ŽSR 202: Tatranská Lomnica lanovka - Skalnaté Pleso

Rozchod
lanová dráha
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 202: Tatranská Lomnica lanovka - Skalnaté Pleso
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Kabínová lanová dráha

Niekoľko faktov o Tatranských lanových dráhach:

Stará kabínová lanovka (dnes už neprevádzkovaná pre verejnosť)O stavbe lanovky vo Vysokých Tatrách sa uvažovalo na prelome 19. a 20. stor. iba v súvislosti s umiestnením meteorologického pracoviska na niektorom štíte. Neskôr, po 1. svet. vojne (a dodnes) OHDZ chápeme ako objekt zvýšenia ekonomického efektu turizmu v priľahlých osadách.

Druh: Osobná lanová dráha visutá kabínová, 2-lanová, kyvadlová

Charakteristické znaky:

• vysoké osové napätie v nosnom lane (t.j. menšie ohybné namáhanie)
• 1 nosné a 2 ťažné laná (s výnimkou Švajčiarska)
• na trati 2 vetvy, t.j. dvojčinná kyvadlová prevádzka
• maximálna obsaditeľnosť vozňa (kabíny) 25 - 30 osôb
• elektrický pohon, zvyčajne agregát Ward-Leonard
• rýchlosť jazdy 4-6 m/s

Investor: Krajina Slovensko, samosprávna oblasť 1. Československej republiky (ČSR) Na rozdiel od praxe v zahraničí, ale aj v historických zemiach spoločného štátu, na stavbu a prevádzku lomnickej lanovky sa nepodarilo ustanoviť učastinársku spoločnosť. Keď Ministerstvo financií ČSR oznámilo Krajinskému úradu, že je ochotné prevziať záruku za prípadné bilančné schodky vyplývajúce z prevádzky železnice (podčiarkol V.Š.), dňa 9. novembra 1934 uznesením č. 112 Krajinské zastupiteľstvo "... v snahe obohatiť Slovensko význačným reprezentačným dielom po stránke svetovej turistiky... " rozhodlo postaviť lanovku na Lomnický štít z vlastného rozpočtu. Rok po uvedenom oznámení MF dňa 25. júna 1935 sa vláda ČSR uzniesla uhradiť 50 % prípadnej finančnej straty podniku. Koncesiu na stavbu a prevádzku LD nadobudla slovenská krajina uznesením vlády ČSR zo dňa 4. júla 1935 č. 150 Sb. z. n. zo dňa 8.7.1935.


Dodávateľ: Firma František Wiesner, strojírna a slévarna Chrudim
Na základe verejnej súťaže, ako vyplýva z dokumentov úplne formálnej, zadal Krajinský výbor stavbu lanovej dráhy
spolu s vypracovaním podrobného projektu dňa 29. augusta 1935 jedinému výrobcovi lanových dráh v predvojnovom Československu, za pevné jednotkové ceny a paušály 14 995 154 Kč, firme Wiesner Chrudim.

Stavebnú zmluvu podpísali 20. marca 1936. Stavenisko bolo zápisnične odovzdané 30. marca 1936. Oficiálny začiatok
výstavby lanovky bol 1. apríla 1936. Prípravné práce, t.j. stavbu celej komunikácie a pomocnej lanovky začali na jeseň 1935.

Projektant: Projekčno-konštrukčná skupina lanových transportných zariadení

Začiatky: 17. decembra 1937 vytiahli kompletný voz č. 2 na Skalnaté Pleso a záves s behúňom vozňa č. 1, zaťažený umelým
bremenom, spustili do Tatranskej Lommnice. Tu sa jalová záťaž nahradila kabínou č. 1. 22. decembra 1937 - prvá jazda s platiacimi cestujúcimi. Unikátnym dokladom o tomto je vianočný pozdrav prvého správcu lanovky Jozefa Štefunka, odoslaný 24.12.1937 z Tatranskej Lomnice rodičom do Bratislavy, s poznámkou "Jazdíme od 22. XII." Do konca roka 1937 sa lanovkou vykonalo celkom 77 jázd, prepravilo 2080 cestujúcich a na cestovnom vyinkasovalo 27 692 Kčs. V prvých dňoch prevádzky sa vyskytlo veľa problémov. V novom roku, od 6. januára do 12. februára 1938, museli prevádzku lanovej dráhy v dôsledku poruchy v stanici Štart zastaviť.
Prepravná kapacita 80 os./h normálna prevádzka, 110 os./h zvýšená prevádzka, 160 os./h zosilnená prevádzka

Normálna prevádzka sa vykonáva 2 kabínami rýchlosťou 4 m/s.
Zvýšená prevádzka znamená premávku dvoch kabín rýchlosťou 6 m/s. Zosilnená prevádzka - 4 kabíny rýchlosťou 4 m/s s prestupom v stanici Štart. Nikdy ju nezaviedli. Vznikol tak
rekordný parameter - 4,1 km trať z Lomnice na Skalnaté Pleso, svojho času najdlhšia lanovka bez prestupovania na svete.


Uvediem aspoň základné parametre sedačkovej lanovky:
- Typ lanovky: osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek
- ťažná/vzostupná/ vetva: ľavá 
- umiestnenie pohonu: údolná stanica 
- systém napínania: hydraulický v údolnej stanici 
- prepravná kapacita - zimná prevádzka 900 os./h  
- prepravná kapacita - letná prevádzka 540 os./h 
- dolná stanica 1786,8 m n.m. - Skalnaté Pleso
- horná stanica 2196 m n.m. - Lomnické sedlo
- šikmá dĺžka 1140,6 m 
- vodorovná dĺžka (dĺžka trate) 1061,6 m 
- prevýšenie 419 m 
- priemerný sklon trate 38,5 % 
- maximálny sklon trate 54,0 % 
- maximálna dopravná rýchlosť - zimná prevádzka 2,5 m/s  
- maximálna dopravná rýchlosť - letná prevádzka 1,5 m/s 
- prípustná rýchlosť vetra 18 m/s  
- čas jazdy 7 minút 
- časový interval vozňov - zimná prevádzka 8 s 
- časový interval vozňov - letná prevádzka:  13 s  
- počet sedačiek 114 
- počet podpier 10 (max. výška 12 m) 
- priemer dopravného lana 30 mm 
- rozchod dopravného lana na trati 4000 mm 
- hlavný pohon 132,1 kW el. motor jednosmerný s tyrist. reg. 
- núdzový pohon 88,3 kW spaľovací motor 
- výrobca POMA Grenoble, Francúzsko
- zariadenie je v prevádzke od r. decembra 1978
 

Súvisiace odkazy:

Nenašli sa žiadne traťové objekty.

Cestovné poriadky

PDF
PDF
666 kB
6.4.2020
PDF
PDF
143 kB
27.6.2010
PDF
PDF
127 kB
3.7.2010
PDF
PDF
164 kB
29.10.2018
PDF
PDF
616 kB
8.4.2020
PDF
PDF
137 kB
5.7.2010
PDF
PDF
121 kB
5.7.2010
PDF
PDF
241 kB
5.4.2020
PDF
PDF
989 kB
10.4.2011
PDF
PDF
897 kB
5.6.2011
PDF
PDF
293 kB
10.4.2020
PDF
PDF
922 kB
16.10.2011
PDF
PDF
806 kB
23.10.2011
PDF
PDF
852 kB
29.5.2011