Naša téma: VLAKY.NET

13.3.2017 8:00

Naša téma: VLAKY.NET

Naša redakcia sa vám zvykne prihovárať pravidelne na prelome rokov, v rámci novoročného dňa, kedy prichádza akési zhrnutie roku predchádzajúceho a výhľad a želania do roku začínajúceho. Okrem toho využíva aj možnosť reagovať cez diskusné vlákno VLAKY.NET, kam píšete vaše postrehy, otázky a podnety. Tentokrát však na výzvu smerom ku vám, vlakyneťákom, poslúži pondelková téma na týždeň.

 

 

 

Možno viete, že od prvej polovice januára pracuje redakčný tím oslabený o zaslúžilého člena Zbyňka, ktorému aj touto cestou prajeme do budúcnosti pevnejšie zdravie. Napriek tomu bolo našou snahou, aby to stránka, jej čitatelia, ani autori nepocítili, čo sa týka normálneho režimu fungovania.

Naďalej sú napĺňané krátke správy a vďaka prispievateľom sa zatiaľ darí dodržiavať aj pravidlo "každý deň článok", ktoré má svojich priaznivcov. Zvyšok redakčného tímu začal v novej situácii pracovať na vyššie obrátky, pričom sa posnažil aj o niečo navyše - o drobné zlepšenia v rámci možností, ktoré súčasná situácia dovoľuje.

Takto sa objavili občasné správy o 18. hodine, ktoré sú buď prevzaté z iných zdrojov alebo sa svojou povahou nehodia za hlavnú aktualitu, ale pritom sú dostatočne dôležité alebo zaujímavé. Vznikol rozcestník Výhybka s užitočnými odkazmi na iné stránky, dbá sa o čosi viac na kvalitu článkov, ich jazykovú a štylistickú kontrolu, pričom redakcia nemá problém začínajúcim alebo menej zdatným autorom pomôcť, ako aj iné drobnosti, nie príliš viditeľné navonok. Dúfame, že zmeny technického rázu budú tiež otázkou krátkeho času.

Pomocou do ďalšieho obdobia nám bude v prvom rade vaša autorská tvorba vo forme článkov a aktualít, ktorá je vždy vítaná, ako aj vaše postrehy a fotografie, ktoré píšete a vkladáte do diskusií, čím ich robíte živé, aktuálne a zaujímavé. Podobne tak by sme sa potešili aj rozšíreniu nášho kolektívu a celkovo tým z vás, ktorí môžu byť prínosom pre vybrané sekcie na stránke.

Keď máte nápady a námety, píšte, fotografujte, filmujte a posielajte. Nemusí ísť zákonite len o tému železničnej dopravy, ale aj inú dráhovú alebo mestskú dopravu, ktorá má na stránke tiež svoje miesto. Ak sa materiál svojou povahou nebude hodiť ako hlavná správa, nevadí, vždy je k dispozícii tiež priestor pre vedľajšie správy o 18. hodine. Aj železničné spolky a združenia, ktoré sa v tomto období chcú uchádzať o 2 % z daní, môžu tak urobiť prostredníctvom VLAKY.NET. Keď pridajú niekoľko riadkov a fotografií zo svojej aktuálnej činnosti a plány do budúcna, na čo by prostriedky radi využili, môže im byť stránka nápomocná.

Pravidlá prispievania si záujemci môžu prečítať na týchto odkazoch:

http://vlaky.net/zeleznice/spravy/002222-Jak-prispivat-na-VLAKYNET/

http://vlaky.net/zeleznice/spravy/4593-Reporterem-VLAKYNET-snadno-a-rychle/

Ak myslíte, že máte možnosť a chuť pomôcť nám v našom snažení, s dôverou môžete kontaktovať niektorého z redaktorov.

 

Súvisiace odkazy