup za historií železnice Drážní knihovna nabízí desítky tisíc svazků - ČtiDoma.cz
 4. České dráhy zvou do své knihovny — Knihovna plus
 5. Ústřední technická knihovna dopravy se představuje - Čtenář

Úvodní snímek: Budova knihovny v objektu kralupského depa; zdroj: České dráhy

Upravil a ilustrace i odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy