Ejpovický tunel sa otvoril verejnosti

12.9.2016 18:00 Peter Bado

Ejpovický tunel sa otvoril verejnosti

Tunely predstavujú špecifické stavebné diela, ktoré okrem iných sú charakteristické i tým, že obyčajný smrteľník nemá možnosť priamo sledovať napredovanie ich výstavby. A tak, okrem exkurzií venovaných pomerne úzkej skupine ľudí, sú vďačnou príležitosťou nahliadnuť do zemských útrob dní otvorených dverí. Tak tomu bolo i v sobotu 10. septembra, kedy sa bolo možné prejsť južným Ejpovickým tunelom.

 

 

 

 

O začatí prác na tejto dôležitej časti spojnice medzi Prahou a Plzňou už bola na stránkach nášho magazínu zmienka a keďže táto stavba je i mediálne sledovaná, záujemca o podrobné informácie k nej isto nájde dostatok informácií, ktoré nie je potrebné na tomto mieste dopodrobna opakovať. Za všetky len základné. Dĺžka južného tunelu je 4 110 m, jeho profil 76 m2, priemerná rýchlosť razenia bola 25 mm/min a priemerný postup stroja činil 8,32 m/deň. Maximálny denný postup raziaceho štítu dosiahol 36 m a celkovo bolo vyťažených viac ako 310 000 m3 horniny.


Tunely Ejpovice na propagačnom materiáli firmy Metrostav

Prerazenie južného tunela trvalo približne rok a štyri mesiace, 7. júna tohto roku sa raziaci štít vynoril na denné svetlo. Štítová časť bola rozobraná a autami prevezená k ejpovickým portálom, záves bol pretiahnutý späť tunelovou rúrou. Pred začiatkom razenia severného tunela bol raziaci štít zmontovaný a zrepasovaný. Moment, kedy sa dá južným tunelom bezpečne pešo prejsť a súčasne je možné vidieť raziaci štít „Viktorie“ v plnej kráse bol vhodne zvolený na prezentáciu. Zabezpečená bola bezplatná autobusová doprava na začiatok tunela i od jeho konca. A keďže je lepšie raz vidieť ako trikrát čítať, verím, že príjemnú atmosféru dňa zachytili fotky...


Miesto budúcich portálov z ejpovickej strany, 10. 9. 2016 © Peter Bado

Zdroje a odkazy:

  1. propagačné materiály firmy Metrostav
  2. Tunel Ejpovice – Wikipedie
  3. Metrostav - Tunely Ejpovice
  4. Tunel Ejpovice – Železniční koridory

Úvodná snímka: Prvý z dvoch sociálnych záchytných bodov © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy