ARRIVA provozuje vlaky bezpečným způsobem

27.2.2020 16:00 Martin Novák Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

ARRIVA provozuje vlaky bezpečným způsobem

Dopravce ARRIVA vlaky prošel v únoru intenzivní dozorovou činností. Státní dozory neprobíhaly jen na „papírovou kontrolu“, ale především se přímo zaměřily na situaci v praxi. Kromě intenzivní dozorové činnosti byly provedeny také průběžné kontroly v prosinci a v lednu. ARRIVA vlaky u nás provozuje část vybraných rychlíkových linek, které objednává Ministerstvo dopravy, a některé osobní vlaky objednávané kraji v Libereckém a Zlínském a částečně Ústeckém kraji.

První státní dozor byl proveden ještě před nástupem nového jízdního řádu platného od 15. prosince 2019. Dne 27. 11. 2019 byl vykonán zaměstnanci Drážního úřadu dozor nad získáním odborné způsobilosti strojvedoucích, na kterém byli přezkušováni čtyři osoby cizí národnosti. Součástí této zkoušky bylo i jazykové přezkoušení z českého jazyka. Dle výsledků bylo prokazatelné, že přítomní držitelé zahraniční licence strojvedoucího neměli problém komunikovat a vést dialog v českém jazyce.

Státní dozory zaměřené na bezpečnost neprokázaly závažná pochybení

Ani další státní dozory, které byly zaměřeny na bezpečné provozování drážní dopravy, neprokázaly žádná závažná pochybení, jež by vedla k odebrání osvědčení o bezpečnosti dopravce. Dopravce nebyl samozřejmě úplně bezchybný, jednalo se však o taková pochybení, která rozhodně neměla žádný vliv na bezpečný provoz.

Opatření

Drobné závady, na které státní dozory poukázaly, musí být odstraněny Arrivou v nejbližších týdnech. Jedná se například o doplnění lékárničky na stanovišti strojvedoucího, aktuální doplnění popisků posledních vykonaných kontrol na skříni vozidla, označení sedadel pro osoby se sníženou schopností pohybu či existence dvojího označení vlastníka vozidla – současného i předchozího. V některých případech chyběly nápisy a označení podle vyhlášky „Dopravní řád drah“.

Během vykonaných státních dozorů nebyla ze strany Drážního úřadu zjištěna situace, která by vedla k nedorozumění mezi strojvedoucími a výpravčími. Tím však není úplně vyloučeno, že se taková situace v minulosti stát mohla. Drážní úřad proto připomíná, že je nutné dodržovat komunikaci mezi provozními zaměstnanci podle stanovených vnitřních předpisů, což znamená, že strojvedoucí, výpravčí a další personál zúčastněných stran musí mezi sebou komunikovat v závazném slovním znění.

Úvodní ilustrační snímek: Prezentační spoj společnosti ARRIVA vlaky (19.10.2013, úsek
Městecko Trnávka – Moravská Třebová) © Pavel Stejskal

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy