Nejkratší reportáž z nejdelšího tunelu

23.9.2018 8:00 Jiří Řechka

Nejkratší reportáž z nejdelšího tunelu

V pátek 21. 9. ve 13 hodin navštíví premiér Andrej Babiš společně s ministrem dopravy Danem Ťokem stavbu nejdelšího železničního tunelu v České republice. Za přítomnosti generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody a generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta si prohlédnou část tubusu ejpovického tunelu. Následovat bude vyjádření pro média.

 

 

 

Toto sdělení bylo hlavním obsahem pozvánky, která přišla do redakce magazínu VLAKY.NET a posléze skončila v mé e-mailové schránce, aby mne přiměla k cestě na místo dění, ačkoliv se mi to zrovna moc nehodilo. Ale co bych neudělal pro naše čtenáře. Navíc tu unikátní stavbu sleduji už od jejího počátku, takže jsem byl rád, že ji mohu navštívit ve finální fázi. Když jsem se dostavil s patřičným předstihem ke kyšickému vjezdu do tunelu, byl jsem vybaven nezbytnými ochrannými pomůckami a spolu s ostatními zástupci médií čekal na zahájení oficialit.


Tunelové portály se chystají na „státní návštěvu“ © Jiří Řechka

Toho se zhostila tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, která po přivítání hostů předala slovo předsedovi vlády, který krátce zdůraznil význam této stavby pro zrychlení železniční dopravy. Vyjádřil uspokojení, že 15. listopadu začnou tímto tunelem jezdit vlaky, a zdůraznil, že se chystají další neméně významné železniční stavby, z nichž zmínil ještě delší a také dražší tunel na plánované nové trati spojující Prahu a Drážďany, jehož podstatná část je naštěstí věcí německé strany. Je důležité dohnat zpoždění, které má Česká republika ve výstavbě vysokorychlostních tratí.


Premiér Babiš mluví, ministr Ťok se k tomu chystá © Jiří Řechka

Dalším řečníkem byl ministr dopravy. Také on podtrhl nezbytnost dohnat zpoždění při výstavbě vysokorychlostních tratí, které má naše republika za vyspělejšími státy Evropy. Jménem investora stavby poté promluvil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak řekl, je rád, že to, o čem se dříve mluvilo, je dnes realitou, je tu část VRT. V roce 2019 se na ní má zkoušet provoz při dvousetkilometrové rychlosti. Popřál všem, aby se dařilo při další výstavbě. Za zhotovitele stavby promluvil generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát, který krátce informoval o technologii výstavby tunelu.


Premiér v tunelu © Jiří Řechka

Po těchto poměrně krátkých oficialitách se všichni přítomní novináři i hosté vydali na krátkou prohlídku levého tubusu tunelu. Její trasa byla ukončena u první propojovací chodby mezi oběma tubusy. Po návratu k portálu dostali novináři prostor na otázky předsedovi vlády, který poté odjel a dotazy byly směřovány na další přítomné představitele stavbou dotčených složek. Dotazů bylo hodně, takže se na všechny nedostalo. A tím moje reportáž končí, více se dovíte z příslušné tiskové zprávy a ze zvukového záznamu. Informace obecnější pak najdete pod níže uvedenými odkazy,


Kolej je už položena, trakční vedení zatím chybí © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Tunel Ejpovice – Wikipedie

  2. Tunel Ejpovice – Železniční koridory

  3. Modernizace trati Rokycany - Plzeň • Metrostav

  4. Výstavba Ejpovického tunelu finišuje, první vlak projede jižním tubusem už za dva měsíce – tisková zpráva (formát PDF)

  5. Zvukový záznam projevů při předmětné akci (formát MP3, 8,29 MB)

  6. Za dva měsíce projede nejdelším tunelem v zemi první vlak - iDNES.cz

  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

    Úvodní snímek: Nevšední ruch u portálů tunelu Ejpovice © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlínský

Galéria

Súvisiace odkazy