Má nová trať do Mošnova smysl?

9.8.2014 8:00 Helmut Böhme

Má nová trať do Mošnova smysl?

„Hlavním přínosem železničního spojení letiště je unikátní propojení letecké, silniční a železniční dopravy v jednom místě ve vazbách regionálních i nadregionálních," říká Šárka Vlčková, mluvčí moravskoslezského krajského úřadu. Efekty tohoto propojení podle ní pocítí průmyslové podniky, logistické firmy, ale i turisté, kteří míří do regionu za památkami, sportem či lázeňstvím.

 

 

 

 

„Cestující využívající leteckou přepravu se budou moci dopravit na nebo z letiště přímo k odletovému nebo příletovému terminálu prostřednictvím pravidelných a častých vlakových spojení z železničních stanic Ostrava-Svinov nebo Studénka nad Odrou, které mají přípoje na rychlíkové spoje do celé republiky nebo blízkých sídel v Polsku nebo Slovensku," dodává mluvčí Vlčková, praví se v článku ze 31.8.2012.

Protože mne zajímalo, jak stavba trati probíhá, vydal jsem se tam 30. dubna roku 2013. Z Drážďan jsem vyrazil prvním vlakem do Schöny a potom jsem se na jízdním kole přesunul do Dolního Žlebu, kde jsem sice koupil tehdy ještě existující celodenní jízdenku na kolo, jenomže ani tam ani v Děčíně se nikomu nepodařilo vystavit mi také povinnou rezervaci na kolo do Ostravy.

Cestou se mi zdařil nějaký ten fotografický úlovek, jako třeba na libeňském nádraží.


451.013 ve stanici Praha-Libeň © Helmut Böhme

Po výstupu v Studénce jsem ještě trochu dokumentoval provoz ve stanici a pak jsem se vydal k trati číslo 325 směrem na Sedlnice.
 

Nad novým mostem přes Pustějovský potok už je trolej © Helmut Böhme
 
Na trati nejen přibylo trakční vedení, ale i její svršek prošel rekonstrukcí.
 

Kolej za mostem přes Pustějovský potok © Helmut Böhme
 
Inovace traťového úseku se dotkla i mostů.
 

Most přes řeku Odru © Helmut Böhme
 
Protože výlukové práce už byly dokončeny, všude dbali vechtři na to, aby nikdo nechodil po trati.


Výhybna v km 4,6 © Helmut Böhme

Při trati vyrostla také jakási, pravděpodobně technologická, budova.


Poslání této stavby jsem zrovna nepochopil © Helmut Böhme

Vznikla také nová zastávka Sedlnice. Proč právě tam a ne ještě blíž k obci za mostem u potoka Sedlnice, to ví asi jen projektant.


Zastávka Sedlnice © Helmut Böhme

Na vlastní odbočce k letišti se teprve mělo začít pracovat.


Pod mostem vlevo vede silnice k letišti, vpravo ještě nebyl postaven železniční triangl
© Helmut Böhme

Nádraží Sedlnice je sice z provozních důvodů zachováno, ale cestujícím už sloužit nebude, mezi tím tam osobní vlaky přestaly zastavovat.


Interiér sedlnické výpravní budovy © Helmut Böhme

Za nádražím je také už nepoužívaná vlečka, která kdysi vedla směrem na Mošnov.


Začátek původní vlečky do Mošnova © Helmut Böhme

V srpnu jsem se na trať vypravil, tentokrát vlakem, znovu, abych zaznamenal pokrok realizace projektu.


V Sedlnicích už je položena výhybka směrem k letišti © Helmut Böhme

Na ještě neplatném rychlostníku je údaj 110 a označení zastávky Sedlnice je ještě zakryto.


Osazené, ale ještě neplatné značky © Helmut Böhme

Mohl jsem zachytit ještě panující provoz na sedlnickém nádraží.


Po křižování opustí motoráček nádraží Sedlnice směrem ke Studénce © Helmut Böhme

Nádraží Sedlnice dokonce dostane nové návěstidla.


Návěstidla platná i zneplatněná … © Helmut Böhme

SŽDC v prosinci roku 2013 vydala tiskovou zprávu, že má hotovo. Zbývající úsek až na letiště je v režii Moravskoslezského kraje, který jeho stavbu slavnostně zahájil 9. září 2013. Vlaky na letiště mají vyjet dnem 13.4.2015, jak uvádí návrh jízdního řádu 2014 – 2015 pro trať číslo 270. Jak stavba probíhá, dokumentují na portálu Stavby v MS kraji poměrně aktuální snímky.

V diskusi na K-reportu se někteří rozčilují nad tím, že se tento projekt vůbec realizuje, protože poměrně nevalná frekvence cestujících na mošnovském letišti jej neopravňuje. Nedávno se ale objevila zpráva, že Hyundai v Mošnově postaví závod a ministr průmyslu a obchodu proto žádá o lepší příjezdovou silniční komunikaci. Co kdybyste pane ministře raději přesvědčil firmu Hyundai, aby pro své zásobování i odvoz hotových výrobků využívala spíš dopravy železniční než kamionové?

Odkazy:

  1. Železnice k ostravskému letišti – přehled článků na stránce věnované žst. Studénka
  2. Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice) – o projektu na webu SŽDC
  3. Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava – o projektu na webu Moravskoslezského kraje
  4. Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - o projektu na webu Operačního programu Doprava
  5. Letiště Leoše Janáčka Ostrava – Wikipedie
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Upravil a doplnil PhDr.Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy