Bralský viadukt

Bralský viadukt sa nachádza na trati ŽSR 145 Prievidza Horná Štubňa.
Ohraničuje ho z jednej strany zastávka Remäta a z druhej po pár 100 m. portál Bralského tunela. nachádza sa v km km 011,242 nad úzkou a 27 m hlbokou roklinou.  Je 98 m dlhý  s 3 poliami svetlosti 30 m. Oceľová konštrukcia viaduktu položeného na pilieroch vysoko nad údolím má hmotnosť 247 ton. Jednotlivé segmenty plechových spojitých nosníkov museli murári vyťahovať na vysoké drevené lešenie postavené vždy v 2 susedných poliach, kde ich postupne spájali pneumatickými vŕtačkami.

Ďaľšie informácie od Mira Kožucha na stránke rail.sk

Je to nádherný viadukt stojaci za prehliadku.