Narodeninová jazda VLAKY.NET a motorákov M 262.004 a M 262.007

4.5.2019 8:00 VLAKY.NET

Narodeninová jazda VLAKY.NET a motorákov M 262.004 a M 262.007

Pozývame vás na pravidelnú narodeninovú jazdu VLAKY.NET, ktorá sa tento rok uskutoční v sobotu 11.mája 2019. Tohtoročná jazda bude dvojnásobne narodeninová, keďže motoráky M 262.004 a M 262.007 oslavujú tento rok okrúhle sedemdesiatiny.

Súprava vlaku bude zložená z motorových vozňov M 262.004 ( našej Fontány ) a M 262.007, o ktorý sa stará bratislavský Klub priateľov histórie železničnej dopravy. Vlak bude vedený po trase motorového rýchlika, ktorý v dávnej minulosti premával po trase z Nových Zámkov cez Nitru, Topoľčany, Chynorany, Trenčín do Brna a bol vedený "dvašesťdvojkami".

Predbežný cestovný poriadok historického vlaku

Dopravňa príchod odchod
Železničné múzeum SR   7:40
Bratislava hl.st. 8:00 8:10
Nové Zámky 9:28 9:35
Šurany 9:46 9:48
Nitra 10:26 10:39
Topoľčany 11:30 11:35
Chynorany 11:47 11:52
Bánovce nad Bebravou 12:09 12:14
Mníchova Lehota 12:39 12:44
Trenčín 13:38 13:48
Trenčianska Teplá 13:59  

 

Dopravňa príchod odchod
Trenčianska Teplá   16:55
Leopoldov 17:52 17:53
Trnava 18:08 18:09
Bratislava hl.st. 18:49 18:55
Železničné múzeum SR 19:15  

Narodeninový vlak po prvýkrát vyrazí ako Osobný vlak už z areálu Železničného múzea SR na Rendezi a na rovnakom mieste aj ukončí svoju jazdu. Medzi Mníchovou Lehotou a Trenčianskou Turnou je naplánovaný traťový fotohalt. Cestujúci, ktorí nebudú chcieť fotografovať, sa môžu občerstviť v neďalekom prameni Dolnanskej kyselky. Po príchode do Trenčianskej Teplej bude súprava vlaku prestavená do rotundy teplanského depa.

Cestovné

Bratislava - Trenčianska Teplá - Bratislava   20 €
Bratislava - Trenčianska Teplá                         15 €
úsekové cestovné ( 2 dopravne )                       5 €
úsekové cestovné ( viac dopravní )                10 €
deti do 12 rokov                                         50% zľava

Cestovné lístky sa predávajú vo / pri vlaku. Na vlak neplatia žiadne preukazy a zľavy iných dopravcov, taktiež sa na vlak nevzťahuje bezplatná preprava. Nástup do vlaku je možný do vyčerpania kapacity vlaku.

Povinnosti a práva cestujúcich  na tejto jazde sa riadia v súlade s Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

Za podporu pri organizovaní tohto podujatia ďakujeme:


Zmena programu z organizačných dôvodov vyhradená. Akcia sa koná za každého počasia. Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok.Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na jazde a vystupovanie / nastupovanie z / do vlaku mimo nástupištia výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri zastaveniach z dopravných dôvodov vás prosíme, aby ste nevystupovali z vlaku.

Tešíme sa vás priatelia na našej spoločnej jazde.

Súvisiace trate

  • ŽSR-130: Bratislava - Štúrovo - Szob (HU); Palárikovo - Šurany
  • ŽSR-140: Nové Zámky - Prievidza
  • ŽSR-143: Trenčín - Chynorany

Súvisiace odkazy