Výluka na trati č. 191

17.6.2015 8:00 Ondrej Krajňák

Výluka na trati č. 191

Všetko sa to začalo správou vlakyneťáckej pošty, ktorou mi milloss (Ing. Miloš Šefčík) 24.4.2015 oznámil, že na trati č. 191 v úseku Trebišov - Bánovce nad Ondavou (ďalej už len Bánovce) bude v dňoch 11.5. až 29.5. nepretržitá výluka, takže po trati č. 192 Trebišov - Sečovce - Vranov nad Topľou (ďalej už len Vranov) - Strážske budú premávať odklonené nákladné vlaky, čo je udalosť nie každodenná, preto aj hodná zaznamenania.

 

 

 


Navrhol mi, že keďže to mám ako sa vraví pod nosom, aby som niečo z toho zdokumentoval. Trať č. 192 už od roku 2003 neslúži osobnej doprave. Občas sem zavíta manipulák. Preto ma to celkom aj zaujalo. Nedával som si žiadne ciele, spoliehal som sa viac menej len na náhody. Ak budem mať možnosť, pôjdem, nafotím. Na to, aby som mohol fotiť odklonené vlaky, potrebujem informácie o ich jazdách. Milloss mi poslal zopár dokumentov, medzi nimi aj cestovný poriadok vlakov. A informácie mi posielal aj cez telefón. Niečo mi poslal aj Igi (Ing. Igor Molnár). Informácie o pohybe vlakov mi podával priamo v teréne Kk-68 (Ing. Kamil Kočiško).

Každý deň som na trati nemohol byť. Mám aj rodinu a iné povinnosti, záujmy, a aj zdravotné problémy. Rozhodol som sa zachytiť nie len odklonené vlaky, ale aj niečo priamo na výluke. Pozrieť si postup prác, či prácu strojov. Zaujíma ma to. Hlavne univerzálny stroj SUM 1000 CS, ktorý má tiež pracovať na výluke. V dokumentoch sa píše, že sa jedná o komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku v km 24,707 - 20,737 o dĺžke 3970 m, sanáciu železničného spodku v km 20,737 - 21,880 v dĺžke 1143 m, rekonštrukciu priecestí v km 21,194 a 21,772 a obnovu hydroizolácie na mostoch v km 20,849, 21,216, 21,558, 22,858.

Toto sa bude robiť v úseku Trebišov - výhybňa Hrinište. V úseku výhybňa Hrinište - Bánovce nad Ondavou sa bude robiť smerová a výšková úprava geometrickej polohy koľaje, odstraňovanie defektoskopických chýb, odstraňovanie anomálií v bezstykovej koľaji, výrub krovia v celom úseku, strojné čistenie koľajového lôžka za hlavami podvalov a úprava banketov. Je to len stručný popis hlavných a zásadných cieľov výluky. Nechcem tu detailne rozpisovať technologický postup. Beztak všetko nebudem vidieť a dokumentovať. Chcel by som aspoň niektoré zaujímavé práce nafotiť.


09.05.2015 - Trebišov: Informačná tabuľa © Ondrej Krajňák

Reportáž píšem tak, ako som postupne jednotlivé svoje výjazdy k sledovaným úsekom absolvoval. Mohol som svoje dielo rozdeliť na časti o výluke a časti o odklonených vlakoch, ale počas mojich výletov k výlukovým miestam som zachytil aj život na vedľajšej širokorozchodnej trati, takže by to bolo dosť pomiešané. Širokorozchodná trať vychádza zo stanice Trebišov súbežne s traťou č. 191. Až za výhybňou Hrinište sa rozchádzajú. Trať č. 191 pokračuje priamo k Bánovciam, širokorozchodná trať sa stáča doprava k Veľkým Kapušanom. A na tejto trati vládol aj počas výluky čulý ruch. Širokorozchodné vlaky premávali bez obmedzenia.

Už 9.5.2015, dva dni pred začiatkom výluky, som sa vybral do Trebišova na stanicu. Bol som zvedavý, či už neprišli nejaké stroje na výluku. Na stanici bol kľud, žiaden pohyb, ale zaujali ma vozne naložené koľajovými pásmi. Keď som prišiel bližšie k týmto vozňom, bol som z nich trochu vykulený. Koľajnice naložené cez sedem vozňov, a to bez oplenov, dokonca pevne pripútané k podlahám vozňov, som ešte nevidel. Kedysi za mojich čias sa prepravovali koľajnice oveľa kratšie a to ešte museli byť naložené na oplenových vozňoch. Takže pre mňa, starého prepraváka, veľmi zaujímavý obrázok.

Koľajnice boli dlhé 120 metrov. Naložené na valčekoch poschodovo nad sebou. Dve skupiny po sedem vozňov dotiahla poľská dvojička ET 41-169 z Poľska cez hraničný prechod Český Těšín. Chcel by som vidieť túto súpravu vozňov, ako sa jej náklad ohýba v oblúkoch a na vrcholoch stúpania, ktorý je napríklad na Slančíku. Prešiel som sa po stanici. Nové informačné tabule už poskytovali informácie o pripravovanej výluke. Odfotil som odstavené berty 752 018-2 a 752 023-2. V šturci stáli dva „nové“ okuliarniky 757 002-1 a 757 011-2. Stanica ožila prechodom ťažkého nákladného vlaku po širokorozchodnej trati.


09.05.2015 - Trebišov: Vlak po ŠRT, na čele 125 824-3/823-5 a 125 831-8/32-6
© Ondrej Krajňák

Vpredu boli rušne 125 824-3/823-5 a 125 831-8/832-6, vzadu na postrku týmto štyrom mašinám pomáhala dvojička 125 843-3/844-1. Postrkový rušeň sa na tieto vlaky nasadzuje na neďalekej výhybni Trebišov ŠRT. Na vrchole stúpania Slanského pohoria vo výhybni Slančík vlak zastaví, postrkový rušeň sa odvesí a vráti sa do Trebišova na svoju základňu. O 15.27 došiel motorový osobný vlak 8910 z Humenného, ktorý tu jazdu končí, nakoľko je sobota. V pracovné dni a v nedeľu pokračuje až do Michalian. O 15.34 došiel z Košíc REX 905 Starina s peršingom 163 107-6 na čele. Pôvodný náter tohto rušňa sa mi páči. Vyčkal som na výmenu rušňov.

Na jeho miesto nastúpil okuliarnik 757 011-2. Medzi tou výmenou rušňov došiel z Michalian pantograf 460 044-1 ako vlak 8939, ktorý o 16.17 odíde späť do Michalian ako vlak 8944. Odfotil som ešte pantograf z opačnej strany a pobral som sa domov. Tak sa môj prvý výjazd kvôli výluke skončil. Nadišiel deň D a ja som sa vybral do Trebišova, aby som bol pri tom, keď nadíde hodina H. Na stanicu som došiel už pred siedmou. Žiadny zvláštny ruch som nevidel. Pred stanicou jeden chlapík dával pozor, aby žiadne auto nezaparkovalo v priestore pred staničnou budovou. Priestor bol síce označený dopravnou značkou, ale, predsa sa poznáme.

Miesto bolo vyhradené pre autobusy NAD. Výluka začína o 7.42, preto už R 615 Zemplín, ktorý má odchod z Trebišova o 7.46, skončí v Trebišove a cestujúcich odvezú do Bánoviec autobusy. Obzrel som sa po stanici. Mandelinka trolejárov MVTV 02-21 stála pred dopravnou kanceláriou. Obďaleč stála tak ako v sobotu, tak aj dnes, odstavená berta 752 018-2 a kúsok od nej tranzistor 742 312-2. Nezainteresovaný človek by ani nepostrehol, že sa pripravuje niečo veľkolepé. O 7.17 došiel pantograf 460 044-1 z Michalian ako vlak 8931.


11.05.2015 - Trebišov: „Pantograf“ 460 044-1 prišiel z Michalian ako Os 8931 © Ondrej Krajňák

Fotil som pantograf aj z opačnej strany, od dopravnej kancelárie, keď z budovy vyšiel dopravný zástupca prednostu stanice, Ing. Kamil Kočiško. Poznáme sa pár rokov. Pozval ma na chvíľu do kancelárie. Prehodili sme pár slov. Dlho som ho zdržiavať nemohol, musel sa venovať služobným povinnostiam, ktoré boli v tento výnimočný deň obzvlášť náročné. Aj ja som sa ponáhľal von, chcel som zachytiť ruch okolo rýchlika R 615, pri ktorom sa prvý raz začne po začatí výluky s prestupovaním na autobus. Ešte pred príchodom rýchlika som vyšiel na ulicu zachytiť prichádzajúce autobusy a vrátil som sa na nástupište.

Po širokorozchodnej práve prechádzala smerom na Slančík trolejárska mandelinka MVTV 03-02. Asi aj na širokej sa niečo deje. Rýchlik došiel len s krátkym meškaním. Dotiahol ho peršing 163 105-0. Z vlaku vystúpilo dosť veľa ľudí. Naplnia štyri autobusy. Peršing obehol súpravu. Do Košíc odíde s touto súpravou ako vlak REX 904 Starina s pravidelným odchodom o 8.23. Ale počíta sa s meškaním asi 20 minút. O toľko je dlhšia preprava cestujúcich autobusmi po ceste z Bánoviec do Trebišova. A tento vlak ich musí počkať. A tak sa aj stalo. REX 904 odišiel z Trebišova o 8.46 s 23 minútovým meškaním. Takto budú meškať všetky vlaky.

Ja som si odskočil tento odchádzajúci vlak odfotiť z cestného nadjazdu pred stanicou. Nevybral som si práve najlepšie miesto. Zistil som to až po „vyvolaní“ fotiek doma. Mohol som zísť nižšie na násyp, aby neboli v zábere drôty. Po tomto rýchliku som sa autom presunul na železničné priecestie v kilometri 21.2, blízko stanice. Už sa tu pracuje. Zabezpečováci odpájajú káble z izolovaných obvodov, báger začína odstraňovať asfalt z priecestia. Mandelinka MVTV 02-21 smerovala k výhybni Hrinište. Po širokorozchodnej prešiel smerom na Slančík motorový pracovný vozeň DGKu 5-4851 s tromi výsypnými vozňami.


11.05.2015 - Trebišov: Po ŠRT ide DGKu 5-4851 © Ondrej Krajňák

A krátko za tým aj MUV 69 935, čo dokazuje moje predošlé úvahy, že nejaké opravy sa robia aj na ŠRT, ale zrejme za plnej prevádzky, pretože keď som sa o chvíľu autom presunul na výhybňu Trebišov ŠRT, práve došiel z Maťoviec nákladný vlak a čakajúci postrkový rušeň zašiel na koniec vlaku, aby mu pomohol zdolať 17 promilové stúpanie na Slančík. Keďže sa tu nič súvisiace s výlukou ešte nerobilo, vrátil som sa na stanicu. Tu práve skupina robotníkov odstraňovala upevňovacie zariadenia zo špeciálnych vozňov, na ktorých sú naložené koľajnice. Na čele tejto skupiny vozňov stál malý hektor T 435 0594, patriaci súkromnej firme.

Chvíľu som sledoval šikovnú prácu zohratej partie, ktorá v krátkom čase odstránila zariadenia na upevnenie koľají, keď tu zrazu počujem typický hukot a rinčanie ruských vagónov. Cez stanicu prechádza širokorozchodný vlak, ktorý som pred chvíľou fotil vo výhybni. Na čele ako už bolo vyššie spomínané, dve dvojičky a vzadu na postrku ďalšia. Vyše 4 000 tonový vlak vezie železnú rudu do Hanisky pri Košiciach pre tamojší hutnícky kombinát U. S. Steel Košice. Súprava s koľajnicami vyšla na trať, za krajné výmeny. Zašiel som sa pod železničný podjazd pozrieť čo budú robiť. Pripravovali sa na vykladanie koľajníc.

Toto mi neutečie, pôjdem sa pozrieť na to neskôr a vrátil som sa do stanice pozrieť príchod rýchlika R 443 Bohemia. Meškal 90 minút. Nedozvedel som sa, kde to nazbieral. Mňa ešte pred príchodom vlaku zaujala súprava čističky, ktorá pred chvíľou dorazila. Na prednom stroji mala číslo PA 300.4-08 v strede bol stroj SČ 600 č. 04 a úplne na konci PA 300.03 výrobné číslo 04. Veľmi zaujímavá mašinka. Popozeral som si túto súpravu, urobil niekoľko záberov a pomaly sa pobral na koniec nástupišťa očakávať zmeškaný rýchlik. Po širokorozchodnej prešli dve spojené dvojičky. Rušne 125 804-5/803-7 a 125 830-0/829-2 zrejme idú pre vlak do Maťoviec.


11.05.2015 - Trebišov: Dvojičky 125 804-5/803-7 a 830-0/829-2 idú do Maťoviec
© Ondrej Krajňák

Rýchlik 443 Bohemia dotiahol peršing 163 106-8. Rušeň obehol a s touto súpravou odchádza do Košíc ako vlak REX 906 Vihorlat až o 11.32, namiesto o 10.13. O 11.32 došiel nám už známy pantograf z Michalian ako vlak 8935 a o 11.44 došiel z Košíc elefant ako vlak REX 901 Abov. Z tohto vlaku cestujúci opäť prestupujú na autobusy. Motorová jednotka pôjde naspäť do Košíc ako REX 908 Laborec s pravidelným odchodom z Trebišova o 12.23. Samozrejme, až po príchode autobusov z Bánoviec. Pantograf pôjde opäť do Michalian, tentoraz o 12.22 ako vlak 8940.

Po tomto zdokumentovaní fungovania osobnej dopravy, som sa pobral opäť na priecestie v kilometri 21.194, kde som si chcel pozrieť vykladanie koľajníc. Malý hektor práve poťahoval súpravu vozňov za priecestie. Vykládku budem mať ako na dlani. Nemusím za nimi chodiť po trati. Na vchodovom návestidle výhybne Trebišov ŠR svietila návesť dovoľujúca chod, čo znamenalo, že sa blíži vlak. Bol to vlak s prázdnymi vozňami do Maťoviec. Na čele boli dve dvojičky, 125 832-6/831-8 a 125 823-5/824-3.

Počas prechádzania dlhého vlaku som podišiel bližšie k začiatku súpravy vozňov s koľajnicami, aby som si po prechode vlaku po ŠRT odfotil malého hektora spredu i s pracovným vlakom. Podarilo sa a kým som sa vrátil tých pár sto metrov, prešla po širokej postrková dvojička 125 843-3/844-1, ktorá sa vracala zo Slančíka na základňu do výhybne Trebišov ŠRT. Vykládka koľajníc bola zaujímavá. Za súpravou išiel po koľajniciach obojživelný traktor, ktorý má kolesá aj na koľajnice. Svojimi kliešťami zachytil dve koľajnice a rušeň začal ťahať vozne. Keď už sa blížil koniec 120 metrov dlhých koľajnicových pásov, posun sa na chvíľu prerušil.


11.05.2015 - Trebišov: Začína sa vykládka 120 metrov dlhých koľajníc © Ondrej Krajňák

Robotníci položili na podvaly dve staré pneumatiky kvôli stlmeniu nárazu a tak dokončili ťahanie. Koľajnice spadli na pneumatiky. Traktor potom svojimi kliešťami prehodil postupne koľajnice mimo koľaje. Došiel až po zadnú časť súpravy a celé sa to zopakovalo. Chlapi pripevnili na koľajnice ťažké kovové úchytky, za ktoré potom traktor drží koľajnice. Len čo sa skončilo vykladanie jednej dĺžky koľajníc, po ŠRT prešiel ďalší nákladný vlak. Tentoraz boli na čele stroje 125 842-5/841-7 a 125 839-1/840-9. Na postrku nám už známa dvojička 125 843-3/844-1, ktorá túto činnosť robí celý deň. Krátko za vlakom prešla MUV 69 935.

Pozrel som si ešte raz celé divadlo s vykladaním koľajníc a pobral som sa do stanice. Hneď za krajnými výmenami už pracovala čistička koľaje. Urobil som pár záberov a pobral som sa domov. Môj takmer celodenný výlet za zaujímavosťami okolo výluky sa skončil. Videl som dnes toho dosť. Všetko pre mňa zaujímavé činnosti. Na druhý deň, v utorok 12. mája, som si doobeda porobil doma to, čo som porobiť mal a hneď poobede som sa vybral za vlakmi. Najskôr som zašiel do Sečoviec na stanicu. Myslel som, že niekde počkám odklonený vlak, ale výpravca nemal informácie o žiadnom vlaku, tak som pokračoval do Trebišova.

Ani tu výpravca nevedel ešte povedať, či bude vlak a kedy bude. Pobral som sa teda pozdĺž koľají na miesta, ktoré sú dostupné autom. Chodiť po koľajach sa mi nechce a tiež nechcem byť drzý a porušovať predpisy. Takéto dostupné miesta pre auto sú tri. Priecestie v km 21,194, ktoré som už navštívil deň predtým. Je to málo využívané priecestie. Vedie len k nejakému podniku. Druhé priecestie je v km 21,772. Je to pri st. 2 výhybne ŠRT. Pokiaľ viem z minulosti, závory boli vždy v polohe zatvorené. Výhybkár ich otváral len na požiadanie, ak išlo nejaké vozidlo na pole. Cesta totiž vedie len na polia.


12.05.2015 - Trebišov výhybňa ŠRT: Obnova hydroizolácie mosta © Ondrej Krajňák

Ďalším miestom pre dokumentovanie je výhybňa Trebišov ŠRT a na poslednom mieste je výhybňa Hrinište. Cestou na tieto miesta som sa zastavil na konci stanice pod cestným viaduktom na bánovskom zhlaví. Videl som tam stáť žltý stroj. A bol to zadný stroj od čističky. Tá väčšia časť súpravy stála o niekoľko desiatok metrov ďalej na trati za druhým priecestím. Usúdil som, že má asi poruchu, preto s ním prišli na toto miesto, ktoré je blízko cesty a dostupné pre pojazdnú dielňu. Pokračoval som autom k prvému priecestiu, ale keďže sa tu nič zaujímavé nedialo, presunul som sa o kúsok ďalej k druhému priecestiu.

Medzi koľajami ležala na zemi ručná motorová uťahovačka skrutiek. Bager upravoval terén za priecestím. Nič zaujímavé, ale v diaľke, smerom k výhybni ŠRT som videl stroje, tak som sa presunul k výhybni Trebišov ŠRT. Zaparkoval som a vidím vľavo od výpravnej budovy pracuje stroj SUM 1000 CS, vpravo na moste robia hydroizoláciu. Podišiel som najprv k neďalekému mostu. Urobil som pár záberov, keď ku mne rýchlym krokom pribehol pán, nesúci na oranžovej veste výsostné znaky firmy ŽSR. Že či mám povolenie. Nemám, vravím mu.

Mohol som využiť známosť s dopravným námestníkom prednostu stanice Trebišov a povedať tomu pánovi, že som tu s tichým súhlasom Ing. Kamila Kočiška, ale neurobil som to z jediného dôvodu. Ten chlapík mohol byť tak zarytý tupec, že by to na neho nezabralo a narobil by problémy ešte aj môjmu známemu. Tak som pokojne vycúval. Svoje zábery som už na karte mal, tak čo sa tam mám motať, že? Na opačnej strane výhybne, ako som už spomínal, pracoval ten veľký univerzálny kolos. Obsluhovala to firma SKANSKA. Vybral som sa teda okolo koľají pomaly k tomu stroju. Okolo stroja sa pohybovalo viac ľudí.


12.05.2015 - Trebišov: Obnovovací stroj SUM 1000 CS pri práci © Ondrej Krajňák

Vytipoval som si pohľadom jedného pána, ktorý mohol byť vedúcim, zašiel som k nemu a slušne som mu vysvetlil, kvôli čomu som tu. Pán úplne rozjásaný, rozradostený z toho stroja, mi samozrejme dal súhlas. Len foťte! Povedal mi. Je to skutočný zázrak techniky. Ten stroj vytrháva staré koľajnice od podvalov, dáva ich mimo koľaje, dvíha staré podvaly, lopatkové rýpadlo čistí lôžko a ukladá nové podvaly a hneď na ne kladie novú koľaj, ktorú tam včera položili. Chodil som okolo toho a cvakal. Keď už som sa toho „čuda“ nabažil, pobral som sa k dopravni, kde som mal zaparkované auto.

Cestou okolo mňa prešla dvojička 125 837-5/838-4, ktorá sa vrátila zo Slančíka z postrku. Cestou domov som sa ešte zastavil v Trebišove na stanici. Myslel som, či nepôjde nejaký odklonený nákladný vlak do Vranova, ale nebolo na stanici nič pripravené. Odfotil som rakaňu 183 012-4 a elektrickú jednotku 971 006-2/671 006-5 a pokračoval som k domovu. Skončil sa môj druhý výlukový deň. Ďalší deň, v stredu 13. mája, som bol na nejaké nákupy v Sečovciach, keď som zbadal, že začínajú blikať červené svetlá na priecestí. Pribehol som k priecestiu a odfotil dve bardotky, ktoré išli do Vranova pre záťaž. Boli to stroje 751 074-6 a 751 073-8.

Vo štvrtok 14. mája bolo zlé počasie. Pršalo. S manželkou sme sa vybrali do Sečoviec na nákupy. Počas manželkinho pobytu v nákupnom centre som zašiel ku stanici v Sečovciach. Už z diaľky som videl blikať červené svetlá na priecestí, tak som hneď zabočil do bočnej ulice a uháňal som do Dvorianok. Práve sa rozpršalo, tak som pod dáždnikom vyfotil vlak Pn 33101 s bardotkami 752 051-3 a 752 043-0 na čele. Poobede sa trocha vyčasilo, keď som dostal správu od informátora, že z Trebišova pôjde ďalší vlak. Práve sme sa s manželkou chystali na bicyklovanie. Tak sme sa bicyklami vybrali do Sečoviec ku stanici.


14.05.2015 - Sečovce: 751 074-6 a 751 073-8 s vlakom Pn 33103 © Ondrej Krajňák

Na poslednú chvíľu sa mi podarilo zachytiť prechádzajúci vlak Pn 33103, na čele ktorého bola dvojica strojov 751 074-6 a 751 073-8. V piatok 15. mája, mi v ranných hodinách zavolal môj informátor Ing. Kamil Kočiško, že ide vlak z Vranova. Sadol som do auta a išiel som na priecestie do Parchovian ho fotiť. Na mieste som ale zistil, že na fotenie o tomto čase to nie je najlepší flek. Vlak Pn 33100 ťahala dvojica bardotiek 751 073-8 a 751 074-6. Nie veľmi spokojný s výsledkom som sa pobral domov. V Sečovciach vlak z nejakých dôvodov ostal stáť, tak som zašiel ku stanici na priecestie a vyfotil som si ho aj tam.

Poobede bol na programe rodinný výlet. Manželka chcela navštíviť príbuzných v Nižnom Hrušove a v Nižnom Hrabovci, tak som cestu naplánoval tak, že sa pozriem aspoň na chvíľu do Bánoviec. V Trhovišti sme zabočili do Bánoviec na stanicu. Chcel som pozrieť, čo sa tam deje v súvislosti s výlukou. Hneď na prvej koľaji bola odstavená súprava s pokladačom koľají. Neviem, či som toto zariadenie nazval správne. Dve motorové jednotky čakali na svoje povinnosti. V pozadí na odstavných koľajach stáli vozne so starými koľajovými poľami.

Pri staničnej budove stáli autobusy, ktoré priviezli cestujúcich z Trebišova od vlaku REX 901 Abov a zrejme tu počkajú na opačný vlak REX 910 Ondava. Po zdokumentovaní videného sme autom pokračovali do Nižného Hrabovca k príbuzným. Ja som po chvíľke sedenia sadol do auta a vybral som sa do neďalekej stanice Strážske, ležiacej na trati 191. Z tejto stanice vychádzajú odklonené vlaky do Vranova a po trati 192 cez Sečovce do Trebišova. Hneď za Nižným Hrabovcom je cestný nadjazd nad traťou. Zastavil som sa na chvíľu, aby som si pozrel, či je toto miesto vhodné na fotenie.


15.05.2015 - Nižný Hrabovec: Os 9116 s motorovým vozňom 812 036-2 na čele
© Ondrej Krajňák

Práve išiel Os 9116 z Humenného do Prešova tvorený motorovým vozňom 812 036-2 a jedným prívesným vozňom. V Strážskom na stanici boli dva nákladné vlaky. Na skupine vozňov stál odstavený rušeň 742 001-1. Odfotil som si osobný vlak 9111 idúci z Prešova do Humenného. Tvoril ho motorový vozeň 812 012-7 a jeden prívešák. Výpravcu som sa opýtal, či pôjde ešte nejaký odklonený vlak do Trebišova. Dostal som odpoveď, že majú prísť cisterny z Vojan, takže tie budú pokračovať do Trebišova. Ale nevedel povedať čas. Vraj približne okolo sedemnástej hodiny. Tak som sa pobral späť do Nižného Hrabovca k rodine.

Tu sa ženy rozhodli po nejakom čase, že potrebujú ísť na nákupy do Vranova. Aj ma to potešilo. Ženy vystúpili v centre a ja som pokračoval na železničnú stanicu. Mal som smolu. Cisternový vlak, ktorý som chcel fotiť, práve opúšťal stanicu smer Trebišov. Videl som už iba jeho zadnú časť. A tak sa moje putovanie za vlakmi v tento deň skončilo. V pondelok 18. mája som mal ráno nejaké tri hodiny času na fotenie vlakov. Potom ma čakali iné rodinné povinnosti. Vyrazil som do Sečoviec na stanicu, ale tu som sa dozvedel, že momentálne nie je žiaden vlak pripravený, tak som pokračoval do Trebišova.

Ak nemám vlaky, pozriem si aspoň práce na obnove trate. Hneď pri stanici, pod cestným nadjazdom som videl hlbokú ryhu a opodiaľ bager, ktorý to spôsobil. V tejto časti trate, od km 20,737 po 21,880 v dĺžke 1143 m, sa robí úplná sanácia železničného spodku. Presunul som sa k železničnému priecestiu v kilometri 21,194. Bager nakladal zeminu na autá. Pracovalo sa na oboch stranách priecestia. Po chvíli som sa presunul k ďalšiemu priecestiu, ležiacemu pri st. 2 výhybne ŠRT. Tu už práce pokročili. Už je položený nový spodok.


18.05.2015 - Trebišov: Tu sa odstraňuje železničný spodok © Ondrej Krajňák

Na ďalšom mojom stanovišti pri výhybni ŠRT kolesový obojživelný traktor prekladal staré koľaje na jednu stranu k sebe, aby ich ďalšia partia mohla rezať na kratšie časti a odvážať preč. Po krátkom zdokumentovaní týchto prác som išiel autom po veľmi zlej ceste až k výhybni Hrinište. Myslel som, že tu uvidím zaparkované zaujímavé stroje. Nebolo tam nič. Všetko je na trati a pracuje. Videl som tu len obrovskú haldu vyťaženého dreva z okolia trate. Neboli to iba kry, ale aj riadne stromiská. Mal som ešte trochu času, tak som sa pomaly vrátil do Trebišova a vyrazil som ešte do Bánoviec nad Ondavou.

Ale ani v tejto stanici sa nič mimoriadne nedialo. Na stanici stála klasická súprava vozňov s rušňom 757 002-1 na čele. Čaká na autobusy, ktoré privezú cestujúcich z Trebišova od vlaku R 443 Bohemia, aby s nimi pokračoval do Humenného. Na konci vlaku bol zavesený starý motorák 810 636-5. Pri skládke štrku stáli prázdne výsypné vozne pripravené na nakladanie štrku. V ohradenej základni pre traťovákov rozoberali staré koľaje. Po zdokumentovaní som sadol do auta a pobral sa domov. Tak sa skončila moja ďalšia šotoušská akcia.

V utorok 19. mája som musel navštíviť jedno zdravotnícke zariadenie v Košiciach. Keďže som tam došiel hneď ráno, bol som aj dosť rýchlo vybavený a tak som mohol pokračovať vo svojom plánovanom cestovaní. Moja manželka trávila tento deň opäť u svojej sestry v Nižnom Hrabovci, rozhodol som sa, že po návšteve lekára sa z Košíc vyberiem do Nižného Hrabovca vlakom cez Trebišov i s presunom autobusom do Bánoviec. Vyskúšam si to ako cestujúci. Z Košíc som vycestoval vlakom REX 901 Abov s odchodom z Košíc o 11.00. Vlak tvorila jednotka 861 005-1. Vlak odchádzal presne načas.


19.05.2015 - Košice: Motorová jednotka 861 005-1 © Ondrej Krajňák

Do Trebišova došiel s krátkym meškaním, spôsobeným pomalými jazdami. Hneď som prestúpil spolu s davom cestujúcich do prvého z troch pristavených autobusov. Cesta autobusu do Bánoviec trvá 15 - 20 minút. V Bánovciach cestujúci hneď prestupovali do pripravenej motorovej jednotky 861 020-0. Ja som nenastúpil. Chcel som tu chvíľu zotrvať a pocestujem do Strážskeho až ďalším vlakom. Prešiel som sa po stanici. Pri skládke štrku stál malý hektor s už naloženými vozňami. Po chvíli došla drezina, presnejšie povedané stroj na odstraňovanie konárov z okolia trate SČH 150.S v.č. 10 a zašla na koľaj, kde už stál PUŠL 71.

Poza môj chrbát prebehla MUV 69 - 455, tlačiaca jednu koľajnicu pred sebou. Na prvú koľaj zašla za pokladač koľají, ktorý som tu už fotil, mandelinka MVTV 02-21. MUV zrejme odviezol koľajnicu na základňu a vracia sa na trať. O 13.59 prichádza z Humenného REX 910 Ondava zložený z klasických vozňov na čele s rušňom 757 002-1. Vlak bol riadne naplnený. Tri autobusy budú mať čo viezť. O 14.01 hod. je plánovaný odchod môjho vlaku REX 903 Kremenec, tvorený jednotkou 861 018-4, ale odísť nemôže. Čaká na autobusy, ktoré privezú cestujúcich z Trebišova.

Asi o 14.23 po príchode autobusov a následnom prestupovaní cestujúcich vlak vypravili. Strážske nie je ďaleko. Vystúpil som, aj tu som odfotil môj vlak a išiel som do centra mesta na zmrzlinu, nakoľko som mal hodinu času na svoj vlak. Keď som sa vrátil na stanicu, práve vchádzal cisternový vlak na čele s rušňami 752 045-5 a 751 113-2. Tento vlak pôjde odklonom cez Vranov a Sečovce do Trebišova. Rušne musia absolvovať úvraťové obehovanie súpravy tu v Strážskom a potom i vo Vranove. Odfotil som si ešte prichádzajúci motorový vlak Os 9118 s vozňom 812 031-7 na čele, nastúpil som a odviezol som sa ním do Nižného Hrabovca.


19.05.2015 - Strážske: 812 031-7 ako Os 9118 z Humenného do Prešova © Ondrej Krajňák

Tu sa môj vlak križoval s Os 9113, ktorý tvorila jednotka 861 022-6. Tak sa skončilo moje výlukové cestovanie. Streda 20. mája 2015 bola pre mňa úspešnejšia. Pred poludním som sa vybral autom do Sečoviec na stanicu. Výpravca mi povedal, že asi za hodinu odíde z Vranova vlak do Trebišova. Vybral som sa do Sečovskej Polianky. Podľa polohy slnka to vyzeralo tak, že tam bude vlak dobre nasvietený. Táto stanica slúži ako závorárske stanovište. Rozprával som sa so zamestnancom ŽSR - závorárom. Kontroluje závory pri Parchovanoch, ktoré sú na ceste 1. triedy č. 79. Závory sú automatické. Jeho úlohou je kontrolovať či sú funkčné.

Ukázal mi aj skrinku v miestnosti, ale aj tak som nepochopil jeho úlohu. Automatických závor je na železnici spústa a nepotrebujú kontrolóra. Tie závory sú od jeho stanovišťa vzdialené asi tri kilometre, takže aj izolované koľajové obvody pre spustenie závor sú až za jeho stanovišťom. Takže ak by aj vlak vošiel do úseku, kedy sa má spustiť výstražné zariadenie na priecestí a toto by sa z nejakých dôvodov neuviedlo do činnosti, ten závorár už s tým nič neurobí. Pokecali sme si o všeličom. Pán mi povedal, že pred pár dňami tu traja Česi strávili celý deň čakaním na vlak. A až podvečer sa dočkali.

Vlak sa blížil, tak som vyšiel na vyvýšenú nakladaciu rampu zarastenú burinou. Postavil som si trojschodíkový rebrík, aby som bol nad trávou a čakal. Prišli ešte dvaja páni s kamerami. Tí chlapi mi povedali, že na tento vlak čakajú od rána. Vo Vranove bol vraj zapriahnutý s rušňovodičmi na mašinách už ráno o šiestej. A ide teraz. Je 13.35. Asi Trebišov neberie. Buď má plnú stanicu, alebo na ten vlak nemá v Trebišove elektrický rušeň na jeho ďalší presun do Košíc. Vlak Pn 33100 s rušňami 752 043-0 a 752 051-3 na čele prišiel, nacvakal som nejaké zábery a uháňal som do Dvorianok. Vlak som predbehol. Na tejto trati je plno pomalých jázd.


20.05.2015 - Dvorianky: Dvojica strojov 752 043-0 a 752 051-3 na čele Pn 33100
© Ondrej Krajňák

Aj nejaké desiatky. V bývalom nákladišti a zastávke Dvorianky som sa postavil na šturcový kopček a čakal. Flek je to dobrý, len keby neprekážal les dopravných značiek. Nakoniec som sa tesne pred príchodom vlaku presunul trochu dozadu za ten kopček, lebo tie značky dosť prekážali. Vlak sa úplne pomalou rýchlosťou okolo mňa takmer plazil. Odfotil som, zbalil som si veci a pobral som sa domov. Poobede som sa na Facebooku skontaktoval s jedným mladým fanúšikom vlakov. Peter Bodnár z Trebišova rád fotí vlaky. Bol pekný deň, mal som v pláne aj poobede niečo podniknúť, tak som sa s chlapcom dohodol, že niečo spolu podnikneme.

Šiel som do Trebišova na stanicu, kde sme sa stretli. Stretli sme sa prvý raz. Poznali sme sa len cez internet. Na stanici boli nejaké vagóny, posunovalo sa, ale výpravca nevedel povedať presne, kedy vlak odíde. Vraj až po sedemnástej. Tak sme sa autom vybrali na moje vyhliadnuté miesta na trati, kam sa dá dostať autom. Najskôr na prvé priecestie, potom na druhé priecestie a zašli sme aj na výhybňu ŠRT a nakoniec aj na výhybňu Hrinište, na ktorej sa nič nerobilo a neboli tu ani žiadne stroje. Všetko je na trati a pracuje. Všade sme dokumentovali postup prác.

Cestou späť sme sa zastavili pri druhom priecestí pri st. 2 výhybne ŠRT odfotiť širokorozchodný vlak, ktorý tam práve zastavil. Na čele vlaku bola dvojička 125 802-9/801-1. Nejako ma nenapadlo odfotiť si číslo aj druhej dvojičky. Na stanici v Trebišove nám potom výpravca povedal, že o 17.10 odišiel vlak z Vranova. Tak sme naskočili do auta a vyrazili mu v ústrety. Ako fotoflek sme si zvolili priecestie v Parchovanoch. Tu sme ale na priecestie dôjsť nestihli, vlak už sa blížil, tak som zabočil k bývalej zastávke a tu sme z nedobrej pozície z burinou zarasteného okolia trate fotili prechádzajúci vlak.


20.05.2015 - Dvorianky: Vlak Pn 33102 so 752 045-5 a 751 113-2 na čele © Ondrej Krajňák

Vlak prešiel, nasadli sme do auta a uháňali sme do Dvorianok. Tu už sme mali viac času na zaujatie správneho postavenia, ale slnko už nestálo na správnom mieste. Vlak sme odfotili a išli sme ďalej. Keďže som chcel svojho nového fotokamaráta odviezť naspäť do Trebišova, rozhodli sme sa ešte pred Trebišovom tento vlak odfotiť. Dlho sme čakať nemuseli. Odfotil som vlak aj zozadu, konečne celý. Slnko už bolo takmer v protisvetle, takže nic moc zábery. Chlapca som odviezol na stanicu v Trebišove a pobral som sa domov. Tak sa skončil môj ďalší fotodeň na výluke.

V sobotu 23. mája som fotil odklonené vlaky naposledy. V ďalších dňoch som mal iné povinnosti a v stredu 27. mája nástup do nemocnice, takže záver výluky som už nevidel. V túto sobotu som sa popoludní tak ako vždy vybral najskôr na stanicu v Sečovciach získať nejaké informácie a dozvedel som sa, že sa z Vranova blíži vlak. Tak som sa rýchlo presunul do Vojčíc na tamojšiu bývalú zastávku. Tu som predpokladal dobrý uhol svetelných lúčov. Len čo som zaparkoval, odfotil som si budovu bývalej zastávky, prišli ku mne traja tmavovlasí výrastkovia a pýtajú sa ma, že prečo to fotím. Ja hovorím, že pre parádu, lebo sa mi to páči.

A oni sa ma celkom vážne opýtali, či neviem, čo bude s tou budovou, lebo oni tu bývajú a ich to zaujíma. Tak som im povedal, že ŽSR idú túto budovu predať. O týždeň bude v Trebišove dražba a že je už prihlásených sedem záujemcov. Chlapci sa zhrozili, že čo povie mama, otočili sa a upaľovali do budovy. Našťastie, hneď prišiel vlak. Odfotil som si ho a čo najrýchlejšie opustil toto miesto, aby som nemal problémy. Pokračoval som do Trebišova na stanicu. Cestou som sa ešte zastavil v Milhostove (miestna časť Trebišova) a pozrel som si miesto, kde kedysi stála zastávka osobných vlakov. Plechová búda už zmizla.


23.05.2015 - Milhostov: Tu bola zastávka a vpravo za koľajou plechová búda © Ondrej Krajňák

Odfotil som potom aj zastávku Trebišov zastávka. V Trebišove na stanici som zistil, že rušne berú vlak na otočku späť do Vranova. To ma vcelku potešilo. Zašiel som pod cestný nadjazd na zhlavie od Bánoviec. Pracuje sa tu naplno. Už kladú podvaly. Odfotil som si to aj zhora. Sadol som do auta a vybral sa pozdĺž trate zdokumentovať si celú trať. Ani ja ju nepoznám. Hlavne bývalé zastávky. Tie zastávky od Trebišova po Sečovce sme si už pred chvíľou pozreli, teraz navštívim ostatné. Za Sečovcami nasledujú Dvorianky. Zašiel som až na miesto, kde kedysi zastavovali osobné vlaky. Bolo tu aj nákladište a je tu aj vlečková koľaj.

Či tu stála nejaká budova, alebo prístrešok, neviem. Stopy po vyvýšenom nástupišti vidno. Pokračoval som ďalej. Zastavil som sa v Parchovanoch na bývalej zastávke. Urobil som niekoľko smutných záberov na burinou zarastenú zastávku. Keď som fotil budovu z opačnej strany od cesty, vybehla na mňa staršia pani, že čo si to dovoľujem fotiť. Zrejme tiež neoprávnene užíva objekt, keď sa tak bojí. Zastavil som sa potom kúsok za zastávkou na železničnom priecestí s cestou 1. triedy č. 79, na ktorom sa cesta stáča do esíčka. Urobil som pár záberov a pokračoval som ďalej.

V Sečovskej Polianke som sa nezastavoval, lebo túto zastávku som už fotil. Išiel som do Sačurova pozrieť v akom stave je tunajšia zastávka. A bol som zhrozený. Doslova zdevastovaná. ŽSR by to mali radšej zbúrať. Ďalšou zastávkou na tejto trati bola zastávka Vranov Ortáše. Bol som sa tam pozrieť. Po bývalej zastávke tam už niet ani stopy. Len rozšírený trávnatý priestor pri koľaji je svedkom toho, že sa tam kedysi nastupovalo a vystupovalo z vlakov. Pokračoval som do Vranova. Túto časť mesta nepoznám, nikdy som dovnútra v tejto časti mesta nezachádzal, tadiaľ iba občas prechádzam po hlavnej ceste.


23.05.2015 - Vranov predmestie: Vpravo trať od Trebišova, vzadu predzvesť © Ondrej Krajňák

Preto som koľajisko bývalej zastávky Vranov predmestie musel hľadať. Vošiel som do jednej uličky a kľučkovaním úzkymi uličkami som sa dostal ku koľajam s železničným priecestím. Vystúpil som z auta a začal som si to tu obzerať. Je tu niekoľko koľají vlečiek a trať do Trebišova. V pozadí vidím predzvesť stanice Vranov, tak som usúdil, že som na správnom mieste. Len kde je dopravná budova. Ako tak chodím hore dole, čas uteká a odrazu počujem húkať vlak. Už vidím, že sa blíži. Som na seba naštvaný, lebo toto miesto nie je vhodné na fotenie. Zbytočne dlho som sa tu motal. Je to moja strategická chyba.

Môj zrejme posledný vlak na tejto trati a ja ho nebudem mať dobre odfotený. Nuž, čo sa dá robiť. Urobil som záber taký, aký sa dalo, a šiel som autom po uličke ďalej, až som po pár sto metroch došiel k budove zastávky. Na peróne skupina holubárov mala nejaký seans. Zamestnanec ŽSR sa so mnou dal do reči. Tiež závorár. Kontroluje automatické závory. Pre mňa nepochopiteľný jav. Pán mi povedal, že len čo tento vlak vojde do stanice, pohne sa už pripravený opačný vlak do Trebišova. Tak som sa potešil. Prebrodil som sa vysokou burinou na niekdajšiu nakladaciu rampu a odtiaľ som si vyfotil už prichádzajúci vlak.

Až po jeho prechode, keď som ho odfotil aj zozadu, som si uvedomil predchádzajúcu chybu. Odtiaľ by bolo takmer ideálne fotiť predošlý vlak od Trebišova. Ale stalo sa. Urobil som záber na vlak zozadu a zbehol som k autu. Pokúsim sa ho predbehnúť a vyfotiť ho na priecestí v Parchovanoch. Svetelné podmienky už neboli bohvieaké, ale za pokus to stojí. A podarilo sa. Odfotil som si ho a ani som nečakal kým pomalou rýchlosťou prejde celý vlak cez priecestie, ale som sadol do auta, otočil sa a uháňal cez Albínov do Dvorianok.


23.05.2015 - Dvorianky: 752 043-0 a 752 051-3 s nákladným vlakom © Ondrej Krajňák

Urobím si aj tu ešte jeden záber. Pohodlne som to stihol. Vlak som odfotil a pokračoval do Sečoviec. Tu ma napadlo, že ho odfotím aj v Sečovciach pri závorách. A to bola moja posledná fotka z výluky. Viac som sa venovať vlakom a výluke už nemohol. V závere galérie prikladám niekoľko fotiek, ktoré mi poslal Ing. Kamil Kočiško. Poslal mi ich viac, ale vybral som len tie, na ktorých boli zaujímavé stroje s ktorými som sa ja nestretol. Galéria je už dosť plná, tak som sem nechcel pridávať fotky na ktorých sú zábery podobné mojim.

Z jeho fotiek ma zaujali zábery na vlak ťahaný štyrmi bertami. Neviem, či to bol len nejaký posun v Trebišove, alebo naozaj takto ťahali vlak do Vranova. Sú to stroje 752 051-3, 752 043-0, 751 113-2 a 752 045-5. Nedozvedel som sa, na čo slúži stroj SSP 2005 SW na snímkach 205 a 206. Ja si myslím, že je to niečo ako PUŠL na úpravu lôžka. Odborníci mi to snáď vysvetlia. Zaujal ma tiež unikátny stroj na fotke 207. Je to stroj na pokladanie a trhanie koľajových polí resp. výhybiek DESEC TL70. Čo dodať na záver? Že dúfam, že ste neostali sklamaní z reportáže.

Lebo nápis síce hovorí o výluke, ale ja som nemohol popísať všetko, čo sa tam počas troch týždňov dialo. Zachytil som, čo som mohol zachytiť. Z každého rožka troška. Trochu z prác na trati, kde ma hlavne zaujímali pracovné stroje, ktorých tam bolo dosť. A boli tam aj stroje, ktoré som v živote nevidel. Trochu zo staníc Trebišov a Bánovce a trochu z odklonených vlakov na trati č. 192. Prešiel som si celú túto trať. Je v zúboženom stave. Čudujem sa, že si ŽSR túto spojnicu tratí 191 a 193 neudržiava v lepšom stave. Veď môžu nastať rôzne mimoriadne situácie na jednej alebo druhej strane a zišla by sa ako náhrada na odklony.


22.05.2015 - Trebišov: Stroj na trhanie a pokladanie výhybiek DESEC TL70 © Michal Capík

Vraj sa pôvodne uvažovalo, že počas výluky budú premávať odklonom po tejto trati aj nočné rýchliky R 442/R 443 a R 614/R 615 s autovagónmi. Lenže pre zlý stav trate sa asi od toho upustilo. Na odklonených vlakoch sa striedali po celý čas tri dvojice rušňov. Boli to dvojice 752 043-0/752 051-3, 752 045-5/751 113-2 a dvojica 751 073-8/751 074-6. V súvislosti s výlukou sa diali v okolí Trebišova aj iné mimoriadnosti. Všetky som nezdokumentoval. Dúfam, že moja snaha nevyšla nazmar a že sa to niekomu bude páčiť. Teším sa na komentáre odborníkov k traťovým strojom.

Poznámka editora:

Autorom spomínaní „odborníci“ sa už k jednotlivým v texte reportáže spomínaným typom traťových strojov na stránkach nášho internetového magazínu zväčša vyjadrili akosi v predstihu, ako sa môžete presvedčiť s využitím rubriky Súvisiace odkazy, ktorú nájdete na tejto stránke pod galériou. V intenciách informácií z týchto (aj iných) zdrojov som mierne upravil text reportáže aj popisy príslušných fotografií.

(-zz-)

Úvodná snímka: 20.05.2015 - Parchovany: Vlak Pn 33102 so 752 045-5 a 751 113-2 na čele © Ondrej Krajňák

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-191: Michaľany - Medzilaborce - Lupków (PL)
  • ŽSR-192: Trebišov - Vranov nad Topľou

Súvisiace odkazy