Montážne stojky Iron Horse

19.6.2009 8:00 František Smatana

Montážne stojky Iron Horse

Montážne stojky “Iron Horse” som spomínal v časti venovanej stavbe VRT na Taiwane, a sľúbil som, že im venujem samostatný popis pre ich kvalitu a širokú použiteľnosť pre (skoro) všetky typy bezštrkových tratí, ktorými si ma získali. Ich výrobcom je firma Iron Horse Engineering Co. z Ohia/USA, ktorá ich ponúka pod anglickým názvom “gauge support fixtures”, v skratke GSF.

 

 

 

Po prvýkrát som sa s nimi stretol pri stavbe metra v Taipei/Taiwan. Tu sme ich používali pri betonáži bezpodvalového systému. A opäť sme sa zišli pri realizácii VRT na tom istom ostrove v projektoch T210 a T220, kde boli použité podvaly. Na jednej z fotiek ich vidíte pri realizácii tzv. embedded track – trate s koľajnicou zaliatou v betóne (existuje pre tento spôsob upevnenia slovenský výraz??). Na ďalšej s podvalovým blokom v gumenej papuči ako jedna z variant trate so zníženou vibráciou (low vibration track). Takže okrem bezštrkových tratí s použitím prefabrikovaných dosiek (napr. japonský J-slab) sú použiteľné všade.

ZOBRAZ!

Popis stojky
Vlastný komplet stojky tvorí pevný oceľový nosník s pripojenými podperami koľajníc a nastaviteľnými nohami. Jeho riešenie umožňuje:
  1. nastaviť a zafixovať želaný rozchod;
  2. nastaviť a zafixovať želaný úklon koľajníc;
  3. priečny posun koľaje bez nutnosti hýbať s hlavným nosníkom a nohami;
  4. výškové nastavenie koľaje (ako prevýšenie, tak i vertikálna poloha). 
Rozchod

Želaný rozchod koľaje je nastaviteľný pomocou skrutkovice na vrchu hlavného nosníka. Nastavenie je veľmi presné a je možné ho potom zaistiť pomocou kontra matice.

ZOBRAZ!

Úklon koľajnice

Podpery koľajníc sú upevnené čapom a ich sklon nastaviteľný skrutkou s poistkou. Obe päty koľajnice sú zaistené proti zdvihnutiu.

ZOBRAZ!

Priečny posun koľaje

Po postavení GSF je možné upravovať priečnu polohu koľaje súčasným posunom oboch koľajníc vľavo a vpravo so zafixovaním rozchodu. Posun sa robí jednoducho pomocou matice.

ZOBRAZ!

Výšková poloha koľaje

Pomocou nastaviteľných nôh (so závitom) sa upraví žiadaná poloha riadiaceho koľajového pásu a následne sa upraví druhý koľajový pás na požadované prevýšenie. 

ZOBRAZ!

Zaistenie polohy roštu

Konštrukcia nôh a vlastný koľajový rošt viac-menej zabezpečujú stabilnú polohu trate, bez nutnosti dodatočného zaistenia.

*****

Pri stavbe metra sme smerové fixovanie trate používali prakticky len v oblúkoch. VRT sme museli (na žiadosť nadriadených) fixovať všade. Používali sme závitové tyče, ktoré boli pripevnené k stojke a na druhom konci kotvené do priľahlých konštrukcií (cez stojky na podkladný betón, cez príchytky na betónový múrik, atp). Istenie bolo použité pri každej montážnej stojke (teda každý 3 podval). 

Súhlasím s názorom, že pre väčšiu istotu je dobré koľajový rošt zaistiť; otázka je, ako často. Koľajový rošt svojou hmotnosťou a nastavovacie nohy svojou konštrukciou pôsobia proti priečnemu posunu. Teda pri premyslenom tvare nôh a zvýšenej opatrnosti medzi nastavením nivelety trate, jej kontrolou pred betonážou a vlastnou betonážou, je minimalizácia smerového zaistenia možná. Dokázala mi to (čiastočne) aj prax pri stavbe VRT v Kórey, kedy domáci realizátor nepoužíval žiadne zaistenie (pár mesiacov od začatia stavby) a podstatné zmeny neboli po betonáži zaznamenané. To je však extrém, nepoužívať zaistenie vôbec je hazard. Hoci fotky z 3 projektov v USA takisto žiadne istenie neukazujú...

Na firemnej fotke sú vidieť pomocné držiaky nôh. Tie sú len dočasné, vyberajú sa pred betonážou. V prípade čo len trochu komplikovanejšej výstuže zvrškovej dosky mi pripadajú prakticky nepoužiteľné.

Odkazy:
  1. IronHorseEngineering
  2. Iron Horse Engineering Company 

Titulná snímka: Iron Horse na viadukte VRT Taiwan © F. Smatana

Galéria

Súvisiace odkazy