ŽSR 607: Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky