Den na pohraniční stanici

4.1.2008 8:00 Tomáš Pokorný

Den na pohraniční stanici

Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein, stanice rozdělená státní hranicí, kdysi i zdí a ostnatými dráty. A dnes se zde můžete pohybovat bez jakékoliv kontroly osobních dokladů. Než se dostanu k tomu, jak to na tomto pohraničním nádraží vypadalo krátce po vstupu naší republiky do schengenského prostoru, podívejme se trochu do jeho historie.

V roce 1873 podepsána dohoda mezi Bavorským královstvím a c. a k. Rakousko-Uherskem o propojení tratí Královské bavorské východní dráhy a Plzeňsko-březenské. Trať z Čech byla do tohoto nádraží dokončena 20. 10. 1877 a z Bavorské strany 15. 11. 1877. Zároveň byla na státní hranici německou stranou vystavěna osově souměrná mohutná budova železniční stanice, jejíž polovinu, odkoupila Plzeňsko-březenská dráha.

V roce 1938 narychlo opouští oblast české obyvatelstvo, přičemž železnice v tom sehrává důležitou roli. Až do roku 1945 spravuje celou stanici říšská dráha (DRB). Po příchodu americké armády je státní hranice ve stanici obnovena a obnovuje se také pohraniční provoz pod dozorem armád. Situace se normalizuje. Jsou tudy vedeny transporty odsunutých sudetských Němců. Po roce 1948 je postupně utlumována doprava. Dne 3. 9. 1953 dochází k úplnému zastavení dopravního styku s Německými drahami.

Fotomapa železniční stanice Železná Ruda © Mapy.cz - ZOBRAZ! 

Všech 11 kolejí je přerušeno podél hranice plaňkovým plotem a na nástupišti 1 m od státní hranice dochází k výstavbě zdi z tvárnic. Ve štítu zvýšené české části budovy směrem do Německa pár metrů od hranice je vztyčena rudá pěticípá hvězda, pod níž jsou veliké portréty Lenina a Gottwalda. Po únosu rychlíku z Aše do západoněmeckého Selbu je na trati zřízena „speciální“ dopravna Debrník, což vlastně byla jen lichoběžníková tabulka s výkolejkou na širé trati, od níž ovšem měli klíč pouze příslušníci Pohraniční stráže. 

Nádražní budova Bayerisch Eisenstein, pohled do České republiky © Tomáš Pokorný

Provoz ve stanici měl zcela zvláštní charakter. Na německé straně běžně jezdily vlaky i s cestujícími na svoji „polovinu“ nádraží „k plotu“ a na opačné, tedy české, jezdily vlaky také až „k plotu“, a to kvůli úvrati Mn vlaků obsluhujících pilu a manipulační sklad dřeva. Vše za přísného dohledu Pohraniční stráže. DB omezují další spoje a vyhlašují ukončení provozu do Zwieselu. Na straně ČSSR je plánováno ukončení tratě v Železné Rudě městě.

Pohled i s hraničním patníkem a označením ČR © Tomáš Pokorný

Po roce 1989 jsou vypracovány projekty zcela nového kolejiště a provizorní oprava české strany budovy. To vše k novému jízdnímu řádu 1991/1992, tedy 2. 6. 1991. Stavební práce se rozbíhají naplno. DB zavádějí náhradní autobusovou dopravu a ve stanici se buduje ostrovní nástupiště i ostatní koleje. Provoz na německé straně časem přebírá Regentalbahn s nově dodanými motorovými vozy, ale v tarifu DB. Česká strana budovy je opravena.

Jednotka WaldBahn řady 650 © Tomáš Pokorný

Při nedávné rodinné dovolené na Šumavě poblíž Železné Rudy jsem vynechal stopu běžeckou a nahradil jí stopou železniční - průzkumem pohraniční stanice Železná Ruda - Alžbětín / Bayerisch Eisenstein. Na státní hranici panoval jakse patří celkem klid, poněvadž už jak Bavorsko tak Česká republika jsou členy schengenského systému, tak zde člověk nespatřil dříve všudypřítomné pohraničníky.

Klatovské Brejle v pozadí s Kocourem © Tomáš Pokorný

Při vstupu na nádraží z Bavorské strany vás na první pohled upoutá mohutné depo - nyní jako Localbahn Museum Bayerisch Eisenstein. Bohužel měli zavřeno, tak jsem se dovnitř nedostal. Ale venku stál železniční pluh - Klime-Schneepflug DB 80 80 9460053-9. Při příchodu na nástupiště jsem měl štěstí na německé motorové vozy řady 650 společnosti WaldBahn o výkonu 228kW, které přijely z Plattlingu a pokračovaly dále směr Špičák. Na 5té a 6té koleji stály soupravy s Klatovskými Brejlovci připraveny odjet směrem do vnitrozemí. Ale mezitím odjela souprava s "Kocourem" s vozy řady 020 směr Železná Ruda.

Příjezd R 852 z Prahy © Tomáš Pokorný

Po příjezdu druhé soupravy bavorské 650tky, ve 14:12, a vyvalení se většiny cestujících a jejich odchodu směr Bayerisch Eisenstein, do vlaku nastoupila česká průvodčí a souprava se vydala směrem do vnitrozemí. Před odjezdem "Klatovských brejlí"(754 006-5) v 15:18 na Os 7501 do Plzně se přiřítil Brejlovec 754 015-6 jako R852 z Prahy. Zbylé jedny "Klatovské Brejle" (754 029-7) zde čekaly na podvečerní odjezd do českého vnitrozemí.

Titulní snímek: Hraniční kámen na nástupišti © Tomáš Pokorný 

Galéria

Súvisiace odkazy