Péefkárium 2020

10.1.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Péefkárium 2020

V posledních letech se stalo už jistou tradicí, že každoroční „balíček“ příspěvků na hlavní stránce internetového magazínu VLAKY.NET, spojených s příchodem nového roku, doplňuje přehlídka novoročenek s krátkým komentářem. Letos se toto dílko opozdilo ještě víc, než tomu bylo loni, což způsobily jisté okolnosti převážně objektivní povahy. Tou hlavní bylo rozložení nepracovních dnů v kalendáři, které inspirovalo mnohé „donátory“ novoročních vinšů k čerpání dovolené.

V důsledku toho se v naší redakční poště „péefka“ objevovala velice rozvážným tempem a jejich sezóna vyvrcholila, až se výše zmínění odesilatelé vrátili do pracovního procesu. Nicméně sklizeň obrázkových novoročenek, které nás v této souvislosti zajímají výhradně, letos nebyla zrovna rekordní, alespoň pokud jde o ty zasílané (samozřejmě výhradně elektronickou) poštou. Někteří vinšující se spokojili jen s psaným textem, který sice rovněž pohladil duši, ale oko neuspokojil. Příliš plodný nebyl ani druhý zdroj oněch drobných dílek, tedy internetové stránky rozmanitých organizací. Některé z nich nepopřály zájmovému publiku vůbec, jiné tyto novoroční aktivity přenesly z oficiálního webu na sociální sítě, především na Facebook. Národní osobní železniční dopravci tak učinili, jako by po vzájemné domluvě, oba.


Novoroční obrázek z Facebooku Českých drah

Asi je to moderní trend, protože podobně postupovali i někteří další dopravci či výrobci z oboru drážního průmyslu. Konzervativní zůstali jen železniční národní dopravci nákladní a také některé státní instituce – Drážní inspekce a Drážní úřad. Naproti tomu oba manažeři železniční infrastruktury měli na přelomu letopočtů zjevně jiné starosti, a tak jim čas na tvorbu přání nevybyl – alespoň já jsem žádné nedostal ani nikde ve veřejném prostoru nenašel. Což samozřejmě není kritika, jen konstatování skutečnosti, jak se mi jeví. Jistý útlum v oboru vánočních a novoročních přání jsem ovšem zaregistroval také ve sféře soukromé. I když na druhou stranu existují mezi námi vlakofily i tací, kdož se nejen nespokojili s vinšem slovním, ale těch obrázkových vytvořili a rozeslali několik, v případě našeho rekordmana dokonce pět.


Jedna z novoročenek Vojty Fajkuse

Už v předchozích letech jsem konstatoval, že zasílání klasických novoročních pohlednic, kdysi tak rozšířených, dnes už je jen matnou vzpomínkou. Je proto udivující, kolik firem se ještě snaží na tomto artiklu vydělat. Pokračuje nástup doby elektronické, i když i ten se v čase mění, jak dokumentují výsledky jednoho z našich operátorů. Ale nových podob nabývají i elektronicky šířená obrazová přání, jak na sklonku minulého roku zdokumentoval internetový deník iDNES ve svém tradičním přehledu. Srovnání tvorby vlakofilní pak umožňuje rovněž každoroční expozice novoročenek na našem spřáteleném webu. Co se urodilo u nás, to najdete v připojené galerii. Ať jsou ta obrazová přání kvalitní více či méně, důležité je, aby byla posílána z upřímného srdce. A právě tak i já vám všem vespolek ještě jednou přeji …


… všechno nejlepší v roce 2020! © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. Novoročenka - Wikipedie
  2. Pour féliciter - Wikipédia
  3. redakční pošta VLAKY.NET
  4. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní obrázek: Krásné „péefko“ nám poslal Martin Blaťák

Galéria

Súvisiace odkazy