Nádraží ve Vršovicích má nové koleje a přibude i čtvrté nástupiště

26.11.2019 16:00 PhDr. Zdeněk Zuntych Zdroj: Swietelsky Rail CZ - tisková zpráva

Nádraží ve Vršovicích má nové koleje a přibude i čtvrté nástupiště

Železniční stanice v Praze-Vršovicích bude mít od zítřejšího dne, kdy na nich začne zkušební provoz, k dispozici přes šest kilometrů kolejí číslo 9 až 17 s celkem 27 výhybkami. To umožní plynulejší průjezd vlakových souprav na hlavní nádraží. „Koleje jsou svařené, tím se zvýší komfort cestujících a sníží celkový hluk z provozu,“ říká Róbert Doboš, specialista společnosti Swietelsky Rail CZ, která nádraží rekonstruuje v rámci optimalizace tratě z Hostivaře na hlavní nádraží.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v souvislosti s novým grafikonem do provozu uvede zcela nové čtvrté, ostrovní nástupiště, dlouhé 220 metrů, z nichž je 118 metrů zastřešeno. Vede k němu podchod se schodištěm a bezbariérovou rampou. Na nástupišti a v podchodu je položena velkoformátová žulová dlažba. Současně se zprovozněním nástupiště dojde k napojení kolejiště a výhybek v depu kolejových vozidel a krčské trati do staničních kolejí.

Swietelsky Rail CZ tím na vršovickém nádraží ukončí hlavní stavební práce v letošním roce. Po technologické přestávce se naplno rozběhnou opět v březnu 2020.

„Dané milníky prací se nám díky pravidelným poradám a dobré spolupráci dodavatelů daří plnit. To je základ pro uvedení stavebních objektů a provozních souborů do zkušebního provozu v určených termínech,“ říká Daniel Valla, projektový manažer a zástupce ředitele stavby za Swietelsky Rail CZ. Ta na projektu pracuje spolu s Metrostavem a SMP CZ. Ve sdružení má 40ti procentní podíl a zajišťuje hlavně práce na železničním spodku a svršku.

Několika miliardová stavba už má za sebou více než třetinu objemu prací. „Vedle stanice Vršovice, osobní nádraží, je rozestavěná nová železniční stanice Zahradní Město, nová zastávka Eden a také mosty od Průběžné v Zahradním Městě až po most přes Botič ve Vršovicích. Stavíme i novou napájecí stanici a technologickou budovu v Zahradním Městě a ve Vršovicích.  Je toho hodně, což ale odpovídá velikosti stavby,“ upřesňuje Róbert Doboš.

Obyvatelé Nuslí po dokončení celé rekonstrukce stanice v říjnu 2021 ocení protažení podchodu, který dosud končil u III. nástupiště, až k Bartoškově ulici. Novinkou bude také přístup z nástupišť až do přednádražního prostoru. 

Železniční projekt, jehož realizace začala v červnu 2018 a skončí do října 2021, patří s cenou přesahující 4,4 miliardy korun mezi největší v zemi. Napojí hlavní město na IV. železniční koridor. Jeho investorem je Správa železniční dopravní cesty.

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy