2019 - Vzpomínka na klidnou dobu. Vlakem na Ukrajinu a do Moldavska

9.6.2023 8:00 Jan Kubeš

2019 - Vzpomínka na klidnou dobu. Vlakem na Ukrajinu a do Moldavska

Naše cesta začala na pražském hlavním nádraží. Pendolínem jsme dojeli až do Košic, kde už byl přistaven vlak, stávající z jednoho spacího vozu a lokomotivy řady 162, která nás dopravila do Čopu. Tam proběhly pohraniční záležitosti a hlavně výměna podvozků na rozchod 1520 mm. Naše cesta dále směřovala přímo do Kijeva.

 

 

Program v Kijevě byl dosti nabitý a tak na snímky vlaků nezbyl čas. Proto jsem zde zařadil alespoň fotografie kijevské MHD. Následující noc patřila přesunu do Moldavska, do hlavního města Chișinău (Kišiněv). Můj hlavní záměr byla MHD, provozována trolejbusy a autobusy. Z vlakové dopravy jsem se soustředil na příjezd stejného vlaku, jakým jsme přijeli i my,  který jsem fotil druhý den našeho pobytu. Spoj byl veden motorovým dvojčetem Fantomas.

Po dvou nocích strávených v nádražní budově, která byla po rekonstrukci, jsme se vydali motorovou jednotkou do Oděsy. Na hlavovém nádraží byl čilý provoz. Posun souprav zajišťoval náš Čmelák. MHD je hlavně v elektrické trakci, jak tramvajemi, tak trolejbusy, včetně s českými výrobky. Po dvou nocích strávených v hotelu jsme se vydali zpět domů přímým vlakem do Mukačeva. Po krátké přestávce jsme nasedli do jednotky ZSSK na nástupišti s normálním rozchodem a vydali se na čtyřhodinovou jízdu do Košic. Cestu do Prahy jsme strávili v lůžkovém voze a v Praze se rozprchli do dalších spojů, které nás dopravily do našich domovů. Dnes by bylo velmi problematické takovou akci realizovat.


Čop, 9.7.2019; výměna podvozků na širokorozchodné © Jan Kubeš


Čop, 9.7.2019; příjezd vlaku z Košic © Jan Kubeš


Čop, 9.7.2019; spoj před odjezdem do Maďarska © Jan Kubeš


Čop, 9.7.2019; náš vagon (vpravo) do Kijeva © Jan Kubeš


Kijev, 10.7.2019; trolejbusová doprava © Jan Kubeš


Kijev, 10.7.2019; trolejbusová doprava © Jan Kubeš


Kijev, 10.7.2019; trolejbusová doprava © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; staniční budova  © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; staniční budova - pohled od kolejiště  © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; kolejiště pro nákladní vlaky © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; příjezd rychlíku z Mukačeva © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; lokomotiva „Fantomas“ © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; trolejbus ŠKODA 14TrM © Jan Kubeš


Chisinau, 12.7. 2019; modernizovaná maďarská motorová jednotka odjede do Oděsy © Jan Kubeš


Oděsa, 13.7.2019; staniční budova © Jan Kubeš


Oděsa,13.7.2019; lokomotiva ŠKODA 81E (ČS 8) © Jan Kubeš


Oděsa,13.7.2019; lokomotiva ŠKODA 52E (ČS 4) © Jan Kubeš


Oděsa,13.7.2019; MHD-trolejbus ŠKODA 14 TrM © Jan Kubeš


Oděsa,13.7.2019; MHD-tramvaj T3 © Jan Kubeš


Oděsa,14.7.2019; příměstská elektrická jednotka ZP9E © Jan Kubeš


Oděsa,14.7.2019; Čmelák ČKD ČM 33 na staničním posunu © Jan Kubeš


Oděsa,14.7.2019; lokomotiva VL 40u  © Jan Kubeš


Oděsa,14.7.2019; lokomotiva ŠKODA 52E (ČS 4) © Jan Kubeš


Mukačevo, 15.7.2019; širokorozchodné kolejiště © Vladimír Gregor


Mukačevo, 15.7.2019; motorová jednota řady 813 ZSSK na nástupišti © Jan Kubeš

Súvisiace odkazy