Preprava električiek pre ČHŽ z Bratislavy do Hronca

10.5.2021 8:00Zdroj: Čiernohronská železnica

Preprava električiek pre ČHŽ z Bratislavy do Hronca

3. mája 2021 sme vás informovali o plavbe električiek pre Čiernohronskú železnicu (ČHŽ) po riekach Main a Dunaj do bratislavského prístavu. Dnes vám prinášame informácie o časovom harmonograme prekládky električiek z lode na železničné vozne a o ich následnej preprave do Hronca.

10. mája 2021
Presun 17 vozňov Rgs zo stanice Bratislava-Ústredná nákladná stanica do bratislavského prístavu.

11. - 12.mája 2021
Prekládka električiek z lode na železničné vozne v bratislavskom prístave. V podvečerných hodinách sa súprava prostredníctvom dopravcu Lokorail presunie do žst. Bratislava-Ústredná nákladná stanica.

13. mája 2021
V tento deň bude zavedený vlak Pn 58003 na trase Bratislava-ÚNS - Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta - Podbrezová a Pn 53051 na trase Podbrezová - Hronec. Vlaky budú vedené dvojicou rušňov 742 dopravcu CER Slovakia, súpravu bude tvoriť 17 vozňov Rgs rovnakého dopravcu. Najvyššia dovolená rýchlosť vlakov bude 80 km/h. V prípade potreby bude súprava otočená na zvolenskom triangli.

Predpokladané jazdné časy:
Bratislava-ÚNS     odch. 9:00
Bratislava-Nové Mesto   9:15 - 10:45
Hronec                 prích. 20:00

Počas pobytu v stanici Bratislava-Nové Mesto sa uskutoční slávnostné prevzatie električiek a tlačová konferencia.

14. - 15. mája 2021
Rozposunovanie vozňov a prekládka električiek na koľaje ČHŽ.

Veríme, že vás tieto informácie podnietia k fotografickému zdokumentovaniu tejto neobvyklej prepravy. Z vašich fotografií radi pripravíme fotoreportáž z cesty električiek naprieč Slovenskom. Vaše fotografie, prípadne videá, nám môžete zaslať na emailovú adresu info@vlaky.net.

Fotografie z plavby električiek. Zdroj: ČHŽ

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy