Z archivu Drážní inspekce: Moravičany - Mohelnice 13.9.2008

13.9.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Drážní inspekce

Z archivu Drážní inspekce: Moravičany - Mohelnice 13.9.2008

Dnes je tomu právě deset let od železniční nehody, při níž zcela zbytečně vyhasl jeden lidský život a vznikly nemalé materiální škody. Mezi Moravičany a Mohelnicí se v noci na sobotu srazily dva nákladní vlaky. Strojvůdce jednoho z nich zemřel. Jeden vlak narazil zezadu do druhého a vykolejil. Mrtvého muže se podařilo vyprostit až v sobotu odpoledne, asi 13 hodin po nehodě.   AKTUALIZACE GALERIE  

 

 

 

Tak začíná už do finální podoby aktualizovaná zpráva, jak se uchovala v jednom internetovém deníku. Odkaz na ni se objevil na začátku výměny názorů, kterou tato událost rozvířila v diskusním fóru našeho internetového magazínu. Nicméně úplně prvním impulsem k ní byla tamtéž odkazovaná neoficiální zvěst v diskusi na spřáteleném webu: Ráno okolo 2:20 došlo k najetí vlaku 54053 na konec vlaku 66161 strojvedoucí z 54053 mrtev. Vlak 54053 dle některých zdrojů Pošta Malešice - Ostrava 362 165 -3 a 66161 uhlí do Olomouce 2000t a 163 014 -4, psalo se v ní. Během dne pak zpráv o nehodě a likvidaci jejích následků přibývalo na internetových stránkách specializovaných i obecných, přičemž nemalou roli hrál fakt, že mimořádná událost zastavila provoz na hlavním tahu, což se dotklo nemalého počtu cestujících.


Vlaky odstavené v Července © bart; zdroj: www.k-report.net

Děj objasní zpráva Drážní inspekce: Ke vzniku MU došlo dne 13. září 2008 ve 02:21:59 hod., na dráze železniční, kategorie celostátní Přerov – Česká Třebová (trať 309), mezi žst. Moravičany – Mohelnice, traťová kolej č. 1, km 54,397, v katastrálním území Moravičany (…). Traťový úsek Mohelnice – Moravičany je tvořen jedním traťovým oddílem a v obou traťových kolejích je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením (dále jen TZZ) 3. kategorie […] oboustranným trojznakým autoblokem typu AB. TZZ v traťové koleji č. 1 bylo v souladu s Rozkazem o výluce zabezpečovacího zařízení (…) č. 14N32, etapa B1, dne 08. 09. 2008 v 08:05 hod. vypnuto z činnosti a v souvislosti s touto skutečností byla provozovatelem dráhy provedena úprava vazby staničního zabezpečovacího zařízení (…) a TZZ v traťové koleji č. 1 Mohelnice – Moravičany.


Plánek místa mimořádné události © Drážní inspekce

TZZ v traťové koleji č. 2 typu ABE-1 bylo v době vzniku MU aktivní, tzn. v provozuschopném stavu, a na zařízení nebyla žádná porucha. V pořádku byla také SZZ obou dotčených železničních stanic. Za této situace mířily do zmíněného úseku dva vlaky nákladní dopravy – průběžný nákladní vlak (Pn) 66161 a expresní nákladní vlak (Nex) 54053, s předvídanými odjezdy ze stanice Lukavice na Moravě v 01:56 a 02:19 hod. Zatímco výpravčí žst. Lukavice na Moravě tyto časy svému mohelnickému kolegovi řádně telefonicky ohlásil, on sám první vlak výpravčímu žst. Moravičany nenabídl a přesto pro Pn 66161 nechal volnou vlakovou cestu. Vlak tedy projel mohelnickou stanicí a poté zastavil před vjezdovým návěstidlem žst. Moravičany, aniž o tom tamní dispoziční výpravčí věděl, a proto nabídku vlaku Nex 54053 přijal,


Železniční stanice Moravičany během přestavby (22.3.2008)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Venkovní výpravčí žst. Moravičany dal z pověření dispozičního výpravčího souhlas k jízdě vlaku Nex 54053 do mezistaničního oddílu mezi žst. Mohelnice a Moravičany po traťové koleji č. 1 přijetím. Po tomto úkonu provedl výpravčí žst. Mohelnice přípravu vlakové cesty a následně postavil vlakovou cestu ze staniční koleje č. 1 na traťovou kolej č. 1 mezistaničního oddílu Mohelnice – Moravičany. Vlak Nex 54053 projel žst. Mohelnice ve 02:21:34 hod. a následně vjel do mezistaničního oddílu Mohelnice – Moravičany obsazeného vlakem Pn 66161, kde ve 02:21:59 hod., v km 54,397, narazil do konce stojícího vlaku Pn 66161, popisuje události už zmíněná zpráva Drážní inspekce. Následkem srážky vlaků Nex 54053 a Pn 66161 bylo hnací drážní vozidlo (dále jen HDV) vlaku Nex 54053 vykolejeno první nápravou ve směru jízdy vpravo.


Poničená a vykolejená lokomotiva 362.165-3 © Drážní inspekce

Čelo HDV se nacházelo v km 54,410,1, tj. 13,1 m za místem vzniku MU, zaklíněno do hloubky 0,9 m do zadní části vozové skříně návěstního vozu vlaku Pn 66161. Dynamikou nehodového děje dále bylo deformováno čelo HDV, včetně stanoviště strojvedoucího 1, až po úroveň dveří skříně elektroniky. Dále byly poškozeny 3 ze 4 tažených drážních vozidel (dále jen TDV) vlaku Nex 54053, které byly loženy poštovními zásilkami, přičemž TDV řazené jako 1. za HDV bylo vykolejeno všemi nápravami. Vlak Pn 66161 byl nárazem posunut o 5 m. Poškozeno bylo 6 z 32 TDV vlaku, ložených hnědouhelným substrátem. Poslední dvě TDV vlaku Pn 66161 (řazené jako 31. a 32. TDV za HDV) následkem MU vykolejily – 31. TDV dvěma nápravami podvozku „a“ (2. podvozek ve směru jízdy) a 32. TDV všemi nápravami.


Vykolejené vozy vlaku Pn 66161 © Drážní inspekce

Zpráva Drážní inspekce pak pokračuje obecně nepříliš známou skutečností, že následky srážky uvedených dvou vlaků mohly bát ještě mnohem horší, protože vykolejenými vozy byl ohrožen i spoj další: Obě TDV v konečném postavení po MU zasahovala do průjezdného průřez sousední traťové koleje č. 2. TDV byla rozsáhle deformována a vzájemně do sebe zaklíněna. Bezprostředně po srážce vlaků Nex 54053 a Pn 66161 spatřil strojvedoucí vlaku Pn 66161 protijedoucí vlak Pn 60398, jedoucí po sousední koleji. Pro odvrácení ohrožení se rozhodl protijedoucí vlak zastavit návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“. Strojvedoucí vlaku Pn 60398 na tento pokyn reagoval použitím rychločinného brzdění a s vlakem před vzniklou překážkou na dopravní cestě zastavil. Díky rychlé reakci obou strojvedoucích k další nehodě nedošlo.


Poškozené vozy vlaku Pn 66161 © bart; zdroj: www.k-report.net

Zajímavé je, že nehodu příslušným složkám neoznámil žádný pracovník drah, ale zaměstnanec CZ LOKO Česká Třebová, který jel jako doprovod na lokomotivě T448P-084, přepravované do opravy v soupravě zmíněného vlaku Pn 60398. Ale obraťme svou pozornost ke způsobeným škodám. Tou největší a nenahraditelnou je pochopitelně úmrtí strojvedoucího vlaku Nex 54053, který ve zcela zdemolované kabině lokomotivy 362.165-3 neměl šanci přežít. Materiální škody byly pak vyčísleny takto: přepravované věci 22.165,- Kč (Nex 54053, poštovní zásilky) a 63.367,- Kč (Pn 66161, uhlí), vozidla 10.630.598,- Kč (Nex 54053) a 287.111,- Kč (Pn 66161) a konečně dopravní cesta 662.420,82 Kč. Kromě nich nepochybně vznikly i sekundární škody z přerušení dopravy a odstraňování následků mimořádné události.


Odstraňování následků mimořádné události © bart; zdroj: www.k-report.net

Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě dospěla ke stanovení těchto příčin mimořádné události: Bezprostřední příčinou MU bylo dovolení odjezdu vlaku Nex 54053 do prostorového oddílu obsazeného stojícím vlakem Pn 66161. Faktor, který přispěl k bezprostřední příčině MU zcela zásadním způsobem bylo bezdůvodné postavení vlakové cesty v žst. Mohelnice pro imaginární vlak v době, kdy výpravčím žst. Lukavice na Moravě nebyl dán výpravčímu žst. Mohelnice předvídaný odjezd žádného vlaku lichého směru a výpravčí žst. Mohelnice nepožádal formou nabídky výpravčího žst. Moravičany o souhlas k jízdě do prostorového oddílu Mohelnice – Moravičany a tudíž se jednalo o postavení vlakové cesty a dovolení jízdy imaginárního vlaku bez souhlasu výpravčího sousední žst.


Mohelnická výpravní budova (29.10.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vjezdovým návěstidlem 1S žst. Mohelnice byla indikována návěst „Volno“ a na odjezdovém návěstidle S1 byla indikována návěst „Výstraha“. Těmito návěstními znaky hlavních návěstidel se o cca 22 min. později řídil strojvedoucí vlaku Pn 66161, který vjel do mezistaničního oddílu Mohelnice – Moravičany, aniž by výpravčí žst. Moravičany o jeho jízdě věděl. Dalším faktorem, který přispěl k bezprostřední příčině MU, bylo neupozornění výpravčího žst. Moravičany strojvedoucím o vlaku Pn 66161 stojícím u vjezdového návěstidla 1S žst. Moravičany. O něco dál najdeme vyjádření ještě hutnější: Zásadní příčinou MU bylo nedodržení technologických postupů provozovatele dráhy při zabezpečení jízd vlaků spočívající v nezabezpečení jízdy vlaku Pn 66161 nabídkou a přijetím.


Opravená 362.165-3 slouží v osobní dopravě (3.4.2010, Přerov)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Z toho všeho víceméně jednoznačně vyplývá, že jediným viníkem mimořádné události je výpravčí železniční stanice Mohelnice, který ostatně, jak je ze záznamu jeho výslechu patrné, své počínání nedokázal vysvětlit. Byl ostatně také následně postaven mimo službu a policií vyšetřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Jak ta kauza dopadla, to se mi bohužel na internetu vyhledat nepodařilo, takže budu vděčný každému, kdo tento bod doplní v diskusi. A v ní najdete jistě také prostor k tomu, abyste vyjádřili svůj názor na tuto nehodu, která bohužel není ojedinělá. Na sám závěr ještě dodávám, že k této události s neznámých důvodů nevydala obvyklou tiskovou zprávu s fotografiemi z jejího místa, takže jsem je musel hledat (a také nakonec našel) jinde.


Koleje k moravičanskému zhlaví žst. Mohelnice (29.10.2008)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. Drážní inspekce – Wikipedie
  2. Drážní inspekce – oficiální web
  3. Tragická nehoda u Moravičan na SPŽ
  4. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události č.j. 6-2980/2008/DI (formát PDF)
  5. Železniční trať Česká Třebová – Přerov – Bohumín – Wikipedie
  6. Moravičany – Wikipedie
  7. Plán železniční stanice Moravičany z doby před rekonstrukcí (formát XLS)
  8. Mohelnice – Wikipedie
  9. Plán železniční stanice Mohelnice z doby před rekonstrukcí (formát XLS)
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 13.09.2008 – úsek Moravičany - Mohelnice: následek srážky Nex 54053 a Pn 66161
© Drážní inspekce

Galéria

Súvisiace odkazy