Naše téma: Co se v mládí naučíš ...

23.7.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Co se v mládí naučíš ...

Velká komunikační kampaň Českých drah zaměřená na mladší zákazníky vzbudila v posledních měsících na české youtubové scéně značný ohlas. Do soutěžně laděného souboje videí se podařilo zapojit jedny z nejsledovanějších českých youtuberů. Celý projekt vyvrcholil na konci června finálovým vyhlášením vítězů, které se konalo stylově v prostorách Fantovy budovy …

… na pražském hlavním nádraží za účasti nejznámějších youtuberů a předsedy představenstva ČD Pavla Krtka. Vítězem se stal tým Kovyho.

 


Tak začíná nedávná tisková zpráva Českých drah k jejich projektu, jenž má také vlastní internetovou stránku. I když jsme této aktivitě nevěnovali pozornost na hlavní stránce magazínu VLAKY.NET, sledujeme ji v sekci Krátke dopravné správy. Tam jsme přinesli zvěst o prvním Youtuberském vlaku i informaci o startu projektu Vlak’n’roll. České dráhy chtějí oslovit mladší zákazníky, proto se po pečlivé přípravě rozhodly oslovit zamýšlené publikum skrze osobnosti, které mají k oslovované skupině lidí nejblíže – youtubery. Je nezpochybnitelné, že statisícové dosahy osobností, jako jsou MenT, Kovy, Anna Šulcová nebo Bára Votíková, a osobní pouto, které mají ke svým fanouškům, a ostatně i fanoušci k nim, jsou jednou z nejpřímějších a nejefektivnějších cest, jak pracovat s mladými lidmi, uvádí mimo jiné druhý ze zmíněných zdrojů.


Šéf Českých drah při vyhlášení vítězů projektu „Vlak’n’roll“ (29.6.2018, Praha hl.n.)
© České dráhy

Náš národní dopravce se už dříve snažil využít youtuberů při svém marketingovém tažení, ale původně jen v reklamě, stejně jako jiné firmy. Nový způsob jejich zapojení je „chronologickým“ pokračováním péče, kterou České dráhy dlouhodobě věnují malým i větším dětem coby svým budoucím zákazníkům a možná i zaměstnancům. Různé více či méně na nejmladší generaci  cílené aktivity ve vlacích a kolem nich mají jejím příslušníkům nejen zpříjemnit cestování a zabavit je, ale současně v nich „nenápadně“ vypěstovat kladný vztah k železnici a službám na ní poskytovaným. Můžeme si připomenout například Cyklohráček či dětská kina a herní prvky ve vlacích vyšší kvality, časopis Můj vláček a dětské stránky magazínu ČD pro vás nebo Elfíkův web. A také množství soutěží, které tato „dětská média“  svým konzumentům nabízejí.


Interiér dětského vozu „Cyklohráčku“ (21.4.2016, Praha Masarykovo n.) © Jiří Řechka

Na děti České dráhy pochopitelně nezapomínají ani při svých pravidelných či příležitostných zábavných akcích pro veřejnost, od každoročních mohutných oslav Dne železnice až po nostalgické jízdy na kterési zapadlé lokálce. I když je pro děti jízda vlakem mnohdy zážitkem sama o sobě, táhne-li ten vlak parní či jiná nezvyklá mašinka, cestování se jim líbí o to více. Je samozřejmé, že v raném věku jsou dítka v tomto směru odkázána na dobré vůli rodičů či prarodičů, ale zdá se (alespoň podle účasti na nostalgických akcích), že mezigenerační předávání kladného vztahu k železnici u nás zatím ještě funguje celkem dobře. Nicméně bez patřičných podnětů ze strany Českých drah (a samozřejmě také četných dalších pořadatelů) by se dále rozvíjelo jen nevalně. Sama dětem jaksi záhadně vrozená přitažlivost „mašinek“ by nestačila.


Děti vždy přitahující atrakce na kolejích (10.9.1206, Rokytnice v O.h.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Ve světle uvedených skutečností I myšlenek se jeví projekt Vlak’n’roll jako logické, na mládež už starší zaměřené pokračování výchovy nových příznivců železnice obecně a zákazníků ČD zvláště. Nicméně vyvstává otázka, nakolik jsou příslušníci cílové generace opravdu zasažitelní právě tímto způsobem. Jistě, fenomén youtuberů je v jejích volnočasových aktivitách zastoupen nemalou měrou, ale bylo by zajímavé zjistit, do jaké míry konkuruje jiným obdobným zábavám, třeba hraní počítačových her či neméně virtuálnímu bytí na sociálních sítích. Lze také oprávněně předpokládat, že se mezi dnešní mládeží najde nemálo jedinců, kteří svůj volný čas netráví u počítače či obdobných zařízení, ale mají zájmy docela jiné. Někomu se zkrátka může zdát, že poslední výchovná snaha ČD svůj cíl zasáhne jen omezeně. 


Společný snímek vítězů projektu „Vlak’n’roll“ (29.6.2018, Praha hl.n.) © České dráhy

K tomu a dalším aspektům dnešního tématu by se však měli vyjádřit naši čtenáři v následující diskusi. K jejímu rozjezdu nabízíme tyto (jako vždy zcela nepovinné) okruhy otázek:

Platí podle vašich zkušeností přísloví Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš také o vztahu k železnici?

Jaký předpokládáte výsledek snahy  Českých drah ovlivnit mládež ve svůj prospěch prostřednictvím youtuberů?

Je možné, aby si železniční dopravce „vychoval“ nové cestující od raného mládí, a jak jinak si je může zajistit?

Úvodní snímek: První cesta vlakem (30.11.2017, Pardubice - Praha) © Bc. Milan Zlinský

Súvisiace odkazy