Naše téma: Jména linek ČD

15.10.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Jména linek ČD

V Jízdním řádu 2019 nahradí na mnoha dalších tratích jednotné pojmenování linek dosavadní různá pojmenování jednotlivých spojů. Společné pojmenování všech nebo většiny vlaků na jedné lince rozšířily České dráhy na více relací na konci loňského roku.

Tento způsob označení linek a většiny vlaků vedle číselného údaje usnadňuje cestujícím orientaci při vyhledání spojení v jízdních řádech i samotného spoje na stanici.

 

 

Tak začíná tisková zpráva ČD ze dne 4. října 2018 a pokračuje: „Roční provoz některých linek a vlaků s novým jednotným označením se nám osvědčil. Ověřili jsme si, že zákazníkům pomáhá v orientaci v jízdních řádech i na stanicích při nástupu do samotné soupravy. Cestující si také zvykají na jednotnou kvalitu, která je se jménem konkrétní linky, tedy vlastně našeho produktu, spojena a na trati, kde je zavedeno více spojů, vyhledávají svůj spoj právě podle jednotného pojmenování,“ vysvětluje důvody dalšího rozšíření jednotných názvů linek Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod. Zní to sice logicky, nicméně jednoduché praktické ověření tohoto na první pohled přínosného systému naznačuje jeho nepřehlédnutelné úskalí v podobě možnosti matení cestující veřejnosti.


Poslední verze návrhu jízdního řádu 2019 obsahuje klasická jména vlaků; zdroj: SŽDC

Ale nejprve „metodická“ poznámka: Člověk by čekal, že když už si náš národní dopravce dá takovou práci s pojmenováním jednotlivých linek, výsledek té snahy také příslušným způsobem zapracuje do svého webu, aby s ním zákazníci mohli pracovat. Avšak nějaký seznam jednotlivých byste na portálu ČD hledali marně. Máte ovšem možnost využít vyhledávače, který je na hlavní stránce umístěn vpravo nahoře. A takto můžeme přejít k výše změněnému ověření. Zvolme třeba linku s názvem Slovácký expres. Systém nám nabídne celkem 14 spojů, jejichž trasy asi leckoho překvapí. Najdeme mezi nimi relace Praha-Smíchov - Luhačovice (a zpět), Praha hl.n. - Luhačovice (a zpět), Hradec Králové hl.n. - Luhačovice (jen tam), Olomouc hl.n. - Luhačovice (a zpět), Praha-Smíchov - Staré Město u Uh.Hrad. (a zpět) a Praha-Smíchov - Veselí n.Moravou (a zpět).


Nepárový spoj Hradec Králové hl.n. – Luhačovice ještě jako „Buchlov“ ve výchozí
stanici (18.6.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Podobné záludnosti najdete i v případě, že si vyhledáte spoje s názvem Jižní expres. Přesto jsou manažeři Českých drah přesvědčeni o tom, že tento způsob významně napomáhá cestujícím orientovat se v přibývajících spojích jednotného vzhledu jedoucích tímž směrem. Cestující při tak hustém provozu, jednotných soupravách a službách přestávají rozlišovat jednotlivé vlaky po jménech. Ta měla smysl v dobách, kdy jezdilo na většině tratí jen několik málo rychlíků nebo expresů za celý den. Jistě by se dalo diskutovat o tom, nakolik jsou uváděné argumenty podloženy empirickými fakty a zda se většina cestujících skutečně orientuje podle jmen vlaků či nově linek. Tak či onak, náš národní železniční dopravce se rozhodl přejít od prvního způsobu k druhému, a to bez ohledu na reálnou hrozbu, že právě pojmenované linky bude v budoucnu provozovat kdosi jiný..


„SC Pendolino“ nebo „SC Pendolino Košičan“? (11.10.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V Jízdním řádu 2019 bude pojmenováno celkem 609 dálkových vlaků 62 různými pojmenováními. Další názvy ponesou některé regionální vlaky, hlavně spěšné. Společná pojmenování vlaků a tedy linek byla volena tak, aby usnadnila cestujícím orientaci v jízdních řádech a trasách vlaků. Vybrána jsou jména podle dominantních prvků souvisejících s trasou vlaků, např. podle řek nebo významných míst. Zachována jsou i některá tradiční pojmenování, nebo je využita možnost odlišit spoje, které mají například odlišný typ soupravy nebo jinou výchozí a cílovou stanici než většina vlaků linky, se kterou je jejich provoz spojen. I nadále zůstávají některé historické nebo komerční názvy vlaků. Takovými příklady jsou třeba názvy vlaků Metropolitan Slovenská strela, Hungaria, Porta Bohemica, Budvar nebo Zlínský expres. Seznam linek a jejich pojmenování najdete na konci tiskové zprávy


Budoucí „Ještěd“, jemuž v Pardubicích nepřestanou říkat „Liberečák“ a v Liberci
„Pardubák“ (11.10.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

O problematice jmen vlaků (a následně i linek) jsme v našem magazínu už několikrát psali (viz níže Súvisiace odkazy) a tudíž se tu o této problematice rovněž diskutovalo. Stejně jako se průběžně děje také v příslušné sekci našeho Fóra. Na dané téma lze pochopitelně nahlížet všelijak, třeba i z pohledu nostalgického. My bychom se však měli soustředit na aktuální dění a jeho význam. Třeba v těchto diskusních okruzích:

Jak se primárně orientujete při hledání určitého vlaku v jízdním řádu, podle jména, čísla nebo časových údajů?

Připadá vám popisovaná změna značení spojů ČD potřebná a přinášející cestující veřejnosti deklarovaný efekt?

Nemyslíte si, že jména linek ČD, které ve skutečnosti nemají jednotnou trasu, mohou být pro cestující matoucí?

Úvodní snímek: 23.11.2016 dorazil do Českých Budějovic první (prezentační) „Jižní expres“ © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy