V Jaroměři zprovozňují parní unikát

21.3.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

V Jaroměři zprovozňují parní unikát

Čteme-li zprávu o konci provozuschopnosti té či oné historické parní lokomotivy, vždy je spojena s obavami, že se s ní na kolejích v činném stavu pro nedostatek prostředků na její nezbytnou opravu hned tak nesetkáme. Příznivce páry proto jistě potěší informace přesně opačná, tedy o dalším, velice významném kroku k zatopení stroje, který jel naposledy vlastní silou před desítkami let.

 

 

 

Rádi bychom vám přinesli čerstvou zprávu z dění v železničním muzeu v Jaroměři. Letošní zimu jsme opravdu neprospali a ve spolupráci se společností SEA CZ, a.s. v Kolíně se nám podařilo dokončit opravu kotle parní lokomotivy „Conrad Vorlauf“ z roku 1873. Kotel byl vyroben v roce 1908 a vzhledem ke svému stáří a technickému stavu se podrobil opravdu důkladné opravě. Z hlediska legislativy je na něj nahlíženo jako na kotel nový a má tedy rok výroby 2012. Tato oprava byla provedeny s výraznou finanční pomocí Nadace OKD a transportní skupiny AWT a.s., stálo v elektronickém dopise, který na naši adresu dospěl 11. března tohoto roku.


Kotel lokomotivy „Conrad Vorlauf“ dne 6.3.2012 před transportem z kolínských dílen
SEA CZ, a.s. do Jaroměře © SŽVJ

Zpráva, doplněná několika fotografiemi, pak pokračovala: Finanční grant 500 000,- Kč pokryl 1/3 nákladů opravy kotle. Další prostředky získala Společnost železniční výtopna Jaroměř od svých partnerů a dárců, kteří podpořili opravu darem a získali tak jednu trubku kotlovou. V úterý 6.3.2012 byl kotel převezen z Kolína do Jaroměře a ihned umístěn do rámu lokomotivy. V současné době budou probíhat další práce na kotli - montáž armatury, montáž komína a dalších technologických celků.  Pozorný čtenář našeho magazínu zaznamenal, že část těch informací už zná. A má pravdu – kotel jsme do Kolína vyprovodili před sedmi měsíci obsáhlou aktualitou.
 

Kotel stroje „Conrad Vorlauf“ se dne 27.8.2011 cestou do Kolína zastavil na královéhradeckém
„Nábřeží paromilů“ © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Její součástí bylo také představení samotné lokomotivy, která je vskutku unikátem. Parní lokomotiva 411.019 je jednou z nejstarších a nejcennějších zachovalých lokomotiv u nás. Je jedinou své řady, která unikla smutnému osudu sešrotování. V případě, že by se ji podařilo uvést do provozu, byla by vůbec nejstarší provozuschopnou v ČR a raritou i v evropském měřítku. Mezi provozními parními lokomotivami v naší republice není navíc žádná podobného typu (relativně malá, ale dlouhá s tendrem), můžeme se dočíst na stránce, jež podává přehled jejích osudů od vyrobení v roce 1873 až do časů, kdy začala povstávat k novému životu,
 

Vyvázaná dvojkolí tendru na pozadí kotle lokomotivy „Conrad Vorlauf“ ve výtopně Jaroměř
dne 17.10.2007 © SŽVJ
 
Jak dlouhodobý a úmornou prací různého charakteru naplněný proces ono znovuzrození je, mapuje zatím osmidílný záznamník renovace, který určitě stojí za návštěvu, protože krom textu obsahuje také celou řadu zajímavých fotografií. Snímky z etapy deváté pak nejdete v galerii k tomuto článku, Jejich větší část pochází z přístroje Bohuslava Škody, představitele občanského sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř (SŽVJ), který nám nejen poslal onu výše citovanou zprávu, ale pozval nás také do bývalého jaroměřského depa, abychom si mohli nový kotel prohlédnout a vlastnoručně vyfotografovat (jak dokládá samostatná strana galerie).
 

Rodící se lokomotiva „Conrad Vorlauf“ v jaroměřské rotundě dne 17.3.2012
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Netřeba snad zdůrazňovat, že se nám (byť tentokrát v jednomužném zastoupení) dostalo srdečného přijetí, zvláště pak proto, že obecná média se spokojila jen s využitím zaslaných podkladů, ať už šlo o regionální redakci MF Dnes nebo Náchodský deník. A v rozhovoru jsme se dověděli celou řadu dalších informací. I když budou pokračovat montážní práce na novém kotli Conrada Vorlaufa, v nejbližší době má být dokončena oprava jeho tendru. To vše pochopitelně vedle dalších prací, které souvisejí s přípravou na novou sezónu samotného muzea i jeho veřejností oblíbených parních vlaků, vedených právě zušlechťovaným velkým býčkem 423.0145.
 

423.0145 se dne 17.3.2012 ve svém zimovišti podrobuje opravě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Řeč přišla i na další témata, související s fungováním muzea, jeho vozidly a dalšími exponáty, jízdami parních i motorových vlaků a zabrousili jsme také do sfér obecnějších – posledním vývojem ve vztahu Správy železniční dopravní cesty k regionálním drahám počínaje a problematikou železniční nostalgie v pojetí Českých drah a dalších subjektů konče. I těch fotografických objektů bylo pochopitelně více, což se snad projeví v následné reportáží obecnějšího zaměření nebo ve specializovaných článcích o jednotlivých vozidlech. Ostatně těch od naší poslední návštěvy výtopny v jejím kolejišti přibylo, dokonce právě pokud jde o parní trakci.
 

Lokomotiva 365.024 s tendrem 516.0572 v jaroměřské výtopně dne 17.3.2012
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se k lokomotivě Conrad Vorlauf. Ta příštího roku oslaví úctyhodné 140. narozeniny a přáním, či spíše snem jaroměřských muzejníků je, aby se tak stalo s ohněm v topeništi, parou v kotli a pokud možno i se soupravou vhodných vozů na háku. Jestli se ten záměr naplní, to bude záležet nejen na usilovné práci jich samotných, ale také na přízni sponzorů, jichž není nikdy dost. Pomoci ostatně může každý, ať už finančně, materiálně nebo prací svých rukou. Případní zájemci o spolupráci jakéhokoliv druhu mohou představitele SŽVJ kontaktovat několika způsoby. A nám už na závěr nezbývá než popřát, aby se jaroměřským nadšencům dařilo 
 

„Conrad Vorlauf“ a jeho obroditelé dne 6.3.2012 před jaroměřskou rotundou © SŽVJ
 
Ovšem s vědomím toho, že své aktivity nerozvíjejí jen pro svou vlastní potěchu, ale plní významnou roli celospolečenskou, která je vytčena v záhlaví jejich internetové stránky: společnost pro záchranu, obnovu a provoz historických železničních vozidel - železniční muzeum - muzejní vlaky. Připomeňme si, že letošní sezóna muzea a první jízdy jeho vlaků startují 5. května, ale (zatím jen pomyslná) brána výtopny se návštěvníkům otevře už na 1. máje. Návštěva sbírek či svezení nostalgickým vlakem je pak možností, jak může každý nejen příjemně strávit volný čas, ale uhrazením vstupného či jízdného také drobně přispět na jejich provoz.
 

Čilý návštěvnický ruch v jaroměřské výtopně dne 1.5.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Železniční muzeum Výtopna Jaroměř
 2. Renovace parní lokomotivy ÖNWB VIIa 340 CONRAD VORLAUF - leták ve formátu PDF
 3. Národní technické muzeum
 4. Nadace OKD
 5. Advanced World Transport - Komplexní dopravní a logistické služby
 6. SEA CZ, a.s - Opravy parních lokomotiv.
 7. kkStB 171 – Wikipedia
 8. Lokomotiva 411.0
 9. Lokomotivní řada 411.0 „Zeměplaz“
 10. Lokomotivní parní kotel - Wikipedie
 11. Rakouská severozápadní dráha - Wikipedie
 12. Konrad Vorlauf – Wikipedia
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: „Conrad Vorlauf“ pózuje dne 6.3.2012 před jaroměřskou rotundou © SŽVJ

Galéria

Súvisiace odkazy