Cez Trenčín povedie železničný koridor

5.8.2004 20:28

Cez Trenčín povedie železničný koridor

Trenčín - Rekonštrukcia železničnej trate v Trenčíne sa uskutoční podľa variantu 1. Rozhodli o tom vo štvrtok poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Za tento variant hlasovalo 18 poslancov a proti boli piati. Hlasovanie bolo jediným bodom programu schôdze mestského parlamentu.

Variant 1 spĺňa parametre európskej železnice, počíta s vyrovnaním smerového oblúka a výstavbou nového mosta. Súčasťou modernizácie je aj mimoúrovňové križovanie trate a modernizácia železničných staníc Zlatovce, Trenčín a zastávky Opatová. Počíta sa pri ňom aj s asanáciou dvoch bazénov letnej plavárne a 14 až 18 rodinných domov v mestskej časti Orechové.

Podľa informácií spoločnosti Reming Consult a. s., ktorá je hlavným projektantom pre tento úsek, môže byť železničná trať v Trenčíne aj s výstavbou nového mosta zmodernizovaná v priebehu troch rokov a to pravdepodobne v období november 2006 až október 2009. Ak sa majitelia nehnuteľností určených na asanáciu rozhodnú namiesto finančnej náhrady pre stavbu nového domu, ich dom musí byť postavený stáť ešte pred začatím samotnej modernizácie. Na snímke je 363.018 v Bratislave hl.st. -rp-

Súvisiace odkazy