ŽSR dnes otvorili druhú etapu modernizácie V. železničného koridoru

11.6.2004 18:42 ŽSR Zdroj: ŽSR

ŽSR dnes otvorili druhú etapu modernizácie V. železničného koridoru

Pezinok - Železnice Slovenskej republiky, za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, dnes priamo na železničnej stanici v Pezinku symbolicky otvorili na V. železničnom eurokoridore stavbu modernizácie železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc Bratislava Rača – Trnava.

Zatiahnutím symbolického prvého závitu na koľajnici tak bola otvorená 2. etapa projektu modernizácie V. železničného koridoru, ktorý sa tiahne Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu (Venezia – Trieste/Koper – Ljublana – Budapešť – Užgorod – Ľvov). Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá cca 536 km a tvorí cca 19% celkovej dĺžky koridoru.
Snahou ŽSR je modernizácia vybranej siete železničných tratí a jej integrácia do systému tranzitných európskych železníc. V rámci práve otvorenej 2. etapy budú zmodernizované stanice Bratislava Rača, Pezinok, Šenkvice, Cífer, Trnava, pričom stanica stanica Svätý Jur bude zrušená a prebudovaná na zástavku. Dĺžka trate, na ktorej sa nachádzajú stanice je cca 12,4 km. Zmodernizovaný bude aj medzistaničný úsek Šenkvice – Cífer o dĺžke 9,8 km pre traťovú rýchlosť 160 km/h.
Koncepcia technického riešenia začínajúcej 2. etapy zahŕňa napr. modernizáciu traťových a staničných koľají, výstavbu nových ostrovných nástupíšť, výstavbu 6 nových podchodov, umelé stavby, mosty a priepusty, trakčné vedenie, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia. V rámci zvyšovania bezpečnosti sú niektoré priecestia nahradené výstavbou podjazdov, resp. nadjazdov. Modernizáciou výpravných budov sa vytvoria podmienky na umiestnenie nových technologických zariadení, modernejšie prevádzkové priestory a modernejšie priestory pre cestujúcu verejnosť. V rámci stavby budú dobudované i objekty pre imobilných.
Celkové náklady na modernizáciu 2. etapy predstavujú čiastku 142 mil. EURO (takmer 6 mld. Sk), z toho 38% je čerpaných z fondu ISPA a 62% je vyčlenených zo štátneho rozpočtu. Ukončenie stavby sa predpokladá v roku 2007.
Zhotoviteľom stavby je konzorcium vedené spoločnosťou Skanska DS, a. s., ktoré sa stalo víťazom medzinárodného tendra ŽSR na dodávateľa modernizačných prác uvedenej stavby. -ŽSR- a -rp-

Súvisiace odkazy