Aj druhá súťaž na stavebný dozor na V. koridore bola zrušená

24.10.2005 10:15 -mm-

Aj druhá súťaž na stavebný dozor na V. koridore bola zrušená

ŽSR zrušili aj druhú súťaž na stavebný dozor rekonštrukcie úseku V. koridoru Piešťany - Nové Mesto nad Váhom. Plánované termíny odovzdania rekonštruovaných úsekov sú ohrozené. Oneskorenie realizácie by však nemalo ovplyvniť prísun prostriedkov z európskych fondov. Dôvodom zrušenia súťaže bol fakt, že žiadny záujemca nebol schopný splniť prísne podmienky výberu.

V prípade, že by súťaž pokračovala, nesplnenie súťažných podmienok by mohlo ohroziť prísun financii z európskych fondov a preto ŽSR vyhlási novú súťaž. Prvé kolo súťaže muselo byť zrušené z nariadenia Úradu pre evrejné obstarávanie v marci t.r.

Rekonštrukcia úseku Piešťany - Nové Mesto nad Váhom, v dĺžke takmer 20 km, sa podľa pôvodného harmonogramu mala začať v druhej polovici tohto roka. Z dôvodu zrušených výberov stavebného dozoru sa práce na traťovom úseku nezačnú skôr ako začiatkom budúceho roka, ukončenie prác sa predpokladá na rok 2008.

Celkové náklady na modernizáciu úseku V. koridoru 89 mil. EUR a budú pochádzať zo štátneho rozpočtu a z Kohézneho fondu Európskej únie.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy