Začala sa demontáž visutej lanovky na Skalnaté Pleso

19.7.2010 8:00 MAYO

Začala sa demontáž visutej lanovky na Skalnaté Pleso

Po viac ako 10 rokoch od ukončenia prevádzky visutej lanovej dráhy Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso sa začala jej fyzická likvidácia. Demontážne práce sa začali na úseku z medzistanice Štart smerom na Skalnaté Pleso, na tomto úseku by mala byť demontáž všetkých podpier lanovky ukončená v tomto roku. Spodný úsek lanovky z Tatranskej Lomnice po medzistanicu Štart by mal byť zlikvidovaný budúci rok. Týmto odchádza časť technického unikátu do histórie.

V týchto dňoch prebieha demontáž a likvidácia nosných a ťažných lán na úseku Štart - Skalnaté Pleso. Nosné lano bolo stiahnuté nad stanicu Štart, kde sa rozpaľuje na cca. 1 meter dlhé kusy, ktoré budú následne odvezené. Nosné laná na úseku Tatranská Lomnica - Štart sú zatiaľ napnuté na svojom mieste. V údolnej stanici bolo ťažné lano odrezané a ukotvené na 1. podpere a ďalej je ešte uvoľnene vedené po pravej strane podpier.

 
Nosné lano rozrezané na kusy, 11.7.2010

Zámerom spoločnosti Tatry mountain resorts (nástupnickej spoločnosti Tatranských lanových dráh) je ponechanie prvej podpery pri údolnej stanici v Tatranskej Lomnici, ktorá by spolu s budovou údolnej stanice lanovky mala slúžiť ako múzeum lanovej dráhy. Aj ďalšie budovy lanovky, ktoré projektoval architekt Dušan Jurkovič, sú zapísané na zozname kultúrnych pamiatok a budú ponechané na svojom mieste, budúce využitie budovy v medzistanici Štart však zatiaľ známe nie je.

 

Z histórie visutej lanovky

Výstavba lanovky na úseku Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso sa začala 8. mája 1936. Pôvodným zámerom bolo postavenie lanovky na Gerlachovský štít, avšak nakoniec sa pre vysokú technickú náročnosť tejto stavby rozhodlo pre Lomnický štít. Na túto dobu sa jednalo o technicky veľmi náročnú stavbu, ktorá by asi nebola možná bez medzistanice Štart, ktorá bola vybudovaná v polovici úseku. Hlavným dôvodom na vybudovanie medzistanice bol fakt, že v tej dobe vyrobiť nosné lano v dĺžke 4200 m v jednom kuse by bolo veľmi náročné. To bolo podnetom na technicky unikátne riešenie vedenia a ukotvenia lán lanovej dráhy. Úsek mal 4 nosné laná, 2 boli ukotvené v údolnej stanici a 2 na Skalnatom Plese, napínanie lán bolo riešene v medzistanici Štart.

 
Medzistanica Štart - smerom do Tatranskej Lomnice ešte s lanami, smerom na Skalnaté Pleso už bez lán. 11.7.2010

Doprava na úseku Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso bola začatá 22. decembra 1937 a bola riešená kyvadlovo. Dráhový úrad v októbri 1999 vyradil tento úsek lanovej dráhy z prevádzky z dôvodu nedostatočnej technickej spôsobilosti. Zamestnanci lanovky uskutočnili jej poslednú jazdu bez cestujúcich dňa 12. apríla 2005, ktorá je zachytená v dokumentárnom filme "Príbeh jednej lanovky".

Výstavba úseku Skalnaté Pleso - Lomnický Štít sa začala taktiež v roku 1936. Tento úsek bol uvedený do bežnej prevádzky až v roku 1941 a to hlavne z dôvodu náročných poveternostných podmienok v týchto nadmorských výškach, ktoré vplývali na pomalú rýchlosť výstavby. Horná budova stanice leží v nadmorskej výške 2 634 metrov nad morom. Tento úsek visutej lanovej dráhy slúži svojmu účelu dodnes, avšak prešiel koncom 80. rokov 20. storočia rekonštrukciou, pri ktorej bol systém jedného nosného lana a 2 ťažných lán zamenený za systém 2 nosných lán a jedného ťažného lana, čo prispieva k zvýšenej stabilite počas silnejšieho vetra. Pri rekonštrukcii bolo vymenené aj strojné zariadenie a kabína lanovky.

Až do roku 1956 držala lanovka z Tatranskej Lomnice na Lomnických štít svojou celkovou dĺžkou 5 428 metrov svetový rekord.

 

Tragická nehoda na visutej lanovke

Dňa 15. septembra 1973 došlo na visutej lanovke k nehode, ktorá si vyžiadala 1 ľudský život. Pri tejto nehode padol voz č. 1 na prudký svah pod lanovkou, zhruba 150 metrov pod stanicou Skalnaté Pleso. Ako sa po nehode ukázalo, príčinou nehody bolo napínacie lano nosného lana v stanici Štart. Toto lano sa menilo v roku 1958. Pred výmenou bolo ako napínacie lano použité lano šesťpramennej konštrukcie, ktoré bolo vymenené za viac-vrstvové lano typu Herkules. Tento typ lana je vinutý v niekoľkých vrstvách, pričom viditeľná je len jeho vrchá vrstva. To čo sa skrývalo pod povrchom sa odhalilo až pri tejto nehode, vnútro lana bolo skorodované, následkom čoho sa napínacie lano nosného lana rozthrlo a to spôsobilo pád kabíny s cestujúcimi. Doprava na tomto úseku lanovej dráhy bola obnovená až 15. februára 1975.

 
Foto: Miroslav Kučera

Použité zdroje:

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-200: Tatranská Lomnica lanovka - Skalnaté Pleso - Lomnický štít
  • ŽSR-202: Tatranská Lomnica lanovka - Skalnaté Pleso

Súvisiace odkazy