Tradiční Czech Raildays netradičním pohledem

16.6.2017 8:00 Jiří Řechka

Tradiční Czech Raildays netradičním pohledem

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy probíhá v Ostravě každoročně, v posledních letech jej náš magazín informačně zanedbával. Letos to napravíme, byť trochu nezvyklou reportáží, která sice nezachytí slavnostní zahájení Czech Raildays 2017, ale zaměří se na jednu akci s ním spojenou.

 

 


 

Letos jsem neplánoval jet se podívat do Ostravy. Že jsem tak nakonec učinil, způsobil dotaz našeho šéfa, zda můžu „nahradit“ svého ostravského kolegu, který měl v plánu podívat se na doktory. Nedobrovolně. Je nutno poznamenat, že ten dotaz i má kladná odpověď byly iniciovány pozvánkou od SŽDC. A tak jsem se vydal v úterý 13.6.2017 z Prahy do Ostravy. Ještě před ranním odjezdem jsem zaznamenal na hlavním nádraží přistavení Retro Ostravanu, který mířil se svými pasažéry také na tento železniční veletrh. Jízdenku jsem měl zakoupenou na EC 113 a před přistavením soupravy jsem si uvědomil, že číslo vozu, kde jsem měl rezervováno místo, je nezvykle vysoké. Ani všechny přístupné informace neukazovali na vůz tohoto čísla. Nakonec však na soupravě byl a já mohl v klidu obsadit svoje sedadlo.


„Retro Ostravan“ Praha hl.n. – Bohumín ve výchozí stanici © Jiří Řechka

A byl jsem překvapen, mezi Pardubicemi a Olomoucí nebylo pro všechny cestující místo na sezení, alespoň z mého pohledu. Po příjezdu do Ostravy jsem se vydal do areálu nákladového nádraží na místo veletrhu. Po cestě jsem potkal Karla, tedy spíše on potkal mne, já jsem ho nějak přehlédl, když jsem ho rychlým krokem míjel. On se nakonec na veletrh vydal pár hodin po lékařském zákroku. V areálu výstaviště se naše cesty rozešly, mne zejména čekala krátká tisková konference a s ní spojené slavnostní předání speciálních vozidel pro SŽDC. Po rychlém informativním seznámení s exponáty a jejich vyfotografováním jsem se vydal na místo tiskové konference a tím byl konferenční vůz SŽDC. Tisková konference byla společná pro SŽDC a ČD a zúčastnili se jí nejvyšší představitelé těchto organizací.


Tisková konference začíná © Jiří Řechka

Tedy generální ředitel SŽDC Pavel Surý a předseda představenstva ČD Pavel Krtek a jejich spolupracovníci. Tiskovou konferenci zahájila tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Na tomto místě se chci omluvit, že nebudu dělat přepis záznamu vystoupení jednotlivých řečníků, kdo má chuť a možnost, může si veškerá vystoupení jak na tiskové konferenci, tak při předání jednotlivých vozidel, poslechnout ze zvukových nahrávek v Pramenech a odkazech pod textem. Já se pokusím zmínit podle mne ty nejzajímavější pasáže. V dalším popisu akce bych chtěl spíše se zaměřit na předávaná speciální vozidla. Co tedy na tiskové konferenci zaznělo. Jedno její téma, v poslední době tolik skloňované, byl fenomén vysokorychlostních tratí v ČR. Bylo řečeno, že je potřeba si uvědomit, co vlastně chceme.


Generální ředitel SŽDC Pavel Surý © Jiří Řechka

Jestli chceme vykupovat nové pozemky na nové tratě pro rychlosti 300 - 350 km/h nebo modernizovat stávající tratě pro rychlost 200 km/h. Zaznělo, že ČD jako dopravce nechtějí chybět v projektu vysokorychlostních tratí. Byl vyspán tendr na studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě (VRT) na trase Praha – Brno – Břeclav. Velmi důležitá je zpráva z minulého týdne, že v Německu prošel projekt VRT Praha - Drážďany ekonomickým posouzením a bude schválen do spolkového plánu rozvoje dopravních cest s předpokladem naléhavé priority. Projekt vysokorychlostních tratí představuje novou kapacitu, nejde se cestou, až na výjimky, modernizace stávajících tratí. Zvyšování rychlostí na nich není schůdnou cestou k dosažení cíle, rozdíl mezi rychlostí jednotlivých vlaků by neumožnil zavést další spoje.


Varianty tras VRT podle Ministerstva dopravy ČR

Padla zmínka, že se objíždějí jednotlivé kraje a zjišťují jejich konkrétní potřeby v dopravní obslužnosti. V řadě krajů je nová politická reprezentace, která se s touto problematikou teprve seznamuje. Pro ČD jsou kraje největší zákazníci i do budoucna. Dalším tématem byly výpravní budovy, k čemuž jsme se dověděli, že nejpozději do roku 2022 bude většina všech nádraží v naprostém pořádku. Asi největší prostor byl dán právě předávaným speciálním vozidlům pro potřeby SŽDC. Představil je ředitel TÚDC Praha Jiří Suchánek. Po skončení tiskové konference byl čas na dotazy novinářů. Jeden zajímavý dotaz zazněl na vystavovaný motorový univerzální vozík od TSS, smluvní vztah byl ukončen z důvodů nedodání tohoto sortimentu a řeší se penalizační záležitosti. Jeden spor již vrcholí soudní cestou.


MUV 77.2N/KSF 77.1-001 z produkce TSS © Jiří Řechka

Dodání nových MUVek vysoutěžila společnost CZ LOKO. Jedná se o padesát vozíků. Další dotaz byl směřován na dopravní obslužnost krajů, zda si kraje budou přímo objednávat spoje nebo budou soutěžit dopravce. Vize hejtmanství jsou různé, některá chtějí použít přímé zadání, jiná zase soutěže. Ale názory se stále mění. České dráhy přistupují ke každému kraji individuálně. Je to čtrnáct zákazníků. Představa krajů na obnovu železničních kolejových vozidel je ve výši asi 35 miliard korun. Po skončení tiskové konference následovalo slavnostní převzetí speciálních vozidel. Prvním vozidlem, které bylo slavnostně předáno do provozu, a to prokuristou společnosti Plasser & Theurer Gerhardem Polterauerem, bylo speciální hnací vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení MTW 100.013/7.


MTW 100 – 001 od firmy Plasser & Theurer © Jiří Řechka

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý ve svém projevu řekl, že je rád, že nové speciální vozidlo dodala ve světě zavedená a významná společnost. Správa železniční dopravní cesty tak dostala vozidlo moderně vybavené špičkovou technikou, bezpečné, rychlé a v neposlední řadě poskytující také odpovídající zázemí pro pracovníky. Poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu. Prokurista společnosti Plesser & Theurer řekl, že se jedná o první ze tří kusů, které budou dodány. Vozidlo nabízí uzavřené pracovní prostředí, kde je možné provádět všechny práce. Zároveň systém zajišťuje plnou stabilitu při jakékoliv pracovní činnosti. Také on poděkoval všem, kteří se na zakázce podíleli, a popřál mnoho pracovních úspěchů vozu samotnému i jeho uživatelům. Po projevech došlo na přípitek.


„Na zdraví!“ © Jiří Řechka

Protože na našich stránkách již byl o tomto speciálu poměrně rozsáhlá stať, jen připomenu některé technické údaje. Rychlost vozidla je 120 km/h, pracovní rychlost je 5 km/h, váží 72,5 t. Motor je typu DEUTZ, výkon 520 kw při 1 900 ot/min. Pohon pojezdu je tvořen hydrodynamickou převodovkou typu VOITH T 212. Po skončení tohoto předání došlo na diagnostickou jednotku DJ NDT. Ta se skládá ze tří vozů. Především hnacího, jenž vznikl přestavbou motorového vozu řady 851, který byl kompletně modernizován. Kabina je konstruována pro práci tří osob - strojvedoucího, pilota a obsluhy lokalizačního systému HOST. V ní se nachází centrální ovládání vozidla s vícenásobným řízením a diagnostikou. Vestavěný systém snímání obrazu tratě umožňuje jeho přenos do kabiny strojvedoucího a na stanoviště měřičů.


Obrazovky v měřicí místnosti DJ NDT © Jiří Řechka

Měřicí vůz vznikl přestavbou poštovního vozu PostW. Pod vozem je měřicí podvozek. Vůz je rozdělen na měřicí místnost a prostory pro pomocná zařízení, elektrocentrálu a nádrže na technologickou vodu (8 x1 000 litrů) a dílnu. Řídící vůz vznikl rovněž přestavbou vozu PostW. Krom stanoviště na čele s ruční brzdou má tři jednolůžková kupé včetně sociálního zařízení, jídelní kout a konferenční místnost. Jsou zde také umístěné nádrže na technologickou vodu (4 x 1 000 litrů). Jednotka dosahuje nejvyšší přepravní rychlosti 110 km/h, rychlost při měření je až 70 km/h. Celková hmotnost jednotky je 150,36 t. Délka přes nárazníky činí 73,80 m a šířka 2,88 m. Plánovaný denní výkon měření je cca 200 km. Na jednotce je instalován ultrazvukový systém UT, systém vizuální kontroly VT a systém vířivých proudů ET.


Slavnostní předávání diagnostické jednotky DJ NDT © Jiří Řechka

DJ NDT, jež je do konce roku ve zkušebním provozu, dodala společnost NDCon LOGIC Praha za spolupráce firem MÁV KFV Budapešť, Tvema Moskva, PLR Magdeburg a CZ LOKO Česká Třebová. její cena byla 150 milionů korun. V předávacím projevu se kromě jiného Peter Mikuš, Managing Director dodavatele, zmínil o lhůtě dodání, která činila 26 měsíců za výborné spolupráce zákazníka a subdodavatelů. Vyzvedl spolupráci s TÚDC. Popřál jednotce úspěšné zavedení do provozu. Zároveň byl předán model diagnostické soupravy vozidla s nezbytným přípitkem. Po skončení této části došlo na technickou prezentaci jednotky, kterou provedl Petr Sychrovský ze SŽDC, vedoucí projektu za objednatele. Po teoretickém úvodu jsme dostali čas k volné prohlídce a dokumentaci interiéru diagnostické jednotky.


Diagnostická jednotka DJ NDT © Jiří Řechka

Po skončení prohlídky jsem věnoval aspoň zběžnou pozornost ještě jednomu speciálnímu vozidlu, tentokrát nekolejovému. Jedná se o mobilní laboratoř pro zkoušky EMC. Vozidlo je vybaveno pro měření vyzařovaného rušení, zkratové zkoušky a měření dotykových napětí. Také ono patří SŽDC. Tím skončil můj pobyt na výstavišti a následoval odchod na ostravské hlavní nádraží. Zde jsem si fotograficky dokumentoval rušný železniční provoz. Po příjezdu mého vlaku ze Žiliny jsem odjel zpět do Prahy. Tím skončil můj pobyt na veletrhu Czech Raildays 2017. Až doma při pročítání tiskové zprávy jsem si uvědomil, že na ostravském hlavním nádraží je instalováno šest nových výtahů za šedesát milionů korun. Všechny další informace najdete níže v tiskové zprávě SŽDC, na jejích stránkách a v dalších zdrojích.


Mobilní laboratoř pro zkoušky EMC © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Czech Raildays – oficiální stránky
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Pozvánka na tiskovou konferenci, křest a předání nových vozidel – pozvánka SŽDC (formát PDF)
 4. Zvukový záznam z tiskové konference (formát MP3)
 5. SŽCD představí na veletrhu Czech Raildays nová vozidla – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
 6. Speciální hnací vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravy trakčního vedení MTW 100.013/7 – popis (formát PDF)
 7. Zvukový záznam z křtu MTW 100 – 001 (formát MP3)
 8. Diagnostická jednotka nedestruktivní diagnostiky tratí SŽDC na SPŽ
 9. Zvukový záznam z převzetí DJ NDT (formát MP3)
 10. České dráhy, a.s.
 11. Národní dopravce představí na Czech Raildays moderní vozy a nové služby - tisková zpráva ČD (formát PDF)
 12. Czech Raildays 2017 začal, Ostrava opět hostí Dny kolejové dopravy - Moravskoslezský deník
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Diagnostická jednotka DJ NDT © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy