Bratislava hl.st. - Železničná stanica

 • Základné informácie
 • Dokumenty

Historické názvy

Bratislava hl.n.

Otvorenie objektu:

20.08.1848

Koľaje v objekte

Dopravné: 31    Manipulačné: 16    Odstavné: 23    Ostatné: 6   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničný uzol Bratislava pozostáva zo staníc - Devínska Nová Ves, Hlavná stanica, Nové Mesto, Petržalka, Rača, Vajnory a Podunajské Biskupice, zastávok - Lamač, Žel. studienka, Vinohrady, ÚNS, Východné 1 a Východné 2. Nachádzajú sa tu 2 odbočky Močiar a Vinohrady a rušňové depá Východné - nové a staré depo a hlavné, ktoré sa nachádza asi 800 metrov za Hlavnou stanicou. Väčšina tratí železničného uzlu je elektrifikovaná striedavým elektrickým prúdom 25 kV 50 Hz. Uzlom prechádzajú hlavné železničné ťahy Bratislava - Kúty (č. 110), Bratislava - Žilina (č. 120) a Bratislava - Štúrovo (č. 130), Bratislava - Komárno (č. 131) a Bratislava - Rajka (Maďarsko) s odbočkou za stanicou Bratislava Petržalka do Viedne (č. 132).

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
 
Železničná stanica Bratislava hlavná stanica leží v km 54,364 dvojkoľajnej trate
Štúrovo - Kúty. Je stanicou:
- zmiešanou podľa povahy práce
- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- elektrifikovaná (25 kV, 50 Hz)
- odbočnou pre trať Púchov - Bratislava hl.st. a
Bratislava Nové Mesto - Bratislava hl.st.
- dispozičnou pre trať:
a/ pre vlaky osobnej dopravy
Bratislava hl.st. - Nové Zámky - Šurany
Bratislava hl.st. - Kúty
Bratislava hl.st. - Leopoldov
Bratislava hl.st. - Bratislava východ
b/ pre všetky vlaky
Bratislava hl.st. – Bratislava Nové Mesto
 
 
Rozčlenenie stanice
K železničnej stanici Bratislava hl.st. je pridelená nesamostatná stanica
Bratislava Lamač, ktorá leží v km 49,147 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná
stanica – Kúty, je medziľahlou po prevádzkovej stránke.
Podľa povahy práce je koľajisko ŽST Bratislava hl.st. rozdelené na tri časti:
a/ osobné koľajisko, kde sú dopravné koľaje a zariadenia pre prepravu
cestujúcich
b/ koľajisko Dvor so zariadeniami pre rozraďovanie a zoraďovanie záťaže pre
končiace a východzie nákladné vlaky, pre dočasné deponovanie osobných
vozňov, pre zbrojenie resp. odzbrojenie špeciálnych osobných vozňov
c/ odstavné koľajisko slúži k deponovaniu, čisteniu, zostave, oprave a
predkurovaniu vozňov osobnej dopravy, k zostave a rozraďovaniu vlakov
osobnej dopravy. Leží vpravo vedľa traťovej koľaje Bratislava Nové Mesto -
Bratislava hl.st. od km 0,810 do km 2,408 a je spojené s osobným koľajiskom
dvoma spojovacími koľajami - Starou a Novou spojkou. Je možná neprerušená
jazda na odstavné koľajisko a do rušňového depa. Stará spojka je priamo
napojená na koľ.č. 1a smerom do SHU. Počas jazdy do SHU je možná jazda po
novej spojke do/z odstavného koľajiska na koľaje č. 7-14 /2-6 po koľaji č. 11/
resp. do/z rušňového depa.
 
Zabezpečovacie zariadenie v stanici
Stanica je vybavená releovým staničným zabezpečovacím zariadením typu
AŽD 71 cestového systému s výmenami prestavovanými skupinovo, 3. kategórie.
 
Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch
Medzistaničné úseky Bratislava Lamač - Bratislava hlavná stanica, Bratislava
hl.st. – Odb. Močiar, Bratislava hl.st. – Odb. Vinohrady sú zabezpečené
obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti
traťovej koľaje, ktorý umožňuje obojsmerné prechádzanie každej traťovej
koľaje podľa traťových oddielov.
Medzistaničný úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. je zabezpečený
obojsmerným univerzálnym automatickým blokom s kontrolou voľnosti
traťovej koľaje, ktorý umožňuje riadenie jazdy vlakov oboma smermi.
 
Dostupnosť
Z centra dostupná za necelú polhodinu po Suchom mýte a Štefánikovej, rovno pred ňou je frekventované obratisko autobusov a trolejbusov, nástupisko električiek je o niečo nižšie a východnejšie. Končia tu tieto linky:
 • 1- z Petržalky- Jungmannovej cez centrum
 • 2- zo ŽST Nové Mesto
 • 32- z Dlhých dielov cez mlynskú dolinu a Kramáre
 • 41- z horského parku
 • 61- z Letiska cez Trnávku
 • 74- z Vlčieho Hrdla cez Ružinov
 • 93- z Petržalky- Lúk cez centrum
 • 201- z Dolných honov cez Prievoz
 • 210- z Eurovey cez Autobusovú stanicu(tá je vzdialneá cca. 45 min. pešo alebo 10 min. trolejbusom).
 • Vychádza odtiaľ zelená značka na Kamzík.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
373 kB
4.3.2009
JPG
JPG
336 kB
16.4.2020

Galéria objektu